2020. aasta I kvartal: EstateGurul nüüd nii investoreid kui ka laene üle kahe korra enam 14/04/2020

„2020. aasta algas EstateGurule väga edukalt, sest võrreldes 2019. aasta esimese kvartaliga enam kui kahekordistasime nii investorite baasi kui ka laenude mahtu. Müügitulu teenisime 937 356 eurot,“ teatas EstateGuru kaasasutaja ja CEO Marek Pärtel. „Aasta suurepärane algus annab meile lisaenergiat ja motivatsiooni minna läbi praegustest heitlikest aegadest, saada pärast kriisi veelgi tugevamaks ja valmistuda paremini tulevikuks. Ma olen kindel et meie ärimudel sobib täpselt sellesse uude maailma, millesse me nüüd astume, tuues ettevõtjatele lisa likviidsust ning pakkudes investoritele turvalisi investeerimisvõimalusi. Just sellepärast EstateGuru ju üldse loodigi – et meil oleks ärimudel, mis toimiks ja kestaks läbi erinevate aegade.“

2020. aasta esimese kvartali jooksul liitus EstateGuruga 8092 uut investorit (2019. aasta esimeses kvartalis oli neid 3927). Kõige rohkem uusi investoreid on pärit Saksamaalt – 1842. Esimese kvartali jooksul läks meie Saksamaa investorite 11 290-liikmeline kogukond mööda Eesti investorite kogukonnast, kuhu kuulub praegu 11 113 inimest. Alates EstateGuru loomisest 2014. aastal olid Eesti investorid seni moodustanud platvormi suurima grupi. Sakslastele ja eestlastele järgnevad leedukad, lätlased, itaallased, hispaanlased, austerlased ja veel 99 riigist pärit investorid.

Tänavu esimeses kvartalis teenisid meie investorid 2,9 miljonit eurot intresse (2019. aasta I kvartalis teeniti 1,8 mln €), ajalooline keskmine tootlus oli 10,8%. Kokku rahastati 2020. aasta esimeses kvartalis 204 projekti kogusummas 27,2 miljonit eurot (võrdluseks 89 projekti ja 13,5 miljonit eurot 2019. aasta I kvartalis).

„Selle aasta esimene kvartal tähistab meie jaoks järjekordset ajaloolist verstaposti, kuna rahastasime EstateGuru esimese projekti Saksamaal. See samm oli osa meie juba testitud ja toimivast laienemismudelist. Oleme jõudnud ettevalmistustega lõppfaasi, et luua Saksamaal kohalik üksus. Järgmiste kuude jooksul kavatseme alustada Saksamaal täismahus tegevust ning seda vastavalt sealsetele regulatsioonidele,“ lisas Pärtel.

Esimeses kvartalis olime ka meie majandussektoris ilmnenud esimeste pettuste tunnistajaks. Turuliidri positsioon paneb meile lisavastutuse teha sektori tervise ja elujõu nimel tihedat koostööd seadusandjatega kõigis riikides, kus me tegutseme. Kutsume üles kõiki sektori osalisi panustama avatusele ja läbipaistvusele – avaldama aastaaruandeid, neid auditeerima; avaldama regulaarseid portfelli ülevaateid ning erinevat platvormi puudutavat statistikat. EstateGuru aastaaruanne on valmis ning saadetud EYi audiitoritele kinnitamiseks. Aastaaruanne avaldatakse hiljemalt juunikuus. Kuna EstateGuru töötab mitmes Euroopa riigis ja me siseneme ka uutele turgudele, peame rahapesu vastasesse võitlusesse panustamist väga oluliseks ülesandeks. Rahapesu tõkestamise (AML) meetmete kasutuselevõtt on ühisrahastusplatvormi jätkusuutliku tegevuse jaoks hädavajalik, sest see lisab usaldust maailma eri nurkadest pärit klientide teenindamisel.

Praegune koroonaviirusega kaasnenud kriis kiirendab kinnisvaraäri paratamatut üleminekut digitaalsetele lahendustele. Kiirus on nüüd veelgi olulisem kui kunagi varem. Eelmise suure finantskriisi tulemusena sündinud ühisrahastus võib mängida üliolulist rolli praeguse olukorra leevendamises, aidates ettevõtetel kaasata rahalisi vahendeid, mida nad nii väga vajavad. Üks selle kriisi suuremaid väljakutseid pole mitte kapitali kui niisuguse puudus, vaid see, et kiiret rahastust pole võimalik pakkuda ega hankida, sest tegevusriskiks osutub näiteks näost näkku suhtlemine pangatöötajate, notarite ja teistega. Ühisrahastus on selle probleemi parim lahendus, sest seda võib teostada interneti kaudu ja niisugusel viisil, mis ei kujuta endast kellelegi ohtu. Kaasa võiksid aidata ka valitsused ja Euroopa Liidu institutsioonid, kes saaksid suunata finantseerimise ühisrahastuse platvormidesse.

„Esimese kvartali suurepärased majandustulemused ei muuda meid mingil juhul mugavaks, otse vastupidi-, näeme et muutunud ärikeskkond paneb ka meid rohkem pingutama. Samas on meie prioriteedid selged – jääda oma krediidiotsustes sama konservatiivseks, nagu me ikka oleme olnud, ja pakkuda nendel tormilistel aegadel likviidsust nii paljudele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kui võimalik, võimaldades samal ajal jätkuvalt stabiilset tootlust meie investoritele. 2014. aastast peale pole me kapitali kordagi kaotanud ja tagasi toodud probleemsete laenude keskmine tootlus on olnud 10,4%. Näeme, et üksikuid osalisi kapitali kaotusi võib seoses keerulise majandusliku olukorraga tulevikus ette tulla, kuid piisava investeeringute hajutatuse korral ei tohiks need potfelli kogutootlusele märkimisväärset mõju avaldada.  Kavatseme jätkata teekonda selle poole, et saaksime Euroopa juhtivaks kinnisvaralaenude ja kinnisvaraga tagatud investeeringute platvormiks – seda nii kvaliteedi, stabiilsuse kui ka tehnoloogilise innovatsiooni poolest, läbi kõigi majandustsüklite,“ võttis Marek Pärtel teema kokku.