Hinnakiri

Kehtib alates 01.06.2024

Kasutajakonto

ÜldteenusedHind (€)
Hallatavate varade tasu (AUM-tasu)¹¹0,05% toimivate laenude põhiosa jäägist, kuid mitte rohkem kui 50€ (kohaldatakse üksnes tegeliku tulu korral)
Portaalipidaja teenustasu⁷3€
Passiivse konto haldustasu⁸10€/kuus

Üldine

InvesteerimineHind (€)
Intressivahe tasu¹⁰0-2%
Peamine turgHind (€)
Investeeringu tegemine-
-
JärelturgHind (€)
Teenustasu müüjale3% tehingusummast
Ostja tasu-

Laenamine

LaenutaotlusHind (€)
Vahendustasu²2.5%-4%
Haldustasu (aastane)³0-2%
Notaritasud hüpoteegi seadmisest eest⁴Vastavalt notariteenuste hinnakirjale
Tagatisagendi tasu (esimene etapp)500€ + km*
Tagatisagendi tasu (alates teisest etapist) ja hüpoteegi muutmise tasu100€ - 500€ + käibemaks* (sõltuvalt asjaoludest)
EstateGuru tagatisagendi poolt hüpoteegi vabastamine100€ + km*
Laenuperioodi või tagatise seadmise perioodi pikendamineKuni 16% pikendatud summast, min 300€
Kindlustustasu20% lisatasust, minimaalselt 100€
Laenugraafiku muutmise tasuKuni 4% summast, minimaalselt 250€
Tähtaja ületanud maksedHind (€)
Ametliku etteteatamise tasuVastavalt kohaliku teenusepakkuja hinnakirjale
Realiseerimise Tasu10% tasumata laenusummast
Tagatisagendi tasuVastavalt kohaliku teenusepakkuja hinnakirjale
Kohtutäituri tasu⁵Vastavalt kohaliku teenusepakkuja hinnakirjale
Tähtajaks tasumata makseteatis⁶20 € (vastavalt EÜ direktiivile 2011/7 / EL)
Võlgnevuse menetlemise tasu⁹8,75% Laenulepingute alusel võlgnetavatest summadest

* – Käibemaks lisandub vaid juhul, kui see kohaldub.

² – Platvorm jätab endale õiguse kehtestada vahendustasu, arvestades laenusummat, laenu tähtaega, tagasimaksegraafikut, vara likviidsust ja laenusaaja tausta. Nt, 1 000 000 euro suuruse laenusumma korral, mille LTV on 50%, laenu tähtajaks 12 kuud ja igakuise intressimakse korral, kui põhiosa on tasutud lõpus ja laenuvõtja tugev finantstaust, võib vahendustasu pakkuda 2,5% alates laenusummast. 50 000 euro suuruse laenusumma korral, LTV 69%, teises linnas asuva tagatise, täpsete maksete ajakava korral võiks vahendustasu saada 4% laenusummast.

³ – Nt. Platvorm jätab endale õiguse kehtestada konkreetne haldustasu suurus, arvestades laenusummat, laenu tähtaega, tagasimaksegraafikut, vara likviidsust ja laenusaaja tausta. Nt, 1 000 000 euro suuruse laenusumma korral, mille LTV on 50%, laenu tähtajaks 12 kuud ja igakuise intressimakse korral, kui põhiosa makstakse lõpus ja laenuvõtja tugev finantstaust, võib haldustasu rakenduda 0,5% aastas, makstakse intressimaksegraafiku järgi. Laenusummas 50 000 eurot, LTV 69%, tagatises, mis asub teises linnas, full bullet tagasimaksegraafik võib iga-aastane haldustasu olla 0%, sõltuvalt laenu tagasimaksmise (full bullet) ja kavandatava vahendustasu eripärast .

⁴ – Loe lähemalt Eesti notaritasude seadusest https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011047

⁵ – Eesti: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517012019001/consolide; Läti: http://likumi.lv/doc.php?id=250209; Leedu: https://www.antstoliurumai.lt/index.php?id=1989

⁶ – Vastavalt EÜ direktiivi 2011/7 / EL artiklile 6 ja kohalikele õigusaktidele, kus nimetatud EÜ direktiiv on rakendatud, võtame meeldetuletustasusid kuni 40 eurot (2 * 20 eurot).

⁷ – Portaalipidaja teenustasu on tasu, mis arvutatakse ja peetakse kinni iga kord, kui investor võtab virtuaalkontolt raha välja.

⁸ – Oma Lemonway kontol olevaid rahalisi vahendeid saad kasutada ainult Estateguru platvormil tehingute tegemiseks. Kuna tegu on eriotstarbelise kontoga, siis ei tohi seda kasutada sellise raha hoiustamiseks, mida ei kavatseta investeerida. Mitteaktiivsed kontod tekitavad Estategurule lisakulusid ja seetõttu arvestame „mitteaktiivse konto tasu“ kasutajatelt, kes on paigutanud oma kontodele raha, kuid pole teinud viimase 12 kuu jooksul meie peamisel turul või järelturul ühtegi uut investeeringut. Alates 2023. aasta aprillist tõusis „mitteaktiivse konto tasu“ 12 kuud kestnud mitteaktiivsuse perioodile järgnenud esimesel aastal 10 euroni kuus ning edaspidi tõuseb see 50 euroni kuus. Tasu arvestatakse igakuiselt, kui kasutaja konto saldo on positiivne. Kui kasutaja teeb meie peamisel turul või järelturul mõne investeeringu, muutub konto staatus jälle aktiivseks ja rohkem seda tasu ei rakendata.

⁹ – Portaalipidajal on õigus nõuda Laenusaajalt võlgnevuse menetlemise tasu (leppetrahvi) 8,75% Laenulepingute kohaselt võlgnetavatest summadest.

¹⁰ – Intressivahe tasu on laenuvõtja makstud intressi ja investori saadud intressi vahe. Intressivahe tasu arvestab portaalipidaja maha enne intressimaksete ülekandmist investorite virtuaalkontodele. Konkreetsele projektile rakendatava intressivahe tasu leiate projekti kirjeldusest.

¹¹ — Hallatavate varade tasu ehk AUM-tasu on passiivne igakuine teenustasu, mille arvestamise aluseks on toimivate laenude põhiosa jääk portfellis ja mida võetakse investorilt ainult juhul, kui ta on päriselt tulu teeninud.

AUM-tasu arvestusest jäävad välja kõik hilinenud või maksevõimetud laenud. AUM-tasu määr on 0,05% investori portfellis olevate toimivate laenude põhiosade jäägi summast. Samas isegi kui toimivate laenude põhiosade jääk on 100 000 eurot või rohkem, ei ületa maksimaalne tasu kunagi 50 eurot.

AUM-tasu on seotud tegelike tuludega (mille hulka kuuluvad intressid, viivised ja muud lisamaksed, kuid mitte laenu põhisumma tagasimaksed), mis laekusid eelmise kuu jooksul. Esiteks tähendab see, et kui investor mingit tulu ei saa, siis AUM-tasu ka ei rakendata. Teiseks tähendab see, et kui investorile laekub ühe kuu jooksul tulu, siis ei võeta AUM-tasu juhul, kui 25% sellest tulust on väiksem kui arvutatud AUM-tasu.

AUM-tasu arvutatakse iga kuu neljandal kuupäeval, lähtudes laenude staatustest eelmise kuu viimase päeva kella 23:59:59 seisuga. AUM-tasu debiteeritakse kasutaja kontolt iga kuu viiendal kuupäeval.

AUM-tasu rakendatakse ainult alates 1. novembrist 2023 väljastatud uute laenude põhiosade jäägile ning järelturult alates 1. novembrist 2023 ostetud laenudele (olenemata sellest, millal need laenud on väljastatud).

Tutvuge meie teadmistekeskusega