Yksityisyyden suojaa koskevat säännökset

Jokainen yhtiö Estateguru Holding OÜ:ssä (yhdessä “EstateGuru” tai “me”) tunnustaa luonnollisten henkilöiden henkilötietojen asianmukaisen ja riittävän suojelun tärkeyden. Tämä tietosuojaseloste auttaa ymmärtämään miksi ja miten käsittelemme henkilötietojasi. Selitämme, kuinka keräämme ja käytämme henkilötietojasi, mitä teemme henkilötietojesi suojelemiseksi ja mitkä ovat oikeutesi suhteessa henkilötietoihisi.

 

Tämä tietosuojaseloste soveltuu sinuun, jos olet sijoittajamme, oikeushenkilöllisen sijoittajan tai lainanantajan edustaja tai lähipiiriin kuuluva osapuoli, mikäli toimitat tietopyynnön internet-sivujemme kautta tai olet yhteydessä meihin missään muussa tarkoituksessa, jos olemme saaneet henkilötietojasi kolmansilta osapuolilta, ja mikäli vierailet verkkosivuillamme: https://estateguru.co.

 

1. Ehdot and määritelmät

Henkilötieto – tarkoittaa kaikenlaisia tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (’rekisteröity’); tunnistettavissa olevana luonnollisena henkilönä pidetään sellaista, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, erityisesti sellaisen tunnisteen, kuten nimen, perusteella, taikka henkilönumeron, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen tai yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

Henkilötietojen käsittely –  tarkoittaa mitä tahansa toimintaa tai toimintaryhmää, jota suoritetaan henkilötiedoille tai henkilötietojoukolle riippumatta siitä, suoritetaanko se automatisoidulla tavalla vai ei, johon kuuluu muun muassa tietojen kerääminen, tallentaminen, organisointi, jäsentäminen, tallentaminen, mukauttaminen tai muuttaminen, haku, kuuleminen, käyttö, paljastaminen välittämällä, levittämällä tai muutoin saataville asettamalla, yhdenmukaistaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.

Rekisterinpitäjä – tarkoittaa luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot; jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritetään unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, rekisterinpitäjä tai sen nimeämistä koskevat erityiset perusteet voivat ilmetä unionin tai jäsenvaltion laista.

Yhteinen rekisterinpitäjä – tarkoitta kahta tai useampaa rekisterinpitäjää, jotka yhdessä määrittelevät tietojenkäsittelyn tarkoitukset ja keinot. Heillä on yhtäläinen vastuu GDPR:n mukaisten velvoitteiden noudattamisesta sen varmistamiseksi, että rekisteröidyn oikeudet täyttyvät, rekisteröidyille tiedotetaan asianmukaisesti ja rekisteröidyille on nimetty yhteyspiste.

Henkilötietojen käsittelijä – tarkoittaa luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Sivullinen – tarkoittaa luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä kuin rekisteröityä, rekisterinpitäjää, henkilötietojen käsittelijää ja henkilöitä, joilla on rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän välittömässä alaisuudessa oikeus käsitellä henkilötietoja.

Rekisteröity – tarkoittaa henkilöä, jonka henkilötietoja käsitellään (esim. asiakas, joka on luonnollinen henkilö, verkkosivuston käyttäjä tai oikeushenkilöasiakkaan yhteyshenkilö).

Sijoittaja – tarkoittaa henkilöä, joka sijoittaa alustamme kautta ennalta tarkastettuihin, lyhytaikaisiin, kiinteistövakuudellisiin lainoihin Euroopassa.

Sijoittajatiedot – tarkoittavat luonnollista henkilöä, joka on rekisteröitynyt käyttäjäksi alustalle. Kun sijoittaja on oikeushenkilö, henkilötiedot ovat oikeushenkilöön liittyvän luonnollisen henkilön nimi, henkilötunnus, syntymäaika ja yhteystiedot.

Lainanottaja – tarkoittaa oikeushenkilöä, joka saa rahoitusta kiinteistökehitysprojektiinsa.

 

Lainanottajatiedot – tarkoittavat lainanottajaan liittyvien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja, joihin luetaan mukaan muun muassa yhteyshenkilö, luotonsaajan johtajat ja tosiasialliset omistajat sekä kaikki luonnolliset henkilöt, jotka tarjoavat vakuuksia lainanottajan kanssa tehdyn rahoitustoiminnan turvaamiseksi. Lainanottajan tiedot sisältävät myös lainatakaajan tiedot, jotka voivat olla oikeushenkilöitä (yrityksiä) tai luonnollisia henkilöitä. Pyydämme lainatakaajia investointien turvaamiseksi sijoittajillemme.

Käyttäjä – EstateGurun sijoittaja tai lainanottaja. Kun sijoittaja tai luotonsaaja on oikeushenkilö, niin käyttäjällä tarkoitetaan kyseisen oikeushenkilön luonnollisen henkilön yhteystietoja.

2. Rekisterinpitäjä

EstateGuru voi olla rekisterinpitäjä, yhteinen rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä erilaisissa henkilötietotoiminnassa.

EstateGuru OÜ on kaikkien sijoittaja- ja lainanottajatietojen, kaikkien verkkosivustollemme rekisteröimiesi tietojen, kaikkien julkisten rekistereiden tai Internetin kautta saamiemme tietojen, toimittajamme tai kumppaniemme henkilötietojen ja verkkosivuston kävijöiden rekisterinpitäjä.

EstateGuru OÜ (rekisterikoodi: 12558919)

Tartu mnt 2

Tallinna 10145

Viro

Olemme yhdessä Lemonway SAS:n kanssa yhteinen rekisterinpitäjänä Suomessa, Saksassa ja Liettuassa toimivien lainojen ja sijoittajien maksujen käsittelyssä.

Lemonway SAS (rekisterikoodi: 500486915)

8 rue de Sentier

Pariisi 75002

Ranska

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Meillä on tietosuojavaltuutettu, joka valvoo tietosuojaa ryhmätasolla. Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai henkilötietojemme käsittelystä tai jos sinulla on pyyntöjä henkilötietojesi suhteen, ota meihin yhteyttä osoitteessa: dpo@estateguru.co

4. Minkä tyyppisiä henkilötietoja käsittelemme?

Keräämme suoraan seuraavanlaisia henkilötietoja:

Tunnistautumistiedot – etu- ja sukunimi, henkilötunnus ja/tai syntymäaika, ikä, kieli ja ammatti;

Yhteystiedot – puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite;

Todentamistiedot – henkilötunnus ja -tyyppi, kuvallisen henkilöllisyystodistuksen myöntämispäivä ja voimassaolo, sukupuoli ja kansalaisuus;

Sääntöjen noudattamista koskevat tiedot – Soveltaaksemme Tunne asiakkaasi -ohjeita sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyviä sääntöjä, teemme taustatarkastuksia, kun tulet asiakkaaksemme ja tarkkailemme liiketoimiasi, kun olet asiakkaanamme. Tarkistamamme tiedot sisältävät, mutta eivät rajoitu asuinpaikkasi tietoihin, ammattiin, liiketoimissa käytettyjen varojen alkuperään, pätevyyteen tai yhteydenottoihin poliittisesti aktiivisiin henkilöihin, riippumatta siitä, onko sinulle määrätty kansainvälisiä taloudellisia seuraamuksia;

Maksutapahtumatiedot – palvelun kautta tehdyt rahoitustapahtumat, käyttäjän tapahtumaprofiilityyppien mieltymykset ja käyttäjän automaattiset lainanantoasetukset;

Sopimustiedot – kaikki käyttäjän palvelun kautta solmimat sopimukset;

Pankkitilitiedot – luonnollisille henkilöille tilinhaltija, tilinumero, IBAN- ja Swift-koodit, pankin nimi;

Maksupalvelutiedot – luonnollisten henkilöiden osalta nimi, sukunimi, sähköposti, syntymäaika, asuinmaa, kansalaisuus, todistus asuinpaikasta, kopio rekisteröintiin käytetystä henkilöllisyystodistuksesta ja IP-osoitteesta, maksaja tai vastaanottaja.

Lainatakaajan tiedot – tunnistetiedot ja yhteystiedot, pankkitilitiedot, todisteet käytetyistä varoista, joita käytetään lainan takaamiseen.

Käyttötiedot – kirjautumisten aika ja lukumäärä, mukaan lukien kirjautumiset Facebookin, LinkedInin tai muun kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kautta ja kirjautumistunnus.

Internet-tiedot – verkkosivuston kävijöiden istuntoja, evästeitä, lokitietoja ja IP-osoitteita koskevat tiedot.

5. Käsittelyn tarkoitus ja laillinen perusta käsitellessämme henkilötietojasi

EstateGuru käsittelee henkilötietoja sopimuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi oikeutetun edun perusteella tai rekisteröidyn suostumuksella.

5.1 Sopimuksen täytäntöönpanoon tarvittava tietojenkäsittely

Tietojen käsittely on välttämätöntä kanssasi tehdyn sopimuksen toteuttamiseksi tai ennen sopimuksen allekirjoittamista tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Käsittelyn tarkoitusHenkilötietoluokat
SijoittaminenTunnistetiedot, yhteystiedot, todennustiedot, vaatimustenmukaisuustiedot, pankkitilin tiedot, tapahtumatiedot, sopimustiedot, käyttötiedot ja internet-tiedot
Lainanotto (oikeushenkilö)Tunnistetiedot, yhteystiedot, todennustiedot, vaatimustenmukaisuustiedot, pankkitilin tiedot, käyttö- ja internet-tiedot
Rekisteröityminen alustalleTunnistetiedot, yhteystiedot, vaatimustenmukaisuustiedot
Investointien aloittaminenPankkitilin tiedot

 

5.2 Käsittely EstateGurun lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi

Lakisääteisiä käsittelyvelvollisuuksia ovat kaikki henkilötietojen käsittely asiaankuuluvien lakien ja määräysten mukaisesti kaikissa toimipisteissämme, kuten Euroopan finanssialan säädökset, kirjanpitolaki tai joukkorahoitusmääräykset. Nämä lait ja asetukset määräävät kerätyn tiedon tyypin ja tietojen säilytysajat.

Käsittelyn tarkoituksetHenkilötietoluokat
Lainanottajien vaatimustenmukaisuustarkastuksetYhteystiedot, tunnistetiedot ja vaatimustenmukaisuustiedot
Kirjanpito, maksut sijoittajille ja myyjilleTunnistetiedot ja yhteystiedot
Liettuan tasavallan rahoituslaitoksia koskeva laki ja Suomen joukkorahoituslakiTunniste- ja vaatimustenmukaisuustiedot
Viranomaisten ja valtion laitosten tietopyyntöihin vastaaminenYhteystiedot

 

5.3 Tietojen käsittely perustuu EstateGurun oikeutettuun etuun

Oikeutettu etu tarkoittaa, että tietojen käsittely on välttämätöntä liiketoimintamme kannalta. Käsittelemme henkilötietoja oikeutetun etumme perusteella vain, jos olemme suorittaneet tasapainotestin, jolla mitataan käsittelyn vaikutusta yksityisyyteesi ja tietosuojaoikeuksiisi. Sinulla on oikeus saada lisätietoja meidän tai kolmannen osapuolen oikeutetusta edusta ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä oikeutettujen etujemme puitteissa, emme enää käsittele henkilötietoja tähän tarkoitukseen, ellei osoiteta pakottavia laillisia perusteita käsittelylle. Kun vastustat suoramarkkinointitarkoituksiin tapahtuvaa käsittelyä, henkilötietoja ei enää käsitellä tällaisiin tarkoituksiin.

Käsittelyn tarkoitusHenkilötietoluokat
Sijoittajan päivitykset sijoitustoiminnan tuloksellisuudestaYhteystiedot, käyttötiedot ja sopimustiedot
Sijoittajan profilointi (katso alla)Yhteystiedot, käyttötiedot, Internet-tiedot ja sopimustiedot
Sijoituskohteiden ehdottaminen sijoittajilleKäyttötiedot ja Internet-tiedot
Lainanottaja ehdotti lainatakaajia lisätakuun lisäämiseksiLainan takaajan tiedot

 

Sijoittajan profilointi

Käytämme erilaisia tietojenkäsittelytekniikoita käsittelemään tietojasi matemaattisen analyysin, tilastojen tai muiden menetelmien avulla, jotta voimme luoda sijoittajaprofiileja, määrittää todennäköisyyksiä ja yhdistää sinulle sopivat sijoitusmahdollisuudet. Saadut tiedot antavat meille mahdollisuuden arvioida ja ennustaa sijoitusmieltymyksiäsi ja tarjota sinulle odotuksiasi vastaavat sijoitusvaihtoehdot.

5.4  Suostumukseesi perustuva tietojenkäsittely

Käsitellessämme henkilötietoja lakiperusteisella suostumuksella, käsittelemme vain sitä mihin olet suostunut. Suostumus on vapaasti annettu, erityinen ja tiedotettu. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa sekä yhtä helposti kuin annoit suostumuksesi.

Käsittelyn tarkoitusHenkilötietoluokat
UutiskirjeetYhteystiedot
SijoittajapäivityksetYhteystiedot
Sijoitusmarkkinoiden suorituskykyarvioinnitYhteystiedot
MarkkinointikampanjatYhteystiedot
Evästeet (lukuun ottamatta välttämättömiä evästeitä)Internet-tiedot

 

Kun annat suostumuksen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa: dpo@estateguru.co ja poistamme suostumuksesi perusteella käsittelemämme tiedot, ellemme lisäksi tarvitse henkilötietoja henkilötietojen käsittelyyn muiden oikeusperusteiden nojalla.

 

Lisätietoja evästeiden käytöstä löydät evästekäytännöstämme.

6. Miten keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietojasi seuraavista lähteistä:

  • Suoraan sinulta;
  • Välillisesti kolmansilta osapuolilta, kuten viranomaisilta ja henkilöllisyyden todentamispalveluiden tarjoajilta;
  • Jos olet oikeushenkilöasiakkaamme (sijoittaja tai lainanottaja) lähipiiriin kuuluva henkilö, kuten edustaja, johtaja, omistaja tai tosiasiallinen omistaja.

 

7. Kuka muu käsittelee tietojasi EstateGuru:n lisäksi?

Organisaatiossamme henkilötietosi ovat vain niille EstateGurun työntekijöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen (niin kutsuttu tarve tietää -peruste).

EstateGurun ulkopuolella ja tiukasti rajoitettuna välttämättömyyden ja tarkoituksenmukaisuusperiaatteiden mukaisesti, EstateGuru voi siirtää tietoja seuraaville tietojenkäsittelijöiden luokille, jotka käsittelevät henkilötietoja tarjotessaan meille palveluja:

  • palvelu tarjoaa (ei kaikenkattava luettelo ja voi muuttua): IT-ylläpitopalvelujen tarjoaja, palvelinkotelo, sähköpostipalvelimen tarjoaja, sivuston ylläpitäjä, tilintarkastaja, lakimiehet, institutionaaliset sijoittajat (pankit, kiinteistöjen kehittäjät);
  • jos lakisääteinen velvoite, tietosi viranomaisille ja laitoksille (esim. poliisi, tuomioistuimet, hälytyskeskus, tietosuojavalvontaelin);
  • meille maksupalveluja tarjoavat pankit, maksulaitokset tai sähköisen rahan laitokset, joille siirrämme maksuihin liittyviä henkilötietoja välillämme tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisevien toimenpiteiden suorittamiseksi.

Olemme tehneet tietosuojasopimuksen yhteistyökumppaneidemme ja rekrytoivien yritysten kanssa varmistaaksemme henkilötietojen suojatun käsittelyn. Näiden sopimusten mukaan muut osapuolet velvoitetaan:

  • toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen luottamuksellisuuden ja henkilökohtaisen turvallisuuden ja
  • käsittelemään henkilötietoja lakisääteisten vaatimusten ja sopimuksen mukaisesti.

Emme tallenna tai siirrä tietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai maihin, joiden henkilötietojen suoja ei ole Euroopan komission mielestä riittävä, lukuun ottamatta luvussa 8 kuvattuja tapauksia. Tarvittaessa siirto tapahtuu vain, jos meillä on sille oikeusperusta, erityisesti jos olemme tehneet vastaanottajan kanssa sopimuksen, joka täyttää GDPR:ssä asetetut vaatimukset henkilötietojen siirrosta ETA:n ulkopuolelle ja olemme toteuttaneet muut asiaankuuluvat toimenpiteet varmistaaksemme siirron turvallisuuden.

 

EstateGuru noudattaa luottamuksellisuusperiaatteita ja rajoittaa tiukasti henkilötietojen luovuttamista varmistaakseen sen, että yksityisyytesi on suojattu.

8. Siirto kolmanteen maahan

Muuta kuin EU/ETA-jäsenmaata tai maata, jolla ei ole EU-komission tietosuojatason riittävyyttä koskevaa päätöstä, pidetään kolmantena maana. Jos olet suomalainen tai latvialainen sijoittajamme, siirrämme henkilötietosi kolmansiin maihin maksujen suorittamista varten. Maksut tehdään yhteisrekisterinpitäjien ja heidän hyväksyttyjen ja ennakkotarkistettujen alihankkijoidensa välityksellä.

 

9. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kuin laki edellyttää tai siihen asti kunnes käsittelyn tarkoitus on toteutettu. Alla on joitain esimerkkejä tietojen säilytysajoista:

SäilytysaikaEsimerkit
Suostumukseen perustuvassa käsittelyssä siihen asti kun suostumus perutaanPoistamme tiedot, joita käsittelemme yksinomaan suostumuksesi perusteella välittömästi peruutettuasi suostumuksesi.
5 vuottaTieto, joka on kerätty rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi toteutettujen toimien yhteydessä
7 vuottaKaikki kirjanpidolliset perusasiakirjat kuten alustallamme toteutettujen liiketoimien perusasiakirjat (lainasopimukset, takaisinmaksuaikataulut, laskut).
3 vuotta (sopimuksen lakkaamisen tai päättämisen jälkeen)Tunnistautumistiedot ja yhteystiedot, joiden perusteella suojaudumme mahdollisilta oikeusvaateilta tai joihin perustamme omat vaateemme itsemme ja omien oikeuksiemme suojaamiseksi

 

10. Henkilötietojesi turvaaminen

EstateGuru käyttää välttämättömiä oikeudellisia, organisatorisia, fyysisiä ja teknisiä turvajärjestelyjä henkilötietojesi suojaamiseksi. Esimerkkejä käyttämistämme järjestelyistä:

Fyysiset järjestelyt – toimistot on lukittu ja henkilötietoja sisältäviä paperisia asiakirjoja säilytetään lukituissa kaapeissa.

Tekniset järjestelyt – tietokoneet on suojattu salasanoin ja salattu välttämättömällä tavalla; palomuurit ja virustentorjuntaohjelmat ovat käytössä; varmuuskopiot tehdään säännöllisesti; kaikille IT-järjestelmän käyttäjille on määritetty tehtävät ja profiilit.

Organisatoriset keinot – tietosuojan, tietoturvan ja käyttöoikeuksien hallinnan menettelytavat; säännöllinen työntekijöiden kouluttaminen, työntekijöiden luottamuksellisuusvaatimukset.

 

11. Oikeutesi henkilöitietoihisi

11.1 Sinulla on oikeus saada tieto siitä, mitä sinua koskevia tietoja käsittelemme. Saadaksesi kopion sinua koskevista hallussamme olevista tiedoista, ota meihin yhteyttä jäljempänä mainitun sähköpostiosoitteen välityksellä.

Meillä on lakiin perustuva velvollisuus varmistaa, että itsestään tietoa pyytävä henkilö todella on se henkilö, jolla on oikeus saada tieto. Tästä syystä sinun on mahdollisesti todistettava henkilöllisyytesi tai oikeutesi pyytää tietoa.

11.2 Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Otathan huomioon, että emme voi poistaa mitään sellaista tietoa, jota käsittelemme täyttääksemme sopimukseen tai lakiin perustuvan velvollisuuden.

11.3 Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai kieltää niiden käsittely.

Sinulla on oikeus tietojen siirtoon. Tällä tarkoitetaan, että mikäli teknologia sen sallii, voimme toimittaa tietosi eteenpäin digitaalisessa muodossa toiseen vastaavaan palveluun.

Käyttääksesi jotain edellä mainituista oikeuksista, ota meihin yhteyttä selosteen 3 kohdassa mainittujen yhteystietojen välityksellä.

 

12 Oikeus tehdä valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle

Jos koet, että yksityisyyttäsi ja tietosuojaa koskevia oikeuksiasi on loukattu, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavalvontaviranomaiselle alueilla, jossa toimimme.

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Yksityisyyden suoja on tärkeää EstateGurulle ja päivitämme tätä tietosuojaselostetta säännöllisesti. Verkkosivuillamme julkaistu versio on aina viimeisin versio.

 

14.  Evästeet

Eväste on pieni datapätkä tai viesti, joka lähetetään organisaation internet-palvelimelta verkkoselaimellesi ja tallennetaan sitten kiintolevyllesi. Evästeet eivät voi lukea tietoja kiintolevyltä tai muiden sivustojen luomista evästetiedostoista, eivätkä ne vahingoita järjestelmääsi.

Voit kuitenkin uudelleenasettaa selaimesi evästeiden hylkäämiseksi tai varoittamaan sinua, kun evästettä lähetetään. Verkkoselaimet mahdollistava kiintolevylle tallennettujen evästeiden hallinnan verkkoselaimen asetusten avulla. Lisätietoja evästeistä, mukaan lukien siitä, mitkä ovat asetetut evästeet sekä kuinka niitä hallitaan ja poistetaan, on osoitteessa http://www.allaboutcookies.org.

Jos päätät olla hyväksymättä evästeitämme, jotkin sivustomme ominaisuudet eivät välttämättä toimi niin hyvin kuin tarkoitimme.

EvästeVerkkotunnusTyyppiKuvausKesto
NID.google.comMainontaTätä evästettä käytetään profiiliin käyttäjän mielenkiintojen pohjalta ja näyttää käyttäjille räätälöityjä mainoksia.6 kuukautta
_fbp.estateguru.coMainontaFacebook on asettanut tämän evästeen toimittamaan mainoksia, kun he (käyttäjät) ovat tällä verkkosivustolla vierailun jälkeen Facebookissa tai digitaalisella alustalla, jota ohjaa Facebook-mainonta.3 kuukautta
bscookie.www.linkedin.comMainontaTämä eväste on selaimen tunniste-eväste, jonka asettaa Linkedinin jakopainikkeet ja mainostunnisteet.2 vuotta
_gcl_au.estateguru.coAnalytiikkaGoogle Analytics käyttää tätä evästettä ymmärtääkseen käyttäjien vuorovaikutusta verkkosivuston kanssa.3 kuukautta
_gid.estateguru.coAnalytiikkaTämän evästeen asentaa Google Analytics. Evästettä käytetään tallentamaan tietoja siitä, miten kävijät käyttävät verkkosivustoa, ja auttaa luomaan analyysiraportin verkkosivuston toiminnasta. Kerätyt tiedot, mukaan lukien kävijämäärä, lähde, mistä he ovat tulleet, ja sivustot, joissa he vierailivat anonyymissa muodossa.1 päivä
_ga.estateguru.coAnalytiikkaTämän evästeen on asentanut Google Analytics. Evästettä käytetään kävijän, istunnon ja kampanjan tietojen laskemiseen sekä sivuston käytön seuraamiseen sivuston analyysiraporttia varten. Evästeet tallentavat tietoja anonyymisti ja määräävät satunnaisesti tuotetun numeron yksilöitävien kävijöiden tunnistamiseksi.2 vuotta
_hjFirstSeen.estateguru.coAnalytiikkaTämän evästeen asettaa Hotjar tunnistamaan uuden käyttäjän ensimmäisen istunnon. Se tallentaa tosi / epätosi-arvon, mikä osoittaa, onko Hotjar nähnyt tämän käyttäjän ensimmäisen kerran. Tallennussuodattimet käyttävät sitä uusien käyttäjien istuntojen tunnistamiseen.30 minuuttia
__hstc.estateguru.coAnalytiikkaTämän evästeen on asettanut Hubspot ja sitä käytetään kävijöiden seurantaan. Se sisältää verkkotunnuksen, yleisen työkalusarjan, ensimmäisen aikaleiman (ensimmäinen vierailu), viimeisen aikaleiman (viimeinen vierailu), nykyisen aikaleiman (tämä käynti) ja istunnon numeron (nouseva jokaiselle seuraavalle istunnolle).1 vuosi 24 päivää
hubspotutk.estateguru.coAnalytiikkaHubSpot käyttää tätä evästettä seuratakseen verkkosivuston kävijöitä. Tämä eväste välitetään Hubspotille lomaketta lähetettäessä ja sitä käytetään yhteystietojen ylimääräisten kopioiden poistamiseen.1 vuosi 24 päivää
G_ENABLED_IDPS.estateguru.coToiminnallinenGoogle käyttää evästettä ja sitä käytetään Googlen kertakirjautumiseen (Google Single Sign On).7978 vuotta 6 kuukautta 21 päivää 19 minuuttia
lang.ads.linkedin.comToiminnallinenTätä evästettä käytetään käyttäjän kieliasetusten tallentamiseen, jotta käyttäjällä voitaisiin tarjota kyseisellä kielellä olevaa sisältöä seuraavan kerran, kun hän vierailee verkkosivustolla.istunto
bcookie.linkedin.comToiminnallinenLinkedIn asettaa tämän evästeen. Evästeen tarkoituksena on sallia LinkedIn-toiminnot sivulla.2 vuosi
lidc.linkedin.comToiminnallinenLinkedIn asettaa tämän evästeen ja sitä käytetään reititykseen.1 päivä
lang.linkedin.comToiminnallinenTätä evästettä käytetään käyttäjän kielimieltymysten tallentamiseen, jotta käyttäjälle voitaisiin tarjota kyseisellä kielellä olevaa sisältöä seuraavan kerran, kun käyttäjä vierailee verkkosivustolla.istunto
__hssc.estateguru.coToiminnallinenTämän evästeen asettaa HubSpot. Evästeen tarkoituksena on seurata istuntojen määrä. Tätä käytetään määrittämään, pitäisikö HubSpot lisätä istunnon numeroa ja aikaleimoja __hstc -evästeessä. Se sisältää verkkotunnuksen, viewCount:in (lisää istunnon jokaisen sivunäkymän) ja istunnon aloitusleiman.30 minuuttia
PHPSESSIDestateguru.coPakollinenTämä eväste on natiivi PHP-sovelluksille. Evästettä käytetään käyttäjän yksilöllisen istuntotunnuksen tallentamiseen ja yksilöimiseen, minkä tarkoituksena on hallita käyttäjän istuntoa verkkosivulla. Eväste on istuntoeväste ja se poistetaan, kun kaikki selainikkunat on suljettu.Istunto
__hssrc.estateguru.coPakollinenTämän evästeen on asettanut Hubspot. Dokumentaationsa mukaan, aina kun Hubspot vaihtaa istuntoevästettä, tämä eväste asetetaan myös määrittämään se, onko kävijä käynnistänyt selaimensa uudestaan.  Jos tätä evästettä ei ole olemassa, kun HubSpot hallinnoi evästeitä, sitä pidetään uutena istuntona.Istunto
org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALEestateguru.coMuuTämän evästeen on asettanut palveluntarjoaja Infoniqa engage, ja sitä käytetään verkkosivujen lomakkeisiin. Eväste tallentaa kielen hakuprosessia varten.10 vuotta
sidebarClosedestateguru.coMuuEi kuvausta2 vuotta 8 kuukautta 26 päivää
_dc_gtm_UA-47926272-1.estateguru.coMuuEi kuvausta1 minuutti
_ga_QB09HKY478.estateguru.coMuuEi kuvausta2 vuotta
_hjid.estateguru.coMuuTämän evästeen on asettanut Hotjar. Tämä eväste asetetaan, kun asiakas ensin päätyy sivustolle, jolla on Hotjar-komentosarja. Evästettä käytetään säilyttämään verkkoselaimelle satunnainen käyttäjätunnus, joka on ainutlaatuinen kyseiselle sivustolle selaimessa. Tämä varmistaa sen, että samalla sivustolla seuraavilla käynneillä tapahtuva toiminta voidaan yksilöidä samalle käyttäjätunnukselle.1 vuosi
UserMatchHistory.linkedin.comMuuLinkedin – Käytetään käyttäjien seuraamiseen useilla verkkosivuilla, jotta voidaan esittää räätälöityä mainontaa  perustuen vierailijan mieltymyksiin.1 kuukausi
AnalyticsSyncHistory.linkedin.comMuuEi kuvausta1 kuukausi
li_gc.linkedin.comMuuEi kuvausta2 vuotta
_hjIncludedInSessionSampleestateguru.coMuuEi kuvausta2 minuuttia
_hjAbsoluteSessionInProgress.estateguru.coMuuEi kuvausta30 minuuttia
_gaexp.estateguru.coSuorituskykyTätä evästettä käytetään määrittämään käyttäjän osallistuminen kokeiluun sekä kokeilujen päättyminen, joihin käyttäjä on osallistunut.2 kuukautta 2 päivää

 

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist