EstateGuru äriprotsessid Covid-19 haiguspuhangu perioodil 20/04/2020

Covid-19 viiruse globaalne haiguspuhang ja sellega kaasnevad erinevad tagajärjed mõjutavad tervet majandust ning seeläbi ka EstateGuru äritegevust. Leiame, et on mõistlik jagada EstateGuru seisukohti antud olukorraga seoses.

Kuidas mõjutab Covid-19 EstateGuru ärimudelit?

Esmalt tahaksime rõhutada, et kinnisvaraturg ja meie äritegevus on lokaalne ning meie platvorm on 100 protsenti digitaalne. See tähendab, et meie sektor ei kannata praeguses olukorras niivõrd palju. Alternatiivsed finantseerimislahendused on ettevõtetele praegusel keerulisel ja muutlikul ajal väga vajalik abivahend, kuna see pakub ideaalset lahendust loomaks likviidsust ning aitamaks äriplaane ellu viia. Praegused valitsuse poolt paika pandud Covid-19 viiruse vastumeetmed peaksid olema piisavad, et hoida Covid-19 poolt põhjustatud majanduslikud tagajärjed kontrolli all ning peamiselt turismi- ja meelelahutussektoris. Kuna olukord muutub igapäevaselt, siis jälgime ja analüüsime hetkeseisu pidevalt ning oleme valmis vajadusel vastavaid lisasamme tegema. Analüüsides investorite praeguseid sisse- ja väljamakseid, ei näe me nendes märkimisväärseid muutusi võrreldes eelmiste kuude ja eelmise aastaga.

Kuidas saab EstateGuru oma igapäevast äritegevust jätkata?

EstateGuru investeerimisplatvorm on 100% digitaalne, mistõttu saavad kõik investorid ja laenuvõtjad jätkata platvormi kasutamist ning seda kas või mugavalt ja turvaliselt oma diivanilt või kodust mitte lahkudes. Et tagada meie töötajate ohutus, oleme rakendanud konkreetsed tööohutusmeetmed – viirusepuhangust alates oleme praktiseerinud kodukontoris töötamist ja terve meie meeskond täidab kõiki oma tööülesandeid digitaalselt.

90% meie protsessidest on automatiseeritud ja võtmevaldkondades on kaks teenusepakkujat, mis tagab, et kui üks pakkuja pole võimeline teenust osutama, saame hetkega lülituda ümber teise pakkuja peale (nt Onfido ja Veriff). EstateGuru majanduslik seis on jätkuvalt tugev.

Viirusepuhangu võimalikku mõju ennetades kohandasime oma kulumudelit juba olukorra algusfaasis ja seda inimressursse vähendamata. EstateGuru ärimudel sündis eelmise finantskriisi tulemusena ja oleme kindlad, et rakendatud muudatused aitavad meil kriisist veelgi tugevamana väljuda.

Kas investeeringud EstateGuru platvormil on turvalised?

EstateGuru on alati erinevaid projekte rahastades lähtunud konservatiivsest riskihindamisest – meie keskmine LTV (laenusumma ja laenu tagatisvara väärtuse suhe) on 58% ja 80% juhtudel oleme lisaks kinnisvaratagatisele nõudnud ka laenusaaja esindaja isiklikku käendust. EstateGuru kohandab oma riskihinnangut vastavalt muutuvale majanduskeskkonnale. Meie võlas laenude osakaal tõuseb eeldatavasti viirusepuhangu tulemusena ajutiselt, kuid EstateGuru meeskond täiendab pidevalt oma protsesse, et kindlustada laenuportfelli kõrge kvaliteet ning tagada investeeringute turvalisus. 2014. aastast peale pole me kapitali kordagi kaotanud ja tagasi toodud probleemsete laenude keskmine tootlus on olnud 10%. Meie riskitaluvuse testid näitavad, et mitmekülgse ja hajutatud portfelliga investorid ei kaota oma kapitali enne kui võlamenetluses laenude osakaal tõuseb 30%-ni (hetkel on see 5.7%) ja kui samaaegselt kinnisvara hinnad langevad üle 40%.

Käesoleva turuolukorra ja oma riskipoliitika kohandamise kontekstis rõhutame järgmisi punkte:

  • EstateGuru riskihinnang on endiselt konservatiivne.
  • Kinnisvarahinnangud ja laenuotsused baseeruvad alati käesoleva hetke väärtusel.
  • Enamasti rahastatakse platvormil vaid esimese järgu laene, erandkorras ka teise järgu.
  • Keskendume tugevatele ja kindlatele laenusaajatele ning likviidsetele tagatistele.
  • Keskendume suurlinnadele ja kasvualadele.
  • Teostame igas olukorras finants-, maksualast- ja juriidilist analüüsi koos põhjalikemate stressitaseme testidega.
  • Eelistame elamukinnisvara ning likviidset kommertskinnisvara.
  • Kinnistu tagatisel väljastatavad laenud on erandid.
  • LTV puhul on arvesse võetud praegust kriisi ja on lisapuhvrit.

Kas minu vahendid on EstateGuru virtuaalkontol turvaliselt hoitud?

Kõik vabad vahendid, mis on sinu EstateGuru virtuaalkontol, on igal ajal ligipääsetavad. Neid vahendeid hoitakse täielikult eraldatuna ettevõtte varadest –eraldatud pangakontol ja teises pangas (LHV). Kõik sisse- ja väljamaksed toimuvad regulaarselt ilma mistahes häireteta.

Kokkuvõtteks – ühisrahastus, mis sündis eelmise finantskriisi tulemusena, mängib täna väga olulist rolli leevendamaks tekkinud majandusolukorra järelmõjusid ning aitamaks ettevõtetel kaasata vajaminevaid investeeringuid. Selle kriisi väljakutseks ei ole kapitali puudumine, vaid suutmatus kiirelt kapitali kaasata. Peamiselt seetõttu, et koostöö traditsioonilite finantsasutustega ja notaritega suhtlemine ja näost näkku kohtumised on raskendatud. Ühisrahastus on suurepärane lahendus, kuna antud ärimudeli eripärasused võimaldavad kaasata kapitali digitaalselt ja panustada seeläbi inimeste turvalisusesse antud olukorras.

EstateGuru meeskond jälgib turgu ja antud olukorda igapäevaselt ning annab endast kõik, et pakkuda meie klientidele parimat võimalikku teenust.

Tugevat tervist soovides,

EstateGuru meeskond