KKK

 • Kõik investoritele makstud intressid ja boonused makstakse välja brutotasuna, mis tähendab, et sellelt pole makse kinni peetud. Kogu intressi, mis teenitakse laene väljastades, käsitleb maksuamet kui sissetulekut, millelt tuleb tasuda makse. Investoritel on võimalus maksude maksmist ajatada investeerides ettevõttena. EstateGuru ei paku maksualast nõustamist, mistõttu soovitame maksudega seonduva info saamiseks pöörduda maksunõustaja poole.
 • Jah, laenuvõtja poolt makstav intress on fikseeritud kogu laenuperioodi vältel. Laenumaksete sagedus ja intressisumma, mida laenuvõtja maksab investoritele, varieerub sõltuvalt laenutüübist.
 • Selleks, et veenduda laenuvõtja maksevõimekuses, teostame iga laenu korral laenuvõtja ja seotud isikute põhjaliku taustakontrolli. Laenuvõtjalt küsime äriplaani ja finantsdokumente Lisaks kontrollime laenuvõtja tausta avalikest allikatest nagu Krediidiinfo.
 • Juhul, kui laenuvõtja soovib maksegraafikut pikendada, selgitame välja otsuse tagamaad ning veendume, et laenuvõtja on jätkuvalt maksejõuline. Kui laenuperioodi pikendatakse, siis peab laenuvõtja katma kaasnevad kulud.
 • Kui laenuvõtja on laenumaksega hiljaks jäänud, võtab EstateGuru koheselt laenuvõtjaga ühendust, et selgitada välja laenumakse viibimise põhjus. Laenu tagasimakse viibimise korral peab laenuvõtja maksma investoritele viivist ja/või hüvitist (täpsustatud EstateGuru Laenu üldtingimustes). Juhul kui laenuvõtja on sattunud makseraskustesse, teeme kõik selleks, et leida mõlemale poolele sobiv lahendus. Juhul kui laenuvõtja ei ole võimeline laenu teenindama, alustab tagatisagent menetlust tagatisvara realiseerimiseks.
 • Investor hakkab teenima intressi pärast seda, kui kõik laenuga seonduvad nõuded on täidetud ja hüpoteek investorite kasuks seatud.
 • EstateGuru ei maksa intressi investeerimata rahalt. Selleks, et saavutada parim tootlus, tuleks investoril investeerida avatud laenutaotlustesse, et minimaliseerida investeerimata raha hulka. Auto Invest funktsiooni rakendades ei pea investor ise vahendite re-investeerimise üle muretsema.
 • EstateGuru investoritel on võimalik teenida lisaboonust kutsudes platvormiga liituma ka oma sõpru, tuttavaid ja perekonnaliikmeid. Boonuse saamiseks tuleks uuele investorile jagada soovituskoodi (oma EGU-koodi), mille leiad oma virtuaalkonto ülevalt servast või soovituslinki konto seadete alt alammenüüst soovitusprogramm. Iga uue liitunud investori eest anname 0,5% boonust kõikidelt investeeringutelt, mille Su sõber teostab esimese 3 kuu jooksul alates kasutaja aktiveerimisest. See boonus jõuab Sinu investeerimiskontole peale seda, kui projekt, millesse sõber investeeris, saab rahastatud. Sama boonus antakse ka Sinu sõbrale – tema teenib samuti 0,5% boonust oma esimese 3 kuu jooksul teostatud investeeringutelt.
 • Arenduslaen on laen, mida kasutatakse kinnisvara ehitustööde alustamiseks, planeerimiseks ja/või jätkamiseks. Sildlaen on lühiajaline laen, mida kasutatakse kehtivate kohustuste täitmiseks enne püsiva pikaaegse rahastamise tagamist, tagatisvara väärtuse suurendamist või vara müümist. Ärilaen on kapitali kaasamiseks vajalik laen, mida kasutatakse ettevõtte igapäevase tegevuse rahastamiseks, äritegevuse laiendamiseks, seadmete või kaupade soetamiseks, pooleliolevate kohustuste (maksud jne) katmiseks. Kõik EstateGuru laenud olenemata laenutüübist on tagatud hüpoteegiga ning on lühiajalised.
 • Tihtipeale on arendusprojektide puhul olukord, kus tagatisvara hetkeväärtus on madalam ning ei võimalda kaasata vahendeid, mida on vaja kogu arendusprojekti teostamiseks. Kuna EstateGuru laenab eranditult ainult tagatisvara hetke- mitte tulevikuväärtuse põhjal, siis kasutatakse tihti arendusprojektide puhul etapiviisilise rahastamise meetodit. See tähendab, et eelnevad finantseerimisetapid võimaldavad arendajal tõsta tagatisvara väärtust selliselt, et eelnevalt määratud LTV raames on EstateGuru investoritel võimalik suurenenud tagatisvara väärtuse suhtes täiendavaid vahendeid investeerida. Kõikide laenude puhul kasutatakse ainult tagatisvara hetkeväärtust ning iga järgneva etapi eelduseks on uuendatud hindamisakt.
 • Eeldatav LTV on maksimaalne LTV, mida EstateGuru meeskond on valmis konkreetse projekti puhul pakkuma. See tähendab, et järgnevate etappide mõjul võib antud projekti LTV suureneda kuni eeldatava LTV piirmäärani.
 • "Ootel" staatus indikeerib, et laenu rahastamiseks vajaminevad vahendid on platvormil kogutud, kuid laenu finantseerimiseks vajaminev notaritehing ei ole veel toimunud. Tavapäraselt toimub laenu finantseerimine 1 nädala jooksul sünditseerimisperioodi lõpust. Tulenevalt EstateGuru laenu üldtingimustest algab intressikalkulatsioon 15 kalendripäeva + 10 tööpäeva jooksul projekti sünditseerimisperioodi lõpust.
 • Kui laen on veel "rahastuseesmärk saavutatud" staatuses ehk notaritehing antud laenu finantseerimiseks ei ole veel toimunud, siis on vastavad investeeringud märgitud investorite portfellis "reserveeritud" staatuses.
 • EstateGuru Premium on platvormi investoritele loodud liikmelisus, mis on saadaval kõigile investoritele, kelle investeeringud ületavad 100 000 euro piiri.
 • EstateGuru platvormile on võimalik ülekandeid teostada tavapärase Euroopa maksena või läbi LHV pangalingi, aga ka Paysera, Lemonway või TransferWise teenuseid kasutades. Esimene deposiit on vajalik virtuaalkonto verifitseerimiseks ning peab tulema investori personaalselt pangakontolt!
 • Investeeringute teostamiseks peab teie virtuaalkonto olema verifitseeritud. Selle jaoks palume teostada esimene deposiit Euroopa maksena (SEPA, tavapärane pangaülekanne) oma isiklikult pangakontolt. Kui pärast korrektset sissemakset pole teie konto endiselt kinnitatud ning investeeringuid teostada ei ole võimalik, palume ülendust võtta EstateGuru klienditoega.
 • EstateGuru Premium liikmeks võivad saada kõik investorid, kelle investeeringud ületavad 100 000 eurot ja kes avaldavad liitumissoovi või aktsepteerivad neile automaatselt saadetava kutse.
 • Laen on "avatud" staatuses kuni laenueesmärgi täitumiseni ja "avatud" laenu on võimalik investeerida. Kui rahastuseesmärk on saavutatud, viiakse laen staatusesse "eesmärk täidetud" ning sünditseerimisperiood on lõppenud.
 • EstateGuru Premium ei mõjuta platvormi jaeinvestorite positsiooni. Tagame, et jaeinvestoritele jäetakse alati sobiv proportsioon laenumahust. Premium programm võimaldab meil aga platvormi laene paremini planeerida ja mahtusid suurendada. Samuti lühendada laenu sünditseerimisperioodi ja seeläbi tõsta investorite keskmist tootlust.
 • Jah, on võimalik. Selleks, et investeerida läbi ettevõtte, tuleb luua investorkonto oma nimega ja registreerimisavalduse lõpus valida “Soovin registreerida kasutajaks juriidilise isikuna”. Kindlasti tuleb sisestada oma ettevõtte täisnimi ja korrektne registrikood. Enne investeerimise alustamist tuleb meile saata koopia oma ID-kaardist või passist.
 • Investoritele rakendub 2% teenustasu järelturul nõude müümise eest (tasu rakendub müüjale) ning 1 euro suurune teenustasu, mis kalkuleeritakse ning rakendatakse iga kord kui kasutaja teostab oma virtuaalkontolt väljamakse. Muud fikseeritud tasud investorile puuduvad.
 • • Registreeru EstateGuru kasutajaks; • Mine oma e-maili kontole ja aktiveeri teile saabunud kirja abil oma EstateGuru kasutaja; • Verifitseeri oma virtuaalkonto vastavalt juhistele; • Kanna EstateGuru virtuaalkontole vahendeid; • Vali, millistesse laenutaotlustesse soovid investeerida; • Laenumaksed ja teenitud intress koguneb Sinu EstateGuru virtuaalkontole.
 • Tagamata laenul puudub tagatis (kinnisvara, käendus vm) ja laen põhineb ainult laenuvõtja krediidiajalool ning usaldusel. Tagatud laenude puhul on tagatiseks reaalne vara, mida on hüpoteegipidajal õigus laenuvõtja maksejõuetuse korral võla katteks realiseerida. Seega on raha kaotamise risk minimaalne.
 • Alates finantskriisi algusest on pankade laenukriteeriumid muutunud oluliselt karmimaks. Tulenevalt pankade jäikadest reeglitest, lükatakse paljud tugevad laenutaotlused tagasi. EstateGuru on väike ja paindlik organisatsioon ning valmis aitama just pankadele mittesobilikke Eestis, Lätis või Leedus registreeritud äriühinguid. Lisaks on laenu ja vara suhe (LTV) laenuvõtjale soodsam kui pankades – kuni 75%. Pangad soovivad üldjuhul laenata kinnisvara tagatisel 50-70% ulatuses.
 • EstateGuru ei ole pank, mistõttu ei kehti meile pangandussektorile sätestatud seadused ja regulatsioonid. Nagu kõigi investeerimisvormidega, kaasneb ka ühisrahastusega teatav riskimäär. Investorite riski alandamiseks nõuame igale laenule tagatist, et vältida olukorda, kus investorid kaotavad oma raha laenuvõtja maksevõimetuse tõttu.
 • Eesti Finantsinspektsiooni kinnitusel puuduvad hetkel Eestis ühisrahastusega seotud regulatsioonid. Sellest hoolimata peab EstateGuru alluma kõikidele investeeringute vahendamisega seotud regulatsioonidele, sealhulgas AML ja KYC regulatsioonid.
 • EstateGuru on investeeringute vahendaja, mitte juhtija. Kõik lepingud on sõlmitud laenuandjate ja laenuvõtjate vahel, jättes EstateGuru välja. Kõik klientide investeeringud on eraldatud. Juhul kui EstateGuru peaks sattuma raskustesse või lõpetab tegevuse, siis klientide varad on kaitstud ja ligipääsetavad. Juhul kui selline sündmus peaks juhtuma, siis määratakse lepinguline partner, kes võtab investeeringute haldamise üle.
 • EstateGuru pakub investoritele võimalust pääseda ligi suurele hulgale erinevatele kinnisvarainvesteeringutele. Minimaalne investeering laenu on 50 eurot, mis võimaldab luua väga hajutatud laenuportfelli. Kõik EstateGuru laenud on tagatud hüpoteegiga.
 • Kõik laenud on tagatud notariaalselt vormistatud hüpoteegiga. Hüpoteeki hoiab ainult selleks otstarbeks loodud EstateGuru Tagatisagent OÜ. EstateGuru Tagatisagent tegevust korraldab Eesti juhtiv advokaadibüroo Triniti.
 • Sõltuvalt projekti riskiastmest võib intressimäär olla 8-13% aastas.
 • Minimaalne investeering on 50 eurot.
 • Laenuandjaks võib üldjuhul olla iga EstateGuru kasutaja, kes on vähemalt 18-aastane, kellel on arvelduskonto mõnes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis registreeritud krediidiasutuses või Šveitsis ning kelle isikusamasus on portaalipidaja poolt tuvastatud.