Hinnasto

Yleiset palvelut Hinta (€)
Tilinhoitomaksu -
Portaalin tarjoajan palvelumaksu⁷ 1€
LHV-pankin linkkipalvelumaksu¹ Palveluntarjoajan hinnaston mukaan
Passiivisen tilin maksu⁸ 2,5€/kk
Sijoittaminen Hinta (€)
Korkomarginaali¹⁰ 0-1 %
Sijoituksen tekeminen -
Sopimusmaksu -
Saamisoikeuden luovuttajan palvelumaksu 2% transaktion määrästä
Saamisoikeuden ostaminen -
Lainanottaminen Hinta (€)
Avauspalkkio² 2,5-4%
Hallinnointipalkkio (vuosittainen)³ 0-2%
Notaarin palkkio kiinnitysten hakemisesta ja panttauksesta⁴ Paikallisen notaarin hinnaston mukaisesti
Kiinnitysten hakeminen ja panttaus vakuusagentin toimesta 250€ + alv.
Vakuuksien vapauttaminen vakuusagentin toimesta 100€ + alv.
Laina-ajan tai vakuuden voimassaoloajan pidentäminen Korkeintaan 8% lainasummasta, vähintään 250 €
Virallinen maksumuistutus Paikallisen palveluntarjoajan hinnaston mukaan
Realisointikulu 10% maksamattomasta lainapääomasta
Vakuusagentin kulu Paikallisen palveluntarjoajan hinnaston mukaan
Ulosotto⁵ Paikallisen palveluntarjoajan hinnaston mukaan
Maksumuistutus⁶ 20€ (Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2011/7/EU mukaisesti)
Lainan käsittelykulu⁹ 8,75% aikataulun mukaisista myöhästyneistä Lainasopimuksista

 

¹ – LHV:n pankkilinkkipalvelu on tällä hetkellä poissa käytöstä. Pankkilinkkiä eivät voi käyttää yksittäiset Lemonway IBAN –tilinomistajat, jotka voivat siirtää rahaa käyttäjätileilleen tavallisilla SEPA-siirroilla. Jatkamme työtä sijoittajien maksumahdollisuuksien laajentamiseksi ja ilmoitamme sijoittajille, kun niitä tulee saataville. 

² – EstateGuru varaa oikeuden asiakaskohtaiseen hinnoitteluun, johon vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät: lainamäärä, laina-aika, maksuaikataulu- ja tapa, vakuuden likviditeetti ja lainanottajan aiempi maksukäyttäytyminen sekä luvut. Esimerkiksi, lainan määrän ollessa 1000 000 € LTV:n ollessa 50%, laina-aika 12 kuukautta ja kuukausittainen koronmaksu, ja pääoman takaisinmaksu laina-ajan lopussa sekä lainanottajan hyvä tausta, avauspalkkio voisi olla 2,5% lainasummasta. Vastaavasti 50 000 € lainamäärällä, 69% LTV:llä, vakuuden sijaitessa pienemmässä kaupungissa, koronmaksu ja lainan takaisinmaksu laina-ajan lopussa (full bullet), avauspalkkio voisi olla 4% lainasummasta

³ – EstateGuru varaa oikeuden asiakaskohtaiseen hinnoitteluun, johon vaikuttavat muun muassa seuraavat tekijät: lainamäärä, laina-aika, maksuaikataulu- ja tapa, vakuuden likviditeetti ja lainanottajan aiempi maksukäyttäytyminen sekä luvut. Esimerkiksi lainamäärän ollessa 1000 000 € ja LTV:n ollessa 50%, laina-aika 12 kuukautta ja kuukausittaiset koronmaksut ja pääoman takaisinmaksu laina-ajan lopussa, hallinnointipalkkion määrä voisi olla esimerkiksi 0,5% vuodessa jaettuna kuukausittaisiin maksuihin. Lainamäärän ollessa 50 000 €, LTV 69%, vakuuden sijaitessa pienessä kaupungissa, koron ja pääoman takaisinmaksu laina-ajan lopussa (full bullet), vuosittainen hallinnointipalkkio voisi olla esimerkiksi 0%, huomioiden maksuaikataulun (full bullet) ja ehdotetun avauspalkkion.

⁴ – Lue lisää notaaripalveluista https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011047

⁵ – Suomi: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950034;
Viro: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517012019001/consolide;
Latvia: http://likumi.lv/doc.php?id=250209;
Liettua: https://www.antstoliurumai.lt/index.php?id=1989

Veloitamme korkeintaan 40€ (2 x 20€) maksumuistutuskulun Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2011/7/EU ja kulloinkin voimassaolevan paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

⁷ – Portaalin tarjoajan palvelumaksu lasketaan ja veloitetaan aina kun sijoittaja nostaa varoja virtuaalitililtä.

⁸ – Passiivisen tilin maksu veloitetaan sopimussakkona virtuaalitililtä sellaisilta käyttäjiltä, jotka ovat tallettaneet varoja virtuaalitilille, mutta eivät ole tehneet sijoituksia pää- tai jälkimarkkinalla 12 kuukauteen ja joilla ei ole aktiivisia lainoja salkussaan. Maksu veloitetaan kuukausittain, mikäli virtuaalitilillä on varoja. Mikäli sijoittaja tekee sijoituksen, käyttäjätilin status muuttuu aktiiviseksi.

⁹ – Portaalin tarjoajalla on oikeus veloittaa Lainanottajalta Lainan käsittelykulu (sopimusperusteinen korvaus), 8,75% myöhässä olevista Lainasopimuksen mukaisista velvoitteista.

¹⁰ – Korkomarginaali on lainanottajan maksaman ja sijoittajan saaman koron erotus. Portaalin tarjoaja pidättää korkomarginaalin palkkiona ennen korkomaksujen siirtämistä sijoittajien virtuaalitileille. Projektikohtainen marginaalikorko löytyy kunkin projektin kuvauksesta.