contact-us-hero

Oleme siin, et aidata

Estategurus mõistame väärtust, mis tuleneb investoritele ja laenuvõtjatele personaliseeritud kogemuse andmisest ning see on ka põhjus, miks oleme alati valmis aitama, kui peaks tekkima küsimusi Estateguru investeerimisplatvormi või oma kasutajakonto kohta.

Oleme siin, et aidata

Estategurus mõistame väärtust, mis tuleneb investoritele ja laenuvõtjatele personaliseeritud kogemuse andmisest ning see on ka põhjus, miks oleme alati valmis aitama, kui peaks tekkima küsimusi Estateguru investeerimisplatvormi või oma kasutajakonto kohta.

contact-us-hero

Meie meeskond on valmis Sind aitama kõigi küsimuste ning probleemidega

Vestle meiega lehekülje alumises paremas nurgas asuva klienditoe vidina kaudu või saada e-kiri aadressile info@estateguru.co

Klienditeenindus on avatud:
E-R, 9.00 kuni 17.00 (EET)

Peakontori telefon:
+372 6412 777

Meie kontorid

Peakontor Eestis

Pääsukese 2
10145, Tallinn

Vaata kaardilt

IT-keskus Armeenias

Azatutyan Ave., 24/17
Business plaza E, Yerevan

Vaata kaardilt

Läti kontor

Gertrūdes iela 10 - 19
LV-1010, Rīga

Vaata kaardilt

Leedu kontor

Technopolis / Delta J. Ballčikonio gatvė 9,
LT-08314, Vilnius

Vaata kaardilt

Soome kontor

Sofiankatu 4 C
00170, Helsink

Vaata kaardilt

Saksamaa kontor

Kurfürstendamm 165
10707 Berlin

Vaata kaardilt

Meie kontorid

Korduma kippuvad küsimused

EstateGuru laenuhaldurid võtavad potentsiaalsete laenuvõtjatega ühendust kohe, kui päring või taotlus on esitatud meie kodulehe või klienditoe e-posti info@estateguru.co kaudu. Me vaatame laenutaotluse üksikasjalikult läbi ja esitame vajadusel lisaküsimusi või palume lisadokumente. Taotluse hindamiseks ja laenutaotluse koostamiseks kulub umbes 2-3 tööpäeva, eeldusel, et kõik vajalikud dokumendid on olemas. Pärast lõplikku krediidikomitee kinnitust avatakse projekt meie platvormil.

Laenu sünditseerimisperiood võib võtta aega mõnest minutist kuni 2 nädalani. Laenu täitumise kiirus sõltub laenutaotluse atraktiivsusest ja investorite huvist.

Nõutavate andmete ja dokumentide loetelu hõlmab muu hulgas teavet taotletava laenusumma kohta, infot laenuperioodi, intressi ning tagasimaksegraafiku osas. Ühtlasi palume, et edastaksid projekti lühikirjelduse - milleks raha kasutatakse, mis on tagatis, tagatise hindamisakti, äriplaani, pildid tagatisest, info laenuvõtja eelmistest projektidest ning üldise laenuvõtja tutvustuse. Dokumendid võib saata aadressil info@estateguru.co või otse Sulle määratud laenuhaldurile.

Arenduslaen on laen, mida kasutatakse kinnisvara ehitustööde alustamiseks, planeerimiseks ja/või jätkamiseks.

Sildlaen on lühiajaline laen, mida kasutatakse kehtivate kohustuste täitmiseks enne püsiva pikaaegse rahastamise tagamist, tagatisvara väärtuse suurendamist või vara müümist.

Ärilaen on kapitali kaasamiseks vajalik laen, mida kasutatakse ettevõtte igapäevase tegevuse rahastamiseks, äritegevuse laiendamiseks, seadmete või kaupade soetamiseks, pooleliolevate kohustuste (maksud jne) katmiseks.

Kõik EstateGuru laenud olenemata laenutüübist on tagatud hüpoteegiga ning on lühiajalised.

Laen on "avatud" staatuses kuni laenueesmärgi täitumiseni ja "avatud" laenu on võimalik investeerida. Kui rahastuseesmärk on saavutatud, viiakse laen staatusesse "eesmärk täidetud" ning sünditseerimisperiood on lõppenud.

Tihtipeale on arendusprojektide puhul olukord, kus tagatisvara hetkeväärtus on madalam ning ei võimalda kaasata vahendeid, mida on vaja kogu arendusprojekti teostamiseks. Kuna EstateGuru laenab eranditult ainult tagatisvara hetke- mitte tulevikuväärtuse vastu, siis kasutatakse tihti arendusprojektide puhul etapiviisilise rahastamise meetodit. See tähendab, et eelnevad finantseerimisetapid võimaldavad arendajal tõsta tagatisvara väärtust selliselt, et määratud LTV raames on EstateGuru investoritel võimalik suurenenud tagatisvara väärtuse suhtes täiendavaid vahendeid investeerida. Kõikide laenude puhul kasutatakse ainult tagatisvara hetkeväärtust ning iga järgneva etapi eelduseks on uuendatud hindamis- või teostatud kulude akt.

Eeldatav LTV on maksimaalne LTV, mida EstateGuru meeskond on valmis konkreetse projekti puhul pakkuma. See tähendab, et järgnevate laenuetappide mõjul võib antud projekti LTV suureneda kuni eeldatava LTV piirmäärani.

Jah, me pakume laenu ka maa ja metsa tagatisel.

Laenu kaasamisel rakendub laenuvõtjale edukustasu 2-4% ning administreerimistasu 0-2% laenu summast. Kui laenuvõtja hilineb laenumaksega, rakenduvad erinevad viivisetasud, mis on kirjeldatud EstateGuru kasutajatingimustes.

EstateGuru aktsepteerib laenude enneaegset tagastamist ning enneaegse tagastamisega ei rakendu laenuvõtjale teenustasu ega muid tasusid. Laenu ennetähtaegse tagastamise korral kalkuleeritakse investoritele intressi vaid nende päevade eest, mil laenusumma oli laenuvõtja kasutuses.

Laenuvõtjal on võimalus laenuperioodi pikendada. Enne laenu tähtaja pikendamist veendub EstateGuru laenu pikendamise põhjendatuses. Laenuperioodi pikendamise korral on laenuvõtja kohustatud maksma tasu täiendavate dokumentatsioonikulude katmiseks. Pikendamine kuni 6 kuu võrra on kehtivate laenutingimuste kohaselt lubatud, kuid 6 kuni 24 kuulise pikendamise korral suureneb intressimäär vähemalt 3% võrra.

EstateGuru eesmärk on hoida oma investoreid kursis laenude uuenduste sektsiooni kaudu, mille leiad sisse logised ülemisest parempoolsest paneelist. Oluline on mõista, et EstateGuru postitab uuendusi niipea, kui meil on olulist ja konkreetset teavet, mida edastada. Maksevõimetu või hilinenud laenude puhul on meie eesmärk postitada uuendusi iga 30 päeva tagant.