Instant Exit Programm

Oleme loonud Instant Exiti programmi, et pakkuda investorile vajaduse tekkimisel võimalust oma tulusid planeerida ning silmapilkselt oma investeeringutest väljuda. Programm võimaldab investoril müüa oma Balti riikide ning Soome ja Saksamaa laenude nõuded koheselt ning seda 35% allahindlusega laenu põhiosa jäägilt.

Kuidas see programm toimib?

Instant Exiti programm on Estateguru loodud piiratud reserv, mis võimaldab investoritel investeeringutest enne tähtaega väljuda. Reserv töötab „kes ees, see ees“-põhimõttel ja seda täiendatakse järjepidevalt vastavalt sellele, kuidas me maksevõimetutest laenudest tagatisvarade müügi abil kapitali tagasi saame.

Kui programmis on raha olemas, ostame sinu portfellist 35% suuruse allahindlusega otsekohe ükskõik millise nõude, mis vastab programmi kasutajatingimustes kindlaks määratud kriteeriumitele. Sul pole vaja teha muud kui valida Instant Exit juhul, kui see on võimalik, ning kinnitada müügisoov – siis liigub raha otsekohe sinu kontole. Praegu kehtib see ainult järgmiste riikide – Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Saksamaa – laenudesse tehtavate investeeringute suhtes.

Instant Exiti programmi kaudu toimub müük automaatselt ja silmapilkselt. Tegu on justkui järelturu varuvariandiga neile, kes vajavad kiiremat lahendust investeeringutest väljumiseks.

Märkus maksevõimetute laenude kohta. Kuna maksevõimetute laenude osakaal meie laenuraamatus on väike ja me tegutseme nende laenude tagasisaamise nimel tõhusalt, soovitame investoritel alati kannatlikuks jääda ja oodata, kuni need menetlused lõpule jõuavad, või siis müüa oma nõuded maha järelturul.

Uuri Estateguru statistikat

Valige erinevate riikide hulgast

Juriidilistel põhjustel saab programmi raames osta laene ainult Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Saksamaal.

Lihtne

Vali oma portfellist laen, mida sa tahaksid müüa. Kui see laen vastab programmi kriteeriumitele, näed sa Instant Exiti võimalust. Klõpsa sellel, et laen maha müüa.

Silmapilkne

Su laenunõue müüakse samal hetkel maha ja selle eest saadud raha jõuab otsekohe sinu kontole. Sa võid selle raha välja kanda või siis uuesti investeerida.

Allahindlus

Instant Exiti programm ostab nõudeid 35% allahindlusega, et katta halduskulusid ja täiendada programmi reservi. Laenunõudeid ostetakse ainult täismahus (mitte osade kaupa).


Kasutatav jääk balance €-1,962.20
Müüdud nõue keskmiselt €74.02
Laenunõudeid müüdud 1179
Nõuete hetkeväärtus €51,807.91

Logi sisse, et näha sobivaid laene

Laenude hulk muutub pidevalt, nii et huvi korral käi neid muudatusi aeg-ajalt vaatamas.

Instant Exit Program

  • Müük toimub otsekohe
  • Kiire likviidsus

Instant Exit on Estateguru loodud spetsiaalne programm, millega ostetakse laenunõudeid investoritelt, kes soovivad müüa nõudeid otsekohe ja on nõus müüma oma investeeringu põhisumma jäägi 35% allahindlusega. Programmi eesmärk ei ole teenida EstateGurule kasumit, vaid pakkuda investoritele teenust ja turvavõrku. Instant Exiti eelis järelturu ees on see, et kõik toimub otsekohe, kuid teisalt jääb investori tootlus väiksemaks.

Vaata enda laenunõudeid
vs

Järelturg

  • Võimalik müüa kasumiga
  • Aega võib kuluda rohkem
  • Müük ei ole garanteeritud

Järelturg annab investoritele võimaluse müüa oma portfellis olevad laenunõuded teistele investoritele enne, kui laenude tähtaeg kätte jõuab. Müüjal tuleb maksta 2% tasu. Müüja saab valida, kas ta müüb nõuded täishinnaga või kuni 20% allahindlusega. Järelturul võib müüa kõiki nõudeid sõltumata nende olekust ning kõik tulud jagatakse müüja ja ostja vahel vastavalt nende investeeringute tegelikule kestusele. Järelturul teenib müüja paremat tootlust kui Instant Exiti puhul, aga laenunõude müük võib kauem aega võtta.

Järelturule