Hinnakiri Kehtib alates 19.10.2022

Üldteenused Hind (€)
Kontohaldustasu -
Portaalipidaja teenustasu⁷ 1€
LHV pangalingi teenustasu¹ Vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale
Passiivse konto haldustasu⁸ 2.5€ / kuus
Investeerimine Hind (€)
Intressivahe tasu¹⁰ 0-1%
Investeeringu tegemine -
Lepingutasu -
Teenustasu müüjale 2% tehingusummast
Ostja tasu -
Laenamine Hind (€)
Vahendustasu² 2.5%-4%
Haldustasu (aastane)³ 0-2%
Notaritasud hüpoteegi seadmisest eest⁴ Vastavalt notariteenuste hinnakirjale
EstateGuru tagatissagendi poolt hüpoteegi seadmine 250 + km
EstateGuru tagatisagendi poolt hüpoteegi vabastamine 100 + km
Laenuperioodi või tagatise seadmise perioodi pikendamine Kuni 8% pikendatud summast, min 250 €
Ametliku etteteatamise tasu Vastavalt kohaliku teenusepakkuja hinnakirjale
Realiseerimise Tasu 10% tasumata laenusummast
Tagatisagendi tasu Vastavalt kohaliku teenusepakkuja hinnakirjale
Kohtutäituri tasu⁵ Vastavalt kohaliku teenusepakkuja hinnakirjale
Tähtajaks tasumata makseteatis⁶ 20 € (vastavalt EÜ direktiivile 2011/7 / EL)
Võlgnevuse menetlemise tasu⁹ 8,75% Laenulepingute alusel võlgnetavatest summadest

 

¹ -LHV pangalingi teenustasu – LHV pangalingi teenus käesoleval ajal ei toimi. Lemonway IBAN-konto omanikest kasutajad saavad oma kasutajakontole raha kanda tavaliste SEPA ülekannete abil. Töötame selle nimel, et investorite maksevõimalusi laiendada, ja anname investoritele teada kohe, kui uued võimalused avanevad.

² – Platvorm jätab endale õiguse kehtestada vahendustasu, arvestades laenusummat, laenu tähtaega, tagasimaksegraafikut, vara likviidsust ja laenusaaja tausta. Nt, 1 000 000 euro suuruse laenusumma korral, mille LTV on 50%, laenu tähtajaks 12 kuud ja igakuise intressimakse korral, kui põhiosa on tasutud lõpus ja laenuvõtja tugev finantstaust, võib vahendustasu pakkuda 2,5% alates laenusummast. 50 000 euro suuruse laenusumma korral, LTV 69%, teises linnas asuva tagatise, täpsete maksete ajakava korral võiks vahendustasu saada 4% laenusummast.

³ – Nt. Platvorm jätab endale õiguse kehtestada konkreetne haldustasu suurus, arvestades laenusummat, laenu tähtaega, tagasimaksegraafikut, vara likviidsust ja laenusaaja tausta. Nt, 1 000 000 euro suuruse laenusumma korral, mille LTV on 50%, laenu tähtajaks 12 kuud ja igakuise intressimakse korral, kui põhiosa makstakse lõpus ja laenuvõtja tugev finantstaust, võib haldustasu rakenduda 0,5% aastas, makstakse intressimaksegraafiku järgi. Laenusummas 50 000 eurot, LTV 69%, tagatises, mis asub teises linnas, full bullet tagasimaksegraafik võib iga-aastane haldustasu olla 0%, sõltuvalt laenu tagasimaksmise (full bullet) ja kavandatava vahendustasu eripärast .

⁴ – Loe lähemalt Eesti notaritasude seadusest https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011047

⁵ – Eesti: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517012019001/consolide; Läti: http://likumi.lv/doc.php?id=250209; Leedu: https://www.antstoliurumai.lt/index.php?id=1989

⁶ – Vastavalt EÜ direktiivi 2011/7 / EL artiklile 6 ja kohalikele õigusaktidele, kus nimetatud EÜ direktiiv on rakendatud, võtame meeldetuletustasusid kuni 40 eurot (2 * 20 eurot).

⁷ – Üks euro, mis arvutatakse ja võetakse maha iga kord, kui investor võtab virtuaalkontolt raha välja.

⁸ – Passiivse konto haldustasu rakendatakse leppetrahvina kasutajatelt, kes on oma kontole raha kandnud, kuid pole viimase 12 kuu jooksul peamisel või järelturul uusi investeeringuid teinud ja kellel pole ka portfellis ühtegi aktiivset laenu. Tasu rakendatakse igakuiselt, juhul kui kontol on positiivne kontojääk. Kui kasutaja teeb investeeringu muutub konto olek uuesti aktiivseks.

⁹ – Portaalipidajal on õigus nõuda Laenusaajalt võlgnevuse menetlemise tasu (leppetrahvi) 8,75% Laenulepingute kohaselt võlgnetavatest summadest.

¹⁰ – Intressivahe tasu on laenuvõtja makstud intressi ja investori saadud intressi vahe. Intressivahe tasu arvestab portaalipidaja maha enne intressimaksete ülekandmist investorite virtuaalkontodele. Konkreetsele projektile rakendatava intressivahe tasu leiate projekti kirjeldusest.