Medialle

Mediayhteyshenkilöt

Matti Vansén
Maajohtaja
Sähköpostiosoite: matti.vansen@estateguru.co
Puhelinnumero: +358 45 236 8209

EstateGurusta

EstateGuru on johtava yleiseurooppalainen markkinapaikka lyhytaikaisille kiinteistövakuudellisille pk-yritysten lainoille. Rakennamme uutta kiinteistörahoituksen ja varojen hallinnoinnin ekosysteemiä ja teemme tiivistä yhteistyötä tuhansien erilaisten sijoittajien, pankkien sekä finanssiteknologian että kiinteistö- ja rakennusalan teknologiainnovaatioiden osaajien kanssa. Toimintamme yhdistää EU:n kiinteistörahoitusmarkkinoita ja tekee niistä tehokkaammat ja avoimemmat. Mahdollistamme pienten sekä keskisuurten yritysten pääsyn pääomaan nopeammin, ilman turhaa byrokratiaa ja yli valtionrajojen. Sijoittajat pääsevät sijoittamaan maantieteellisesti hajautettuihin, ammattimaisesti merkittyihin ja kiinteistövakuudellisiin korkosijoitustuotteisiin napin painalluksella. EstateGurulla on jo yli 55 000 sijoittajaa 106 eri maasta, ja tähän mennessä rahoitettujen lainojen kokonaissumma on jo yli 227 miljoonaa euroa.

EstateGurun logo

Värit