Hinnasto

Voimassa 01.06.2024 alkaen

Käyttäjätili

Yleiset palvelutHinta (€)
AUM-maksu¹¹0,05 % suorittavasta pääomasta, mutta ei enempää kuin 50€, veloitetaan toteutuneista tuotoista
Portaalin tarjoajan palvelumaksu⁷3€
Passiivisen tilin maksu⁸10€/kk

Yleistä

SijoittaminenHinta (€)
Korkomarginaali¹⁰0-2%
PäämarkkinaHinta (€)
Sijoituksen tekeminen-
Sopimusmaksu-
JälkimarkkinaHinta (€)
Saamisoikeuden luovuttajan palvelumaksu3% transaktion määrästä
Saamisoikeuden ostaminen-

Lainanottaminen

LainanottaminenHinta (€)
Avauspalkkio²2.5%-4%
Hallinnointipalkkio (vuosittainen)³0-2%
Notaarin palkkio kiinnitysten hakemisesta ja panttauksesta⁴Paikallisen notaarin hinnaston mukaisesti
Vakuusagentin kulu (ensimmäinen vaihe)500€ + ALV*
Vakuusagentin kulu (toisesta vaiheesta eteenpäin) ja kiinnityksen muutokset100€ - 500€ + ALV* (tilanteesta riippuen)
Vakuuksien vapauttaminen vakuusagentin toimesta100€ + ALV*
Laina-ajan tai vakuuden voimassaoloajan pidentäminenKorkeintaan 16% lainasummasta, vähintään 300€
Vakuutusmaksu20% palkkiosta, väh. 100€
Laina-aikataulun muutosmaksuEnintään 4% vastaavasta määrästä, väh. 250€
Myöhästyneet maksutHinta (€)
Virallinen maksumuistutusPaikallisen palveluntarjoajan hinnaston mukaan
Realisointikulu10% maksamattomasta lainapääomasta
Vakuusagentin kuluPaikallisen palveluntarjoajan hinnaston mukaan
Ulosotto⁵Paikallisen palveluntarjoajan hinnaston mukaan
Maksumuistutus⁶20€ (Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2011/7/EU mukaisesti)
Lainan käsittelykulu⁹8,75% aikataulun mukaisista myöhästyneistä Lainasopimuksista

* – Tarvittaessa lisätty ALV.

² – Estateguru varaa oikeuden asiakaskohtaiseen hinnoitteluun, johon vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät: lainamäärä, laina-aika, maksuaikataulu- ja tapa, vakuuden likviditeetti ja lainanottajan aiempi maksukäyttäytyminen sekä luvut. Esimerkiksi, lainan määrän ollessa 1000 000 € LTV:n ollessa 50%, laina-aika 12 kuukautta ja kuukausittainen koronmaksu, ja pääoman takaisinmaksu laina-ajan lopussa sekä lainanottajan hyvä tausta, avauspalkkio voisi olla 2,5% lainasummasta. Vastaavasti 50 000 € lainamäärällä, 69% LTV:llä, vakuuden sijaitessa pienemmässä kaupungissa, koronmaksu ja lainan takaisinmaksu laina-ajan lopussa (full bullet), avauspalkkio voisi olla 4% lainasummasta.

³ – Estateguru varaa oikeuden asiakaskohtaiseen hinnoitteluun, johon vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät: lainamäärä, laina-aika, maksuaikataulu- ja tapa, vakuuden likviditeetti ja lainanottajan aiempi maksukäyttäytyminen sekä luvut. Esimerkiksi lainamäärän ollessa 1000 000 € ja LTV:n ollessa 50%, laina-aika 12 kuukautta ja kuukausittaiset koronmaksut ja pääoman takaisinmaksu laina-ajan lopussa, hallinnointipalkkion määrä voisi olla esimerkiksi 0,5% vuodessa jaettuna kuukausittaisiin maksuihin. Lainamäärän ollessa 50 000 €, LTV 69%, vakuuden sijaitessa pienessä kaupungissa, koron ja pääoman takaisinmaksu laina-ajan lopussa (full bullet), vuosittainen hallinnointipalkkio voisi olla esimerkiksi 0%, huomioiden maksuaikataulun (full bullet) ja ehdotetun avauspalkkion.

⁴ – Lue lisää notaaripalveluista: https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011047

⁵ – Suomi: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950034;

Viro: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517012019001/consolide; Latvia: http://likumi.lv/doc.php?id=250209; Liettua: https://www.antstoliurumai.lt/index.php?id=1989

⁶ – Veloitamme korkeintaan 40€ (2 x 20€) maksumuistutuskulun Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2011/7/EU ja kulloinkin voimassaolevan paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

⁷ – Portaalin tarjoajan palvelumaksu lasketaan ja veloitetaan aina kun sijoittaja nostaa varoja virtuaalitililtä.

⁸ – Voit käyttää Lemonway-tililläsi olevia varoja ainoastaan transaktioihisi Estateguru-alustalla. Koska kyseessä on tili tätä erityistä tarkoitusta varten, sitä ei tulisi käyttää varojen tallettamiseen ilman aikomusta sijoittaa. Koska passiiviset tilit aiheuttavat Estategurulle kustannuksia, perimme “passiivisen tilin maksua” käyttäjiltä, jotka ovat tallettaneet varoja tililleen, mutta eivät ole tehneet uusia sijoituksia pää- tai jälkimarkkinoille viimeisten 12 kuukauden aikana. Huhtikuusta 2023 alkaen 12 kuukauden toimettomuutta seuraava “passiivisen tilin maksu” nostettiin 10 euroon kuukaudessa ensimmäisen vuoden ajaksi, jonka jälkeen maksu nousee 50 euroon kuukaudessa. Maksu peritään kuukausittain, mikäli käyttäjän tilillä on varoja. Jos käyttäjä tekee sijoituksen pää- tai jälkimarkkinoilla, tilin tila vaihtuu jälleen aktiiviseksi, eikä maksuja enää peritä.

⁹ – Portaalin tarjoajalla on oikeus veloittaa Lainanottajalta Lainan käsittelykulu (sopimusperusteinen korvaus), 8,75% myöhässä olevista Lainasopimuksen mukaisista velvoitteista.

¹⁰ – Korkomarginaali on lainanottajan maksaman ja sijoittajan saaman koron erotus. Portaalin tarjoaja pidättää korkomarginaalin palkkiona ennen korkomaksujen siirtämistä sijoittajien virtuaalitileille. Projektikohtainen marginaalikorko löytyy kunkin projektin kuvauksesta.

¹¹ — Hallinnoitavien varojen maksu (AUM-maksu) on passiivinen kuukausittainen palvelumaksu, joka lasketaan portfoliossasi olevien suorittavien pääomien perusteella ja veloitetaan sijoittajalta vain toteutuneista tuotoista.

AUM-maksua ei lasketa myöhässä olevista tai maksuhäiriötilassa olevista lainoista. AUM-maksu on 0,05 % portfoliosi suorittavien pääomien summasta. Vaikka suorittava pääoma olisi 100 000 euroa tai enemmän, AUM-maksu ei koskaan ylitä 50 euroa.

AUM-maksu on kytköksissä toteutuneisiin tuottoihin (sisältäen korot, sakot ja muut liitännäismaksut, mutta ei pääoman takaisinmaksuja), jotka olet ansainnut edellisen kuukauden aikana. Ensinnäkin tämä tarkoittaa, että AUM-maksua ei sovelleta, jos et ansaitse tuottoa. Toiseksi, jos ansaitset tuottoa tiettynä kuukautena mutta 25 % tuotosta on vähemmän kuin laskettu AUM-maksu, AUM-maksua ei veloiteta.

AUM-maksun laskenta suoritetaan kunkin kuukauden 4. päivänä edellisen kuukauden viimeisenä päivänä klo 23:59:59 vallinneiden lainojen tilojen perusteella. AUM-maksu veloitetaan käyttäjän tililtä kunkin kuukauden 5. päivänä.

AUM-maksu koskee vain 1.11.2023 alkaen myönnettyjä ja jälkimarkkinoilta ostettuja lainoja (jälkimarkkinoilta ostettujen lainojen myöntämispäivästä riippumatta).

Tutki meidän Tietopankkia