Hinnakiri

Kehtib alates 17/03/2023

Kasutajakonto

Üldteenused Hind (€)
Kontohaldustasu -
Portaalipidaja teenustasu⁷ 1€
Passiivse konto haldustasu⁸ €2.5€/kuus

Üldine

Investeerimine Hind (€)
Intressivahe tasu¹⁰ 0-1%
Peamine turg Hind (€)
Investeeringu tegemine -
-
Järelturg Hind (€)
Teenustasu müüjale 3% tehingusummast
Ostja tasu -

Laenamine

Laenutaotlus Hind (€)
Vahendustasu² 2.5%-4%
Haldustasu (aastane)³ 0-2%
Notaritasud hüpoteegi seadmisest eest⁴ Vastavalt notariteenuste hinnakirjale
Tagatisagendi tasu (esimene etapp) 500 + km*
Tagatisagendi tasu (alates teisest etapist) ja hüpoteegi muutmise tasu 100 - 500 + käibemaks* (sõltuvalt asjaoludest)
EstateGuru tagatisagendi poolt hüpoteegi vabastamine 100 + km*
Laenuperioodi või tagatise seadmise perioodi pikendamine Kuni 8% pikendatud summast, min 250
Kindlustustasu 20% lisatasust, minimaalselt 100
Laenugraafiku muutmise tasu Kuni 4% summast, minimaalselt 250
Tähtaja ületanud maksed Hind (€)
Ametliku etteteatamise tasu Vastavalt kohaliku teenusepakkuja hinnakirjale
Realiseerimise Tasu 10% tasumata laenusummast
Tagatisagendi tasu Vastavalt kohaliku teenusepakkuja hinnakirjale
Kohtutäituri tasu⁵ Vastavalt kohaliku teenusepakkuja hinnakirjale
Tähtajaks tasumata makseteatis⁶ 20 € (vastavalt EÜ direktiivile 2011/7 / EL)
Võlgnevuse menetlemise tasu⁹ 8,75% Laenulepingute alusel võlgnetavatest summadest

* – Käibemaks lisandub vaid juhul, kui see kohaldub.

² – Platvorm jätab endale õiguse kehtestada vahendustasu, arvestades laenusummat, laenu tähtaega, tagasimaksegraafikut, vara likviidsust ja laenusaaja tausta. Nt, 1 000 000 euro suuruse laenusumma korral, mille LTV on 50%, laenu tähtajaks 12 kuud ja igakuise intressimakse korral, kui põhiosa on tasutud lõpus ja laenuvõtja tugev finantstaust, võib vahendustasu pakkuda 2,5% alates laenusummast. 50 000 euro suuruse laenusumma korral, LTV 69%, teises linnas asuva tagatise, täpsete maksete ajakava korral võiks vahendustasu saada 4% laenusummast.

³ – Nt. Platvorm jätab endale õiguse kehtestada konkreetne haldustasu suurus, arvestades laenusummat, laenu tähtaega, tagasimaksegraafikut, vara likviidsust ja laenusaaja tausta. Nt, 1 000 000 euro suuruse laenusumma korral, mille LTV on 50%, laenu tähtajaks 12 kuud ja igakuise intressimakse korral, kui põhiosa makstakse lõpus ja laenuvõtja tugev finantstaust, võib haldustasu rakenduda 0,5% aastas, makstakse intressimaksegraafiku järgi. Laenusummas 50 000 eurot, LTV 69%, tagatises, mis asub teises linnas, full bullet tagasimaksegraafik võib iga-aastane haldustasu olla 0%, sõltuvalt laenu tagasimaksmise (full bullet) ja kavandatava vahendustasu eripärast .

⁴ – Loe lähemalt Eesti notaritasude seadusest https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011047

⁵ – Eesti: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517012019001/consolide; Läti: http://likumi.lv/doc.php?id=250209; Leedu: https://www.antstoliurumai.lt/index.php?id=1989

⁶ – Vastavalt EÜ direktiivi 2011/7 / EL artiklile 6 ja kohalikele õigusaktidele, kus nimetatud EÜ direktiiv on rakendatud, võtame meeldetuletustasusid kuni 40 eurot (2 * 20 eurot).

⁷ – Üks euro, mis arvutatakse ja võetakse maha iga kord, kui investor võtab virtuaalkontolt raha välja.

⁸ – Oma Lemonway kontol olevaid rahalisi vahendeid saad kasutada ainult Estateguru platvormil tehingute tegemiseks. Kuna tegu on eriotstarbelise kontoga, siis ei tohi seda kasutada sellise raha hoiustamiseks, mida ei kavatseta investeerida. Mitteaktiivsed kontod tekitavad Estategurule lisakulusid ja seetõttu arvestame „mitteaktiivse konto tasu“ kasutajatelt, kes on paigutanud oma kontodele raha, kuid pole teinud viimase 12 kuu jooksul meie peamisel turul või järelturul ühtegi uut investeeringut ja kelle portfellis pole ühtegi aktiivset laenu. Alates aprillist tõuseb „mitteaktiivse konto tasu“ 10 euroni kuus esimese aasta eest (mis järgneb 12 kuud kestnud mitteaktiivsuse perioodile), pärast seda on tasu 50 eurot kuus. Tasu arvestatakse igakuiselt, kui kasutaja konto saldo on positiivne. Kui kasutaja teeb meie peamisel turul või järelturul mõne investeeringu, muutub konto staatus jälle aktiivseks ja rohkem seda tasu ei rakendata.

⁹ – Portaalipidajal on õigus nõuda Laenusaajalt võlgnevuse menetlemise tasu (leppetrahvi) 8,75% Laenulepingute kohaselt võlgnetavatest summadest.

¹⁰ – Intressivahe tasu on laenuvõtja makstud intressi ja investori saadud intressi vahe. Intressivahe tasu arvestab portaalipidaja maha enne intressimaksete ülekandmist investorite virtuaalkontodele. Konkreetsele projektile rakendatava intressivahe tasu leiate projekti kirjeldusest.