KKK

  • Meie stressianalüüs näitab, et olulisel määral hajutatud portfellid on keerulises majanduslikus olukorras, kus võlas laenude hulk on suurem, paremini kaitstud. Oleme näinud, et kui anda investoritele valikuvõimalus kõikide kriteeriumite üle, siis eelistatakse loomulikult kõrgema intressiga laene, mis standardses majandusolukorras viitab kõrgemale riskimäärale. Seetõttu oleme väikeinvestorite kaitseks loonud reegli, et alla 250 euro investeerivate investorite portfellid on hajutatud nii suurel määral kui võimalik ehk Auto Invest teostab investeeringuid kõikidesse laenudesse. Investoritel on alati alternatiiv tutvuda iga laenuga eraldi ning investeerida manuaalselt.
  • Investor saab Auto Invest rakenduse sätteid igal hetkel muuta. Lihtsalt mine Auto Invest rakenduse sätete lehele ning muuda sätteid vastavalt oma soovile.
  • Loomulikult on investoritel igal ajahetkel võimalik loobuda Auto Invest rakenduse kasutamisest või/ning jätkata manuaalselt investeeringute tegemist. Auto Investi saab hõlpsasti aktiveerida ja deaktiveerida Auto Invest rakenduse sätete lehelt. Oluline on pidada meeles, et kõik manuaalselt teostatud investeeringutele rakendatavad reeglid kehtivad ka Auto Invest rakenduse läbi teostatud investeeringutele.
  • Sinu investeering jaotatakse vastavalt investeeringusummale, mille oled märkinud Auto Invest rakenduse sätete lehel. Sinu investeering paigutatakse laenudesse sama järjestuse alusel, mille järgi laenud platvormil avalikustatakse. Täpsema ülevaate saamiseks tutvu kasutajatingimustega.
  • Auto Invest rakenduse põhilised märksõnad on mugavus, kiirus ja automatiseeritus. • Auto Invest rakenduse kasutamine kindlustab, et Sa ei jää suure nõudluse tõttu platvormil avaldatud laenudesse investeerimisest ilma. Auto Invest rakenduse läbi teostatud investeeringud on tehtud vastavalt investori sätestatud kriteeriumitele automaatselt, ilma võimaliku stressi ja mureta; • Auto Invest aitab luua investoril hajutatud portfelli, mille kõik laenud on valitud professionaalse tiimi poolt, kes seisab Sinu portfelli edukuse eest; • Auto Invest rakenduse kasutamine võimaldab investoril investeerida oma vabad vahendid esimesel võimalusel pärast vahendite kontole laekumist. Sel viisil hakkab investor tulu teenima niipea kui järjekordne investeerimisvõimalus on rahastatud.
  • Auto Invest on rakendus, mis võimaldab Sul investeerida oma vabu vahendeid automaatselt kõikidesse EstateGuru platvormil avatud laenudesse. Loe ka blogipostitust, mis selgitab, kuidas Auto Invest rakendust kasutada. https://blog.estateguru.co
  • Minimaalne investeering on 50 eurot.
  • Laenuandjaks võib üldjuhul olla iga EstateGuru kasutaja, kes on vähemalt 18-aastane, kellel on arvelduskonto mõnes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis registreeritud krediidiasutuses või Šveitsis ning kelle isikusamasus on portaalipidaja poolt tuvastatud.