Hoolitseme Sinu investeeringute eest ka keerulistel aegadel 16/03/2020


Nagu kõik teised maailma inimesed, jälgime ka meie EstateGurus praegu tähelepanelikult äärmuslikke abinõusid, mida meie valitsused rakendavad selleks, et oma riigi majandust kaitsta. Pole mingit kahtlust, et elu muutub kogu planeedil, ja meie anname oma parima selle heaks, et elu muutuks paremaks.

Me usume, et üks olulisemaid muutusi, mille see kriis kaasa toob, puudutab viisi, kuidas me töötame. Majanduse tuleviku järgmist lainet juhivad digitaalsed ärimudelid ja kaugtöö. Meie platvorm on 100 protsenti digitaalne, mis tähendab, et seda saab täielikult kasutada arvutist, ilma kodust lahkumata. Võiks isegi väita, et inimestele jääb selle kriisi vältel kätte rohkem puhastulu, sest nad ei reisi enam ringi ega käi väljas (Hiinas näiteks on kinopiletite käive viis korda langenud). Kõigil meil peaks olema rohkem aega ja motivatsiooni selleks, et lugeda, veeta aega lähedaste seltsis ja mõelda strateegiate peale, kuidas tulevikus rohkem raha säästa ja seda targalt investeerida.

Ühisrahastus sündiski ju eelmise suurema finantskriisi tulemusena ja see võib mängida üliolulist rolli ka praeguse olukorra leevendamises, aidates ettevõtetel kaasata rahalisi vahendeid, mida nad väga vajavad. Üks selle kriisi suuremaid väljakutseid pole mitte kapitali kui niisuguse puudus, vaid see, et kiiret rahastust pole võimalik pakkuda ega hankida, sest tegevusriskiks osutub näiteks näost näkku suhtlemine pangatöötajate, notarite ja teistega. Ühisrahastus on selle probleemi parim lahendus, sest seda võib teostada interneti kaudu ja niisugusel viisil, mis ei kujuta endast kellelegi ohtu. Kaasa võiksid aidata ka valitsused ja Euroopa Liidu institutsioonid, kes saaksid suunata finantseerimise ühisrahastuse platvormidesse.

Alternatiivsed kinnisvaratagatisega finantseeringud on suurepärane lahendus, mida ettevõtted saavad keerulistel aegadel kasutada selleks, et tekitada likviidsust ja viia ellu äriplaane. Nendest vastumeetmetest, mis valitsused on praeguseks kasutusele võtnud, peaks piisama selleks, et Covid-19 viiruse majanduslikud tagajärjed piirduksid turismi ja vaba aja sektoritega. Negatiivset mõju kogevad kindlasti ka teised majandussektorid, kuid sinna jõuab mõju viivitusega ja nõrgemalt.

EstateGuru stressitestid näitavad, et meie investorite kvaliteetsetes laenuportfellides on piisavalt puhvrit, et ärevad ajad üle elada. Just sellepärast on meie laenude LTV suhtarv jäänud ajalooliselt alla 60 protsendi. Lisaks on enamik meie laenude tagatisi seotud eluasemesektoriga, kus negatiivne mõju jääb kõige väiksemaks, sest elamispinnad kuuluvad endiselt inimeste põhivajaduste hulka. Me jälgime makromajanduslikku ja kinnisvaraturu olukorda väga tähelepanelikult ning teeme krediidiriski otsuseid ikka konservatiivselt, nagu oleme teinud ka seni.

Et kindlustada veelgi enam meie platvormi stabiilsust, oleme võtnud EstateGuru töökorralduses kasutusele teatud turvameetmed. Meie tiimid töötavad kodukontorites ja täidavad kõiki töökohustusi distantsilt. 90% meie protsessidest toimub automaatselt ja kõige olulisemates valdkondades on meil kaks teenusepakkujat. Selline töökorraldus kindlustab selle, et kui üks neist millegipärast ei suuda meid teenusega varustada, siis saame otsekohe teise teenuse peale ümber lülituda (nt Onfido ja Veriff).
Hoolimata kõigist tunnetest, mis praegu meie planeedi olukorra teemal pulbitsevad, usume siiralt, et iga kriis sisaldab rohkesti uusi algusi ja võimalusi meile kõigile. See tuletab meile meelde, mis on oluline ja samuti seda, et kõigil meil peaks olema selgelt määratletud missioon. Meie missioon on muuta kinnisvarasse investeerimine ja kinnisvara rahastamine kättesaadavaks kõigile inimestele kogu maailmas.

Me jälgime turgude olukorda iga päev ja teeme kõik, mis meie võimuses, et pakkuda parimat võimalikku teenust.