Uudised ja press

 • Meeskonnaga on liitunud Balti riskijuht Andres Luts

  28/02/2019

  Andres liitus EstateGuru meeskonnaga Coop pangast, kus töötas riskijuhtimise meeskonnas nii äri- kui ka eraklientidele. Viimased kaheksa aastat tegeles Andres krediidiriski hindamisega, riskimudelite väljatöötamisega ja kinnisvaraga mitmes erinevas pangas. “Minu põhjalik kogemus projektijuhtimises on mul aidanud olla edukas kasvule orienteeritud ärikeskkonnas. Riskide analüüsimisel võtan iseseisva ning tõhusa tehnoloogiast ajendatud lähenemise,” selgitab Andres. EstateGurus vastutab Andres

 • EstateGuru meeskonnaga liitus äriarendusvaldkonna juht Mihkel Roosme

  28/02/2019

  EstateGuru meeskonnaga liitus endine Swedbanki Balti panganduse pangakanalite strateegia juhtimise divisjoni direktor Mihkel Roosme, kelle ülesandeks EstateGurus saab rahvusvahelistumise strateegiate loomine ja organiseerimine ning strateegiliste partnerlussuhete sõlmimine. Mihkel on üle 15 aasta töötanud pankade juhtivpositsioonidel nii era- kui ärikliendisektoris, mistõttu on tema laiahaardeline kogemus märgilise tähendusega EstateGuru edasisel arengul. Mihkli roll Swedbankis on taganud Mihklile

 • EstateGuru Saksa investorite kommuuni juht – Kadri Akk

  25/02/2019

  EstateGuru meeskonnaga on liitunud Saksa investorite kommuuni juht Kadri Akk! Kadri liitus meeskonnaga, et luua kontakte Saksamaa investoritega ning neid toetada. Kadril eelnevad rahvusvahelised kogemused turunduses ja kommunikatsioonis, müügis ning projektijuhtimises annavad talle eelise loomaks väärtuslikke kontakte Saksa komuunis ning neid hoidmaks.  “Kuna Saksamaa on EstateGuru kõige kiiremini kasvav investorite kommuun, tundis meeskond vajadust saksa

1 10 11 12 13 14 15