Hinnakiri Uuendatud: 11/06/2020

Üldteenused Hind (€)
Kontohaldustasu -
Portaalipidaja teenustasu⁷ 1€
LHV pangalingi teenustasu¹ Vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale
Investeerimine Hind (€)
Investeeringu tegemine -
Lepingutasu -
Teenustasu müüjale 2% tehingusummast
Ostja tasu -
Laenamine Hind (€)
Vahendustasu² 2.5%-4%
Haldustasu (aastane)³ 0-2%
Notaritasud hüpoteegi seadmisest eest⁴ Vastavalt notariteenuste hinnakirjale
EstateGuru tagatissagendi poolt hüpoteegi seadmine 250 + km
EstateGuru tagatisagendi poolt hüpoteegi vabastamine 100 + km
Laenuperioodi pikendamine kuni 6 kuud Kuni 1% laenusummast, minimaalselt 250€
Ametliku etteteatamise tasu Vastavalt kohaliku teenusepakkuja hinnakirjale
EstateGuru tasu tagatisvara realiseerimise eest 5% laenusummast
Tagatisagendi tasu Vastavalt kohaliku teenusepakkuja hinnakirjale
Kohtutäituri tasu⁵ Vastavalt kohaliku teenusepakkuja hinnakirjale
Tähtajaks tasumata makseteatis⁶ 20 € (vastavalt EÜ direktiivile 2011/7 / EL)

 

¹ -LHV pangalingi teenustasu – see on tasu kuni 10 eurot platvormil tehingute haldamise eest. Täpne tasusumma on näidatud platvormi sissemaksete / väljamaksete jaotises.

² – Platvorm jätab endale õiguse kehtestada vahendustasu, arvestades laenusummat, laenu tähtaega, tagasimaksegraafikut, vara likviidsust ja laenusaaja tausta. Nt, 1 000 000 euro suuruse laenusumma korral, mille LTV on 50%, laenu tähtajaks 12 kuud ja igakuise intressimakse korral, kui põhiosa on tasutud lõpus ja laenuvõtja tugev finantstaust, võib vahendustasu pakkuda 2,5% alates laenusummast. 50 000 euro suuruse laenusumma korral, LTV 69%, teises linnas asuva tagatise, täpsete maksete ajakava korral võiks vahendustasu saada 4% laenusummast.

³ – Nt. Platvorm jätab endale õiguse kehtestada konkreetne haldustasu suurus, arvestades laenusummat, laenu tähtaega, tagasimaksegraafikut, vara likviidsust ja laenusaaja tausta. Nt, 1 000 000 euro suuruse laenusumma korral, mille LTV on 50%, laenu tähtajaks 12 kuud ja igakuise intressimakse korral, kui põhiosa makstakse lõpus ja laenuvõtja tugev finantstaust, võib haldustasu rakenduda 0,5% aastas, makstakse intressimaksegraafiku järgi. Laenusummas 50 000 eurot, LTV 69%, tagatises, mis asub teises linnas, full bullet tagasimaksegraafik võib iga-aastane haldustasu olla 0%, sõltuvalt laenu tagasimaksmise (full bullet) ja kavandatava vahendustasu eripärast .

⁴ – Loe lähemalt Eesti notaritasude seadusest https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011047

⁵ – Eesti: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517012019001/consolide; Läti: http://likumi.lv/doc.php?id=250209; Leedu: https://www.antstoliurumai.lt/index.php?id=1989

⁶ – Vastavalt EÜ direktiivi 2011/7 / EL artiklile 6 ja kohalikele õigusaktidele, kus nimetatud EÜ direktiiv on rakendatud, võtame meeldetuletustasusid kuni 40 eurot (2 * 20 eurot).

⁷ – Üks euro, mis arvutatakse ja võetakse maha iga kord, kui investor võtab virtuaalkontolt raha välja.