Lakitiedot

Lausuma lainanantajiin kohdistuvista riskeistä

Estateguru ylläpitää vertaislaina-alustaa (jäljempänä ”alusta”), jonka avulla käyttäjät voivat lainata rahaa toisiltaan ja toisilleen lainojen muodossa.

Jos lainaat varojasi alustan välityksellä, ei ole takeita siitä, että saat mitään tai edes osaa lainaamastasi summasta takaisin. Voit menettää kaikki alustan välityksellä lainaamasi varat. Alla on kuvattu toimenpiteet, joilla Estateguru pyrkii minimoimaan nämä riskit.

Estateguru on joukkorahoituspalvelujen tarjoaja kuten määritelty asetuksessa eurooppalaisista joukkorahoituspalveluntarjoajista (ECSP) yrityksille ((EU) 2020/1503) ja tarjoaa potentiaalisille lainanantajille ja lainanottajille mahdollisuuden kohdata ja solmia lainasopimuksia alustan kautta.

Jos lainaat varoja alustan välityksellä, olet vaarassa menettää koko lainaamasi summan. Vaikka Estateguru pyrkii omien riskinhallintatoimiensa avulla minimoimaan jäljempänä kuvatut riskit, jotka kohdistuvat alustan välityksellä lainoja tarjoaviin käyttäjiin, et välttämättä saa mitään tai edes osaa lainaamistasi varoista takaisin. Kukin lainasopimus tehdään sijoittajan ja lainanottajan välillä ja Estateguru toimii ainoastaan rahoitettavien hankkeiden esittelijänä lainanantajien puolesta.

Vaikka lainanantoon liittyy useita riskejä, merkittävin riski lainattujen varojen menettämiselle on lainanottajan laiminlyönti eli tilanne, jossa lainanottaja on kykenemätön maksamaan lainaansa takaisin. Estateguru pyrkii suojaamaan lainanantajien lainaamat varat lainanottajan laiminlyönnin riskiltä valitsemalla tarkkaan rahoitettavat hankkeet. Alustan välityksellä lainatut varat menevät rahoitusta etsiville lainanottajille, jotka ovat läpäisseet Estategurun ylläpitämän asianmukaisen due diligence -tarkastusprosessin.

Jos lainaat varoja alustan välityksellä, sinun tulee lukea sekä varmistua siitä, että ymmärrät varojesi lainaamiseen liittyvät riskit, jotka on kuvattu tarkemmin alla:

 • Voit menettää rahasi.Pääomasi vaarantuu ja et välttämättä saa takaisin mitään tai edes osaa lainaamastasi summasta. Pääoman ja lainojen koron takaisin saaminen riippuu lainanottajan takaisinmaksukyvystä ja -halukkuudesta sekä omaisuuserän arvosta (johon voi vaikuttaa esimerkiksi kiinteistömarkkinoiden laskusuhdanteet). Tästä johtuen, emme voi taata, että saat takaisin pääomasi tai korkosi. Vaikka lainat taataan lainanottajan omaisuudella, tämä ei takaa, että lainasi maksetaan takaisin (korot mukaan lukien) laina-asiakirjojesi mukaisesti. Sinun ei näin ollen tulisi koskaan lainata enempää varoja kuin olet valmis menettämään.
 • Lainaamiasi varoja ei turvata. Sinun tulee tietää, että varojesi lainaaminen ei ole missään muotoa verrattavissa varojen tallettamiseen, eikä varojasi ole suojattu millään talletus- tai sijoitusvakuutusinstrumentilla tai korvausjärjestelmällä.
 • Alustan välityksellä tulisi antaa ainoastaan lainoja, jotka ovat osa hajautettua sijoitusportfoliota, johon sisältyy sekä epälikvidejä että likvidejä omaisuuseriä. Voit hajauttaa riskiäsi sijoittamalla pieniä määriä useisiin eri sijoituskohteisiin. Suurimman osan sijoituksistasi tulisi koostua likvideistä omaisuuseristä, jotta pääsisit helpommin käsiksi pääomaasi.
 • Kiinteistömarkkinoiden vaihtelut.Kiinteistömarkkinoihin kohdistuu suhdannevaihteluita ja kiinteistöjen arvot voivat nousta ja laskea useista eri syistä, esimerkiksi poliittisista, taloudellisista tai sosiaalisista syistä johtuen. Kiinteistömarkkinoiden tai tietyn kiinteistön historiallinen kehitys ei kerro luotettavasti kiinteistömarkkinoiden tai tietyn kiinteistön tulevasta kehityksestä. Tuleva kiinteistömarkkinoiden laskusuhdanne voi heikentää merkittävästi lainanottajien kykyä maksaa alustan välityksellä saamiansa lainoja takaisin.
 • Maksukyvyttömyys.Alustan välityksellä annetut lainat ovat luonteeltaan epälikvidejä, mikä johtuu siitä, ettet saa lainaamiasi varoja takaisin ennen kyseessä olevan laina-ajan päättymistä. Ei ole myöskään takeita siitä, että saat lainaamasi varat takaisin laina-ajan päättyessä, mikäli lainanottaja laiminlyö velkanansa eikä kykene maksamaan sitä takaisin.
 • Ei neuvontaa. Estateguru ja sen tytäryhtiöt eivät anna sijoitusneuvontaa tai sijoitussuosituksia.
 • Olet vastuussa verojen maksamisesta. Sinun tulee olla tietoinen kaikista mahdollisista sinua koskevista verovelvoitteista, jotka perustuvat alustan välityksellä annetuista lainoista saataviin korkoihin. Voimassa olevien verovelvoitteiden soveltuminen sinuun riippuu henkilökohtaisesta tilanteestasi. Sinun tulee olla yhteydessä riittävän pätevyyden omaaviin veroasiantuntijoihin oman vertouksellisen asemasi selvittämiseksi. Henkilökohtainen verotuksellinen asemasi riippuu henkilökohtaisista olosuhteistasi ja saattaa muuttua tulevaisuudessa.

Toimenpiteet riskien hallitsemiseksi

 • Vakuusagentti huolehtii laiminlyödyistä lainoista lainanantajien puolesta.Vakuusagentti huolehtii lainanantajien puolesta kaikista puuttuvista maksuista ja pitää kaikki asiaankuuluvat vakuudet hallussaan. Tarpeen vaatiessa vakuusagentti panee vakuuden täytäntöön ja pyrkii palauttamaan lainantajille sen määrän, mikä heille kuuluu. Jos lainan takaisinmaksu laiminlyödään, ilmoitamme siitä sinulle alustalla kohdassa ”lainaa koskevat tiedot” merkinnällä ”laiminlyöty” . Sinun tulee ymmärtää, että vaikka vakuusagentti panisi vakuuden täytäntöön, et välttämättä saa mitään tai edes osaa lainaamastasi summasta takaisin.
 • Suoritamme huolellisen arvioinnin.Arvioimme tarkkaan seuraavat kolme kriteeriä:
  1. Omaisuuserä: suoritamme asianmukaisen arvioinnin kohde-etuutena olevista omaisuuseristä – mukaan lukien kunkin vakuudeksi tulevan omaisuuserän riippumaton ja ammattimainen arvonmääritys;
  2. Lainanottaja: analysoimme jokaisen lainanottajan taloudellisen tilanteen. Arvioimme heidän luottohistoriansa ja henkilöllisyytensä sekä suoritamme rahanpesu- ja petostarkastukset; ja
  3. Suoriutuminen: arvioimme kunkin lainanottajan kyvyn maksaa laina takaisin.
 • Pyrimme rajoittamaan lainanottajien luototusastetta.Kaikki lainanottajille annettavat lainat turvataan kiinteistövakuudella siten, että luototusaste on korkeintaan 75%. Pidämme varasi erillään omistamme. Varat, joita ei ole vielä kohdistettu lainoihin, pidetään erillisellä Ranskan Keskuspankin yhteydessä toimivalta Vakavaraisuus- ja Selvitysviranomaiselta (ACPR – Banque de France) toimiluvan saaneen maksulaitoksen (rekisteröintinumero SIREN 500486915) Lemon Way:n asiakasvaratilillä. Estategurun maksukyvyttömyystilanteessa kyseiset varat eivät ole EstateGurun tai sen velkojien saatavilla.
 • Vakuusagentti säilyttää vakuuden lainanantajien puolesta. Jos Estateguru lopettaisi toimintansa, kaikkia lainantajien puolesta säilytettyjä vakuuksia hallinnoisi edelleen vakuusagentti sekä Estategurun nimittämä ulkopuolinen hoitaja. Kaikki lainasopimukset tehdään suoraan lainanantajien sekä lainanottajien välillä ja kaikki vakuudet säilyttää vakuusagentti, joka on Estateguru tagatisagent OÜ (rekisteri koodi 12766368). Vakuusagentti panee lisäksi täytäntöön kaikki vakuudet lainanantajien puolesta.
 • Saapumisjärjestysperiaate. Kohtelemme kaikkia käyttäjiämme tasapuolisesti, emmekä esimerkiksi suosi uusia käyttäjiä vanhojen sijaan. Toteutamme kaikki rahojen nosto- tai talletuspyynnöt alustallamme aina pyyntöjen saapumisjärjestyksen perusteella.
 • Teemme toimenpiteitä varmistaaksemme, että toiminnot jatkuvat Estategurun tullessa maksukyvyttömäksi. Mikäli Estategurusta tulee maksukyvytön, se laiminlyö maksunsa tai menee konkurssiin, varmistamme, että annettuja lainoja hoidetaan tavalla, jolla varmistetaan, että lainasopimuksiin liittyvät järjestelykulut ovat riittävät kattamaan lainojen hoitamisesta aiheutuvat kustannukset minkä tahansa konkurssi- tai muun maksukyvyttömyysmenettelyn aikana. Ulkopuolista hoitajaa varten on olemassa valmiussuunnitelmat, jotta se voi ottaa lainat hoitaakseen lainanantajien puolesta, mikäli se olisi jostain syystä tarpeen.

Tutki meidän Tietopankkia