KKK

  • Järelturg on rakendus, mille vahendusel saavad investorid likviidsusvajaduse tekkimisel ennetähtaegselt oma investeeringuid müüa, või teisalt järelturu vahendusel investeeringuid juurde osta. Järelturu rakenduse vahendusel saavad müüa kõik investorid, kes on EstateGuru aktiivsetesse laenudesse investeerinud. Rakenduse vahendusel investeeringuid osta saavad kõik verifitseeritud investorid.
  • Investorid peavad pidama meeles, et kõik järelturu vahendusel teostatud investeeringud on sarnaselt peamise turu investeeringutega siduvad ning kõikidele järelturu investeeringutele rakenduvad samad tingimused.
  • Kõik tulud jaotuvad müüja ja ostja vahel laekumisepõhiselt ning tulenevalt päevade arvust, mil investeering müüja või ostja portfellis on. See tähendab, et müüja teenib tootlust intressimaksete eest müügile eelnenud perioodil, mil investeering on tema portfellis. Ostja hakkab teenima tulu ostule järgnevate intressimaksete pealt. Müüja saab oma nõude müüa ka kallimalt (saamatajäänud intressimaksete võrra), kuigi selline pakkumus ei pruugi ostjale olla piisavalt atraktiivne. Kui ostetav laen on ostmise hetkel võlas ning laekumata on mistahes nõuded, siis kanduvad nõuded ostu hetkel üle ostjale. Kui müüja on investeerigu müünud, puuduvad tal mistahes tulevikunõuded laenuvõtja suhtes.
  • Järelturu likviidsus sõltub platvormi kaasinvestorite huvist müüdavate investeeringute osas. EstateGuru ei anna garantiid, et järelturul müüdavad investeeringud teiste investorite poolt ära ostetakse.
  • Jah, investorid saavad müüa järelturult ostetud investeeringuid, kuid seda pärast 30 päeva möödumist ostmise hetkest.
  • Jah, müüja saab igal hetkel enda müüdava investeeringu pakkumise sulgeda eeldusel, et investeering pole veel teise investori poolt ära ostetud. Pane tähele, et müügipakkumine suletakse automaatselt kui 14 päeva jooksul ei ole pakkumist teiste investorite poolt ära ostetud.
  • AROI on Sinu potensiaalne aastane investeeringu tootlus. Järelturu AROI arvutamiseks kasutatakse järgnevat valemit: Aastane tootlus = tulevikumaksed / laenuperioodi jääk * 365 / investeeringusumma
  • Ostjana ei ole järelturu kasutamisel rakenduvaid tasusid. Müüjale rakendub tasu 2%, mis kalkuleeritakse müüdavalt investeeringusummalt.
  • • Müüja saab valida nõude müügihinna ja seeläbi määratleda ka tootluse nii müüja kui ostja jaoks. • Müüa saab järelturu rakenduse vahendusel ainult kogu nõuet – müüdavaid nõudeid ei saa müüa osaliselt ehk üle antakse kogu leping. • Kõik lepingud on sõlmitud viisil, millega antakse kogu varasem lepinguline suhe uuele investorile üle, sealhulgas olemasolu korral ka boonuselepingud.