KKK

 • Kõik investoritele makstud intressid ja boonused makstakse välja brutotasuna, mis tähendab, et sellelt pole makse kinni peetud. Kogu intressi, mis teenitakse laene väljastades, käsitleb maksuamet kui sissetulekut, millelt tuleb tasuda makse. Investoritel on võimalus maksude maksmist ajatada investeerides ettevõttena. EstateGuru ei paku maksualast nõustamist, mistõttu soovitame maksudega seonduva info saamiseks pöörduda maksunõustaja poole.
 • Jah, laenuvõtja poolt makstav intress on fikseeritud kogu laenuperioodi vältel. Laenumaksete sagedus ja intressisumma, mida laenuvõtja maksab investoritele, varieerub sõltuvalt laenutüübist.
 • Selleks, et veenduda laenuvõtja maksevõimekuses, teostame iga laenu korral laenuvõtja ja seotud isikute põhjaliku taustakontrolli. Laenuvõtjalt küsime äriplaani ja finantsdokumente Lisaks kontrollime laenuvõtja tausta avalikest allikatest nagu Krediidiinfo.
 • Juhul, kui laenuvõtja soovib maksegraafikut pikendada, selgitame välja otsuse tagamaad ning veendume, et laenuvõtja on jätkuvalt maksejõuline. Kui laenuperioodi pikendatakse, siis peab laenuvõtja katma kaasnevad kulud.
 • Kui laenuvõtja on laenumaksega hiljaks jäänud, võtab EstateGuru koheselt laenuvõtjaga ühendust, et selgitada välja laenumakse viibimise põhjus. Laenu tagasimakse viibimise korral peab laenuvõtja maksma investoritele viivist (täpsustatud EstateGuru Laenu üldtingimuste punktides 9 ja 10). Juhul kui laenuvõtja on sattunud makseraskustesse, teeme kõik selleks, et leida mõlemale poolele sobiv lahendus. Juhul kui laenuvõtja ei ole ikka võimeline laenu teenindama, alustab tagatisagent menetlust tagatisvara realiseerimiseks.
 • Investor hakkab teenima intressi pärast seda, kui kõik laenuga seonduvad nõuded on täidetud ja hüpoteek investorite kasuks seatud.
 • EstateGuru ei maksa intressi investeerimata rahalt. Selleks, et saavutada parim tootlus, tuleks investoril investeerida avatud laenutaotlustesse, et minimaliseerida investeerimata raha hulka. Auto Invest funktsiooni rakendades ei pea investor ise vahendite re-investeerimise üle muretsema.
 • Jah, on võimalik. Selleks, et investeerida läbi ettevõtte, tuleb luua investorkonto oma nimega ja registreerimisavalduse lõpus valida “Soovin registreerida kasutajaks juriidilise isikuna”. Kindlasti tuleb sisestada oma ettevõtte täisnimi ja korrektne registrikood. Enne investeerimise alustamist tuleb meile saata koopia oma ID-kaardist või passist.
 • EstateGuru platvormil investeerimisele ei rakendu portaalioperaatoripoolseid teenustasusid.
 • • Registreeru EstateGuru kasutajaks; • Mine oma e-maili kontole ja aktiveeri teile saabunud kirja abil oma EstateGuru kasutaja; • Verifitseeri oma virtuaalkonto vastavalt juhistele; • Kanna EstateGuru virtuaalkontole vahendeid; • Vali, millistesse laenutaotlustesse soovid investeerida; • Laenumaksed ja teenitud intress koguneb Sinu EstateGuru virtuaalkontole.
 • Tagamata laenul puudub tagatis (maja, korter vm) ja laen põhineb ainult laenuvõtja krediidiajalool ja usaldusel. Tagatud laenude puhul on tagatiseks reaalne vara, mida on hüpoteegipidajal õigus laenuvõtja maksejõuetuse korral võla katteks müüa. Seega on raha kaotamise risk minimaalne.
 • Alates finantskriisi algusest on pankade laenukriteeriumid muutunud oluliselt karmimaks. Tulenevalt pankade jäikadest reeglitest, lükatakse paljud tugevad laenutaotlused tagasi. EstateGuru on väike ja paindlik organisatsioon ning valmis aitama just pankadele mittesobilikke Eestis, Lätis või Leedus registreeritud äriühinguid. Lisaks on laenu ja vara suhe (LTV) laenuvõtjale soodsam kui pankades – kuni 75%. Pangad soovivad üldjuhul laenata kinnisvara tagatisel 50-70% ulatuses.
 • EstateGuru ei ole pank, mistõttu ei kehti meile pangandussektorile sätestatud seadused ja regulatsioonid. Nagu kõigi investeerimisvormidega, kaasneb ka ühisrahastusega teatav riskimäär. Investorite riski alandamiseks nõuame igale laenule tagatist, et vältida olukorda, kus investorid kaotavad oma raha laenuvõtja maksevõimetuse tõttu.
 • Eesti Finantsinspektsiooni kinnitusel puuduvad hetkel Eestis ühisrahastusega seotud regulatsioonid. Sellest hoolimata peab EstateGuru alluma kõikidele investeeringute vahendamisega seotud regulatsioonidele, sealhulgas AML ja KYC regulatsioonid.
 • EstateGuru on investeeringute vahendaja, mitte juhtija. Kõik lepingud on sõlmitud laenuandjate ja laenuvõtjate vahel, jättes EstateGuru välja. Kõik klientide investeeringud on eraldatud. Juhul kui EstateGuru peaks sattuma raskustesse või lõpetab tegevuse, siis klientide varad on kaitstud ja ligipääsetavad. Juhul kui selline sündmus peaks juhtuma, siis määratakse lepinguline partner, kes võtab investeeringute haldamise üle.
 • EstateGuru pakub investoritele võimalust pääseda ligi suurele hulgale erinevatele kinnisvarainvesteeringutele. Minimaalne investeering laenu on 50 eurot, mis võimaldab luua väga hajutatud laenuportfelli. Kõik EstateGuru laenud on tagatud hüpoteegiga.
 • Kõik laenud on tagatud notariaalselt vormistatud hüpoteegiga. Hüpoteeki hoiab ainult selleks otstarbeks loodud EstateGuru Tagatisagent OÜ. EstateGuru Tagatisagent tegevust korraldab Eesti juhtiv advokaadibüroo Triniti.
 • Sõltuvalt projekti riskiastmest võib intressimäär olla 8-13% aastas.
 • Minimaalne investeering on 50 eurot.
 • Laenuandjaks võib üldjuhul olla iga EstateGuru kasutaja, kes on vähemalt 18-aastane, kellel on arvelduskonto mõnes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis registreeritud krediidiasutuses või Šveitsis ning kelle isikusamasus on portaalipidaja poolt tuvastatud.