Alternatiivse finantseerimise Euroopa turuliider alustab tegevust Soomes 29/09/2020

Rahvusvaheline finantstehnoloogia ettevõte ja investeerimisplatvorm EstateGuru alustab oktoobris 2020 tegevust Soomes. Euroopa suurimaks kinnisvarafinantseeringute- ja investeeringute platvormiks kasvanud EstateGuru ühendab paindlikult rahastuse otsijad ja investorid, kes soovivad oma kapitalilt tootlust. Nüüd Euroopas juba kaheksal turul tegutsev EstateGuru hakkab pakkuma ka Soomes täisteenust, laiendades sellega väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamise võimalusi tavapäraste pangalaenude kõrval. Investoritele pakub EstateGuru mugavat võimalust alustada tegevust kinnisvarainvesteeringute maailmas.

Eestis 2013. aastal asutatud EstateGuru on rahvusvahelises finantssektoris kiiresti silmapaistvale positsioonile tõusnud. Sadade miljonite eurode väärtuses äriprojektide rahastamist pakkunud ettevõte on Mandri-Euroopa suurim alternatiivse finantseerimise platvorm. Viimati avalikustatud laienemine tähendab, et Soomest saab EstateGuru kaheksas turg pärast Ühendkuningriiki, Saksamaad, Hispaaniat jt riike.

Finantssektori traditsiooniliste ettevõtetega võrreldes tegutseb EstateGuru paindlikumalt, ühendades ühelt poolt väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, kes otsivad arenemiseks rahastusvõimalusi, ja teiselt poolt investorid, keda huvitavad kinnisvaraga tagatud laenud.

„Oleme Soome ettevõtjatega 2019. aasta augustist saadik aktiivses suhtluses ja oleme kindlad, et Soome turg on valmis vastu võtma sellise tänapäevase platvormi nagu EstateGuru. Soovime tuua alternatiivse finantseerimise plussid laiema publikuni ja pakkuda korralikku alternatiivi tavapärasele laenuturule, mida tajutakse sageli paindumatu ja bürokraatlikuna,“ kommenteeris EstateGuru Soome maajuht Matti Vansén.

Reaalselt tegutseb EstateGuru vahendajana investorite ja rahastust leidvate projektide vahel. Laenuvõtjad otsivad EstateGurust lühiajalisi kinnisvaraga tagatud laene, millesse investorid paigutavad oma kapitali. Rahastust võivad vajada mitmesugused projektid, näiteks uusehitised, kinnisvara renoveerimised, äriarendusprojektid või sildlaenud.

Rahastus- ja investeerimisteenuste nõudlus suureneb, turg muutub aina mitmekesisemaks

Alternatiivse finantseerimise populaarsus on selgelt näha EstateGuru majandusnäitajatest, mis on rajanud uutele turgudele laienemisele tugeva põhja. Asutamisest saadik on ettevõte andnud välja rohkem kui 240 miljoni euro väärtuses laene, kusjuures iga laenuvõtja keskmine summa jääb veidi alla 140 000 euro. Nõudlus kasvab eriti just selles segmendis, kus ettevõtjad otsivad lihtsat, kuid usaldusväärset ja täpselt nende vajadustele vastavat rahastuslahendust, kuid jäävad tavapäraste teenusepakkujate tegevusraadiusest välja.

EstateGuru juht ja kaasasutaja Marek Pärtel on kindel, et alternatiivne finantseerimine on üle kogu maailma kasvav trend, milles Soome võib tõusta kõige edukamate sekka. Üks peamisi eesmärke on kindlustada pidevalt muutuvates tingimustes ja eri turukeskkondades tegutsevatele ettevõtjatele piisav rahastamine.

„EstateGuru eesmärk on saada 2025. aastaks Euroopa suurimaks kinnisvara finantseerimise platvormiks. Selle saavutamiseks investeerime teenuse kvaliteeti ja läbipaistvusesse,“ selgitas Marek Pärtel. „Me tõepoolest usume, et alternatiivne finantseerimine ja EstateGuru ärimudel on majanduskasvu järgmise laine jaoks nagu loodud.“

„Uutele turgudele laienedes on meil alati hea meel kaasata kohalikke asjatundjaid, sest me soovime rääkida sama keelt nagu meie kliendid ja kohapealsed ametiasutused. Eesti poolt vaadates tundub Soome meile loomulik laienemispiirkond ja meie rahvusvahelise äriarenduse oluline osa,“ lisas Pärtel.

Laenuvõtjate kõrval teenib EstateGuru ka erainvestorite huvisid. Kinnisvaraga tagatud laenudesse investeerides on võimalik alustada kinnisvarainvestorina juba siis, kui algkapitaliks pole rohkem kui 50 eurot, tänu millele on see kõigile kättesaadav. EstateGuru Soome maajuhi Matti Vanséni sõnul meeldib investoritele 11,68% suurune keskmine ajalooline tootlus, mis on üleüldist riskitaset ja praegust turuolukorda arvestades suurepärane.

„Meie teenuste käivitamine Soomes avab võimaluse investeerida ühte kõige enam nõutud investeerimise varaklassi ehk kinnisvarasse. Me teenindame ka suuremaid institutsionaalseid investoreid, aga samal ajal usume, et kinnisvarasse investeerimine peaks olema kõigile kättesaadav. Sellele nõudlusele vastamiseks pakumegi nüüd lihtsamat ja hajutatumat lahendust,“ ütles Vansén.