Estateguru ja Loodushoiu Fond paigaldavad linnadesse lindude pesakaste  13/04/2022

Estateguru koostöös Loodushoiu Fondiga on kutsunud ellu pesakastide paigaldamise projekti, mille eesmärk on säilitada linnaruumis lindudele sobivad elupaigad.

Tallinnas on maaomanikena koostööpartneriteks Kristiine ja Kesklinna linnaosade valitsused ning Pärnumaal Saarde vald. Maaomanikud leidsid linnaruumis pesakastidele sobivad asukohad koostöös haridusasutustega.

Projekti kaaskasuks on laste ja õpilaste loodushariduse praktiliste oskuste teke just pesakastide paigaldamise teemal. Samad teadmised ja oskused tekkisid ka Estateguru töötajatel, kes paigaldasid pesakaste koos Loodushoiu Fondi esindajatega Järve terviseradade parki.

Pesakastid toodeti Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses ja Valgamaa käsitööliste poolt. Pesakastide soetamist rahastas Estateguru.

Loodushoiu Fondi juhatuse liige Pille Ligi kommenteerib nii: „Kliimamuutuste seisukohalt on oluline majade soojustamine, mis samas toob kaasa lindude populatsiooni vähenemise linnas. Räästaalused, seinapraod ja muud sellised kohad kaovad ning nendega koos ka näiteks õõnespesitsejate elupaigad. Teadlased väidavad, et populatsiooni arvukust on võimalik aidata taastada pesakastide paigaldamisega. Kuna Estateguru mõistab kinnisvara teemat, rajasime koos nendega lindudele uued kodud.“

„Estateguru visioon on muuta kinnisvara finantseerimine ja kinnisvarasse investeerimine kättesaadavaks kõigile üle kogu maailma. Meie põhiprotsessid on 90% ulatuses digitaliseeritud, aga investorite ja laenuvõtjate kokkuviimise abil panustame linnaruumi ja keskkondade arengusse kõigis kaheksas riigis, kus me tegutseme. Ehitussektor on üks suurimaid panustajaid kliima soojenemisse ning selliste heategevusprojektide kaudu soovime juhtida tähelepanu tegevustele, millega saame keskkonda säästa ja paremat tulevikku ehitada,“ kommenteeris Estateguru tegevjuht Mihkel Stamm.

Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul on linnaosas rohkesti rohelust ja piirkond on kujunenud paljudele linnalindudele sobivaks elupaigaks, mida ka linna planeerimisel silmas peetakse.

„Suuremate arenguprojektide kõrval on meile olulised ka väiksemad ettevõtmised, seetõttu on meie jaoks tähtis, et igas lasteaias ja koolis oleksid üleval linnumajad. Rõõm, et seda tehakse kooliperega üheskoos,“ rõhutas Riibe. „Oleme paigaldanud linnumaju ka eelmistel aastatel, seda nii haljasaladele kui ka parkmetsadesse. Kokkuvõttes toob selline tegevus elurikkust linna tagasi, kuid sel on oluline tähendus nii keskkonnahoiu kui ka kogukonnatunde seisukohast ning üldpildis mõjutab see meie kõigi elukvaliteeti.“

Pesakastide paigaldamise projekt on suurepärane näide eraettevõtte, sihtasutuse ja linna koostööst ning sellest, kuidas on võimalik üheskoos looduslikku keskkonda linnaruumis parandada. Ühtlasi andis projekt võimaluse pakkuda tööd erivajadustega inimestele Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses ja maapiirkonna käsitöölistele Valgas.

Estategurust

Estateguru on juhtiv üleeuroopaline platvorm, mis pakub kinnisvaratagatisega laene väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning hoolikalt valitud investeerimisvõimalusi rahvusvahelisele investorite kogukonnale. Arendame kinnisvara rahastamise ja investeeringute digitaalset piirideta keskkonda, mis toimiks kogu Euroopas ja kaugemalgi. Ühendades eri turgude teenusepakkujad, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ning investorid ühtseks toimivaks turuks, suudame pakkuda teiste finantsinstitutsioonidega võrreldes unikaalset lahendust – lihtsat piiriülest digitaalset teenust laenuvõtjatele ja investoritele. Meie tiimi kuulub 120 inimest 18 rahvusest. Nende töökohad asuvad Berliinis, Helsingis, Jerevanis, Manchesteris, Tallinnas (peakontor), Riias ja Vilniuses.

Loodushoiu Fondist

Loodushoiu Fond on tasakaalukas ja koostööle suunatud ühendus, mis soovib turgutada eraalgatuslikke loodushoiu tegevusi Eestis. Loodushoiu Fondi missiooniks on muuta passiivne looduskaitse aktiivseks loodushoiuks koostöös maaomanike ning keskkonnaeesmärkidega ettevõtetega. Lisainfo: www.loodushoiufond.ee