Legal

Estateguru User terms

ESTATEGURUN KÄYTTÖEHDOT

Voimassa 12.04.2024 alkaen

1.    YLEISTÄ

1.1.    Estateguru on Portaalin Tarjoajan hallinnoima joukkorahoitusalusta. Nämä käyttöehdot säätelevät Portaalin käytön ehtoja, mukaan lukien käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet Estategurun käyttöön liittyen, käyttäjien väliset suhteet sekä heidän suhteensa Portaalin Tarjoajaan ja Vakuusagenttiin.

1.2.    Lainojen nostamisen ja antamisen mahdollistamiseksi Portaalin kautta Portaalin Tarjoaja toimii Lemon Wayn (yrityksen tunnus: 500 486 915, osoite: 8, rue du Sentier 75002 Pariisi, Ranska, Ranskan finanssivalvonnan (French Prudential Supervisory and Resolution Authority (ACPR)) hyväksymä maksulaitos) asiamiehenä. Käyttäjäksi rekisteröityessään ja käyttäessään portaalia käyttäjä sitoutuu noudattamaan myös Lemon Wayn käyttöehtoja, jotka löytyvät täältä: https://www.lemonway.com/en/terms-and-conditions/

1.3.    Estategurun tavoitteena on mahdollistaa Lainanottajien ja Sijoittajien käyttää teknisiä ratkaisuja, joiden avulla Lainanottajat voivat lainata rahaa Sijoittajilta joukkorahoitusperiaatteella. Lainoja myönnetään ainoastaan, mikäli vakuudeksi annetaan kiinteistö tai kiinteistöön liittyviä oikeuksia.

1.4.   Estateguru ei tarjoa tai välitä lainoja kuluttajille. Lainatakseen rahaa Lainanottajan tulee solmia Lainasopimus Sijoittajan kanssa näissä käyttöehdoissa määritellyn menettelyn mukaisesti. Kyseinen Lainasopimus muodostaa erillisen sopimuksen yksinomaan Sijoittajan ja Lainanottajan välillä näiden käyttöehtojen, yleisten lainaehtojen ja muiden sovellettavien ehtojen mukaisesti.

1.5.    Käyttäjää koskeva Estategurun tietosuojakäytäntö. Estategurun tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa: http://www.estateguru.co/home/privacy.

1.6.    Kohdassa 23 on listattu tiettyjen Estategurun käyttämien sanojen ja ilmaisujen määritelmät. Määritelmiä käytetään näiden Käyttöehtojen, muiden Käyttöehdoissa viitattujen sopimusten sekä muiden Portaalin kautta julkaistujen tietojen tulkinnassa. 

1.7.    Estategurun joukkorahoituspalvelut eivät kuulu direktiivin 2014/49/EU mukaisesti perustetun talletussuojajärjestelmän piiriin

1.8.    Portaalin sisältö on tekijänoikeuden suojaamaa.

1.9.    SEURAAVAT RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA TUTKIESSASI VERKKOSIVUSTOAMME TAI KÄYTTÄESSÄSI PALVELUITAMME:

1.9.1.    Et saa käyttää tätä verkkosivustoa muihin kaupallisiin tarkoituksiin kuin tämän verkkosivuston katseluun, Käyttäjäksi rekisteröitymiseen, Käyttäjätilisi hallintaan, sijoittamiseen tai Portaalissa saatavilla olevien toimintojen käyttämiseen kyseisten toimintojen laillisiin tarkoituksiin.

1.9.2.    Sitoudut olemaan kopioimatta, lataamatta, tallentamatta, jäljentämättä, tulostamatta tai muulla tavoin käsittelemättä Portaalin sisältöä merkittäviltä osin tai kokonaisuudessaan ilman Portaalin Tarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Et saa käyttää mitään automatisoituja järjestelmiä tai ohjelmistoja tiedon keräämiseen (mukaan lukien kaikenlaiset verkkosivujen scraper-työkalut) tai transaktioiden suorittamiseen Portaalissa mitään tarkoitusta varten ilman Portaalin Tarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Edellä mainitusta poiketen voit kerätä Portaalin sisältöä (kuten käyttäjätilin tiedot) tarpeellisessa laajuudessa, jos teet sen vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ainoastaan siinä määrin, mikä on tarpeellista Estategurun palveluiden käyttämiseksi.

2.    KÄYTTÄJÄÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

2.1.    Rekisteröityessään Käyttäjäksi jokainen henkilö vahvistaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin kokonaisuudessaan sekä ymmärtävänsä ja hyväksyvänsä ne.

2.2.    On olemassa kaksi käyttäjätyyppiä – Sijoittaja ja Lainanottaja. Sekä luonnolliset että oikeushenkilöt voivat toimia Sijoittajina. Vain oikeushenkilö tai yksityinen elinkeinonharjoittaja voi toimia Lainanottajana. EU:n lainsäädännön pakollisten vaatimusten vuoksi jokaisella Lainanottajalla on oltava LEI-tunnus. Portaalin Tarjoaja voi avustaa Lainanottajan rekisteröinnissä LEI-tunnuksia tarjoavan palveluntarjoajan kanssa, mutta Lainanottajan on itse vastattava kaikista LEI-koodin rekisteröintiin ja voimassa pitämiseen liittyvistä kustannuksista.

2.3.    Sijoittajalla tai Lainanottajalla on oltava pankkitili lisensoidussa luottolaitoksessa, joka on rekisteröity jonkin Euroopan talousalueen sopimusvaltion kaupparekisteriin.

2.4.    Luonnollisen henkilön on oltava vähintään 18-vuotias rekisteröityäkseen käyttäjäksi.

2.5.    Oikeushenkilö, joka ei ole luonnollinen henkilö voi rekisteröityä Estategurun Käyttäjäksi ainoastaan edustajansa kautta. Oikeushenkilön edustajan on oltava Estategurun käyttäjäksi rekisteröitynyt luonnollinen henkilö, jotta hän voi tehdä rekisteröitymishakemuksen oikeushenkilön puolesta. Oikeushenkilö on vastuussa siitä, että vain laillinen edustaja pääsee käsiksi oikeushenkilön tiliin.

2.6.    Oikeushenkilö voi olla Käyttäjä ainoastaan, mikäli kyseinen oikeushenkilö on merkitty asiaankuuluvaan rekisteriin Euroopan talousalueen sopimusvaltiossa.

2.7.    Henkilö, joka ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia voi olla Käyttäjä ainoastaan Portaalin tarjoajan kirjallisella poikkeusluvalla. Portaalin Tarjoajalla on oikeus oman harkintansa mukaan kieltäytyä rekisteröimästä Käyttäjää, asettaa lisävaatimuksia Käyttäjän rekisteröinnille (mukaan lukien Sijoittajana tai Lainanottajana toimimiselle) tai muuttaa olemassa olevia vaatimuksia oman harkintansa mukaisesti milloin tahansa.

2.8.    Käyttäjä sitoutuu pitämään henkilökohtaiset tiedot, yhteystiedot ja muut tiedot ajan tasalla päivittämällä tällaiset tiedot itse Portaalissa tai ilmoittamalla muutoksista tiedoissaan Portaalin Tarjoajalle. Estateguru ei ole vastuussa Käyttäjän laiminlyönneistä tähän liittyen.

2.9.    Sijoittajat eivät saa olla Yhdysvaltojen asukkaita, kuten on määritelty vuoden 1933 Yhdysvaltojen arvopaperilain (US Securities Act) “Regulation S” -säännöksissä, Yhdysvaltojen hyödykesopimuslaissa (US Commodity Exchange Act) ja vuoden 1986 verosäännöksissä (Internal Revenue Code) ajoittain muutettuna ja FATCA:n (Foreign Account Tax Compliance Act) tai vastaavan Yhdysvaltojen kanssa solmitun kahdenvälisen sopimuksen (IGA) tulkinnan perusteella yhdessä FATCA-lain (24.7.2015) kanssa. Portaalissa tarjottavia sijoituksia ei saa tarjota, myydä tai muutoin siirtää Yhdysvaltojen asukkaille tai heidän lukuunsa. Tämä koskee vastaavasti myös Kanadan, Australian ja Japanin asukkaita ja tarjouksia.

2.10.    Estategurun tulee pyytää jokaista Sijoittajaa suorittamaan Soveltuvuustesti, jonka tarkoituksena on arvioida Sijoittajan tietämystä ja kykyä kestää tappioita. Estateguru pitää jokaista sijoittajaa, joka ei ole suorittanut Soveltuvuustestiä, ei-valveutuneena sijoittajana ja voi ei-diskriminoivalla tavalla rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan käyttää Estategurun palveluita.

3.    KÄYTTÄJÄN TUNNISTAMINEN

3.1.    Rekisteröityessään Käyttäjäksi rekisteröityjä syöttää sähköpostiosoitteensa, valitsee salasanan ja antaa kaikki muut Portaalin Tarjoajan pyytämät tiedot. Estateguru saattaa asettaa vaatimuksia koskien muun muassa käyttäjätunnuksen ja salasanan muodostavien kirjainten ja/tai numeroiden yhdistelmiä sekä vaatia valitun salasanan säännöllistä vaihtamista tietoturva- tai muista syistä.

3.2.    Rekisteröityessään Käyttäjäksi hakijan edellytetään antavan kaikki Portaalin Tarjoajan pyytämät tiedot ja asiakirjat, jotta Portaalin Tarjoaja kykenee tunnistamaan käyttäjän henkilöllisyyden ja sen mahdolliset tosiasialliset edunsaajat sekä muut asiaankuuluvat henkilöt. Hakijan rekisteröinti evätään, mikäli toimitetut asiakirjat ovat virheellisiä tai epäkelvollisia.

3.3.    Portaalin Toimija hylkää hakijan, mikäli hakija ja/tai hakijaan liittyvä henkilö on tuomittu tai epäiltynä rahanpesusta, terrorismin rahoittamisesta tai petollisesta tai muusta laittomasta toiminnasta. Samoin Portaalin Tarjoaja hylkää hakijan, mikäli hakija ja/tai hakijaan liittyvät henkilöt ovat kansainvälisten pakotteiden kohteena.

3.4.    Yksityishenkilö voi suorittaa transaktioita henkilökohtaisesti tai edustajan välityksellä. Oikeushenkilö voi suorittaa transaktioita edustajan välityksellä. Estateguru ei ole vastuussa mistään vaatimuksista, jotka johtuvat oikeushenkilön edustajan toimista Portaalissa.

3.5.    Käyttäjä sitoutuu toimittamaan Portaalin Tarjoajalle todistuksen edustusoikeudesta Portaalin Tarjoajan pyytämässä muodossa. Käyttäjän on ilmoitettava Portaalin Tarjoajalle välittömästi, kun edustusoikeus on päättynyt tai peruutettu.

3.6.    Käyttäjän sähköpostiosoite ja salasana ovat Käyttäjälle henkilökohtaisia, ja niitä käytetään Käyttäjän tunnistamiseen Portaalissa jokaisen kirjautumisen tai muun Portaalin kautta suoritetun toimenpiteen yhteydessä. Portaalin Tarjoaja voi antaa Käyttäjälle mahdollisuuden yhdistää käyttäjätunnus tiettyjen sosiaalisen median sivustojen, kuten Twitterin, LinkedInin tai Facebookin kirjautumistietoihin, jolloin käyttäjä voi jatkossa vaihtoehtoisesti kirjautua portaaliin myös käyttämällä näitä kirjautumistietoja. Myös henkilökortin, mobiilivarmenteen tai muun turvallisen tunnistusmenetelmän käyttö on mahdollista.

3.7.    Käyttäjä ei saa luovuttaa kirjautumistietojaan kolmansille osapuolille. Portaalin Tarjoajalla on oikeus olettaa, että Käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttävä henkilö on saanut valtuutuksen tehdä transaktioita Käyttäjän puolesta joko lain tai sopimuksen perusteella, eikä Portaalin Tarjoaja ole vastuussa käyttäjän kirjautumistietojen väärinkäytöksistä Käyttäjän tai kolmansien osapuolien (passiivisen tai aktiivisen) toiminnan seurauksena. Portaalin Tarjoaja voi rajoittaa Käyttäjän oikeuksia tai kieltäytyä noudattamasta Käyttäjän ohjeita, mikäli Portaalin Tarjoaja katsoo, että on olemassa riski sille, että käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana ovat kolmannen osapuolen hallussa.

4.    KÄYTTÄJÄTILI

4.1.    Jokaisella Käyttäjällä on henkilökohtainen Käyttäjätili. Käyttäjällä saa olla vain yksi Käyttäjätili luonnollisena henkilönä ja yksi Käyttäjätili jokaista Käyttäjän edustamaa oikeushenkilöä kohden.

4.2.    Mikäli Käyttäjä avaa useamman kuin yhden Käyttäjätilin, Käyttäjää estetään hyödyntämästä Estategurun bonuksia ja erikoistarjouksia (esimerkiksi bonuskorkoja) useammin kuin kerran, ellei Portaalin Tarjoaja tee poikkeusta. Portaalin Tarjoajalla on oikeus jäädyttää tai sulkea Käyttäjätilit, jos Käyttäjä on avannut useamman kuin yhden Käyttäjätilin, sekä periä takaisin kaikki bonukset tai muut erikoistarjoukset, jotka käyttäjä on saanut avattujen Käyttäjätilien perusteella.

4.3.    Muiden tietojen lisäksi Käyttäjätili tarjoaa Käyttäjälle tiedot tämän käytettävissä olevista sijoitusvaroistaan. Portaalin Tarjoaja pitää Käyttäjien sille siirtämät varat erillään omista varoistaan. Portaalin Tarjoaja ei kerrytä mitään korkoa, eikä Käyttäjälle makseta korkoa Käyttäjätilillä olevista varoista. Portaalin Tarjoaja voi käyttää kolmannen osapuolen palveluntarjoajia maksutilien hallinnoimiseen ja Käyttäjän varojen käsittelyyn Portaalin kautta. Tässä tapauksessa Käyttäjälle ilmoitetaan kyseisestä järjestelystä.

4.4.    Käyttäjä voi siirtää varoja Käyttäjätililleen tarkoituksenaan tehdä transaktio Käyttäjän valitsemassa suuruudessa siirtämällä kyseiset varat Portaalin Tarjoajan ilmoittamia tunnistetietoja käyttäen. Ellei näissä Käyttöehdoissa toisin mainita, Käyttäjä voi nostaa Käyttäjätilillään näkyvän positiivisen saldon milloin tahansa ja missä tahansa määrässä ilmoittamalla siitä Portaalin Tarjoajalle. Mikäli Käyttäjä on saanut bonuksia, jotka on tarkoitettu käytettäväksi sijoituksiin Portaalissa (kuten suositusbonus, mikäli sovellettavissa), näitä varoja ei voi nostaa eikä niitä siirretä Käyttäjän tilille. Portaalin Tarjoaja tai kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoaja voi oman harkintansa mukaan asettaa rajoituksia tai vaatimuksia Käyttäjätilin varojen vähimmäis- tai enimmäismääriin liittyen. Mikä tahansa luottolaitos tai kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoaja voi asettaa Käyttäjätilillä olevien varojen käsittelyyn liittyviä rajoituksia, mistä Portaalin Tarjoaja ei ole vastuussa.

4.5.    Kun Käyttäjä tekee transaktion portaalin kautta, tilillä näkyvästä saldosta varataan transaktiota sekä siihen liittyviä kuluja varten tarvittava summa. Tämä saldovaraus on voimassa siihen saakka kunnes transaktio on suoritettu, eikä käyttäjä voi käyttää samaa saldoa mihinkään muuhun tarkoitukseen saldovarauksen voimassaollessa.

4.6.    Portaalin tarjoaja voi käyttää Käyttäjän tilillä olevaa saldoa Käyttäjän alustalla tekemiin transaktioihin tai minkä tahansa näiden Käyttöehtojen mukaisten toimien suorittamiseen. Saldoa voidaan käyttää esimerkiksi Käyttäjän muille Käyttäjille, kolmansille osapuolille tai portaalin tarjoajalle olevien velkojen maksamiseen.

4.7.    Käyttäjä saa siirtää varoja Käyttäjätililleen ainoastaan omalla nimellään avatulta maksutililtä. Kolmannen osapuolen suorittamat maksut Käyttäjätilille eivät ole sallittuja.

4.8.    Käyttäjällä ei ole oikeutta jakaa, muuttaa, pantata, luovuttaa tai hävittää Käyttäjätiliinsä liittyviä oikeuksiaan kolmansille osapuolille, mukaan lukien Portaalin muut Käyttäjät. Käyttäjä ei saa luovuttaa käyttäjätunnustaan, salasanaansa tai muita Käyttäjätilin käytön mahdollistavia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman Portaalin Tarjoajan etukäteistä kirjallista lupaa. Portaalin Tarjoaja ei ole vastuussa mistään toimista, transaktioista tai vahingollisista seurauksista, jotka johtuvat osaksikaan käyttäjän edellä mainittujen tietojen luovuttamisesta kolmansille osapuolille.

4.9. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi Portaalin Tarjoaja voi:

4.9.1. tarkistaa säännöllisesti Käyttäjän, Käyttäjän edustajan ja kaikkien Käyttäjään liittyvien kolmansien osapuolten henkilöllisyyden ja pyytää Käyttäjältä lisäasiakirjoja ja -tietoja (mukaan lukien tiedot oikeushenkilön kotipaikasta, verotuksellisesta kotipaikasta, perustajista, omistajista, johtajista ja tosiasiallisista edunsaajista);

4.9.2. pyytää säännöllisesti asiakirjoja ja tietoja Käyttäjän ja Käyttäjään liittyvien kolmansien osapuolten toiminnasta (mukaan lukien tiedot vastapuolista, transaktioista ja liiketoiminnasta), sekä asiakirjoja ja tietoja Käyttäjän varojen tai varallisuuden alkuperästä;

4.9.3. vaatia Käyttäjää toimittamaan kaikki muut asiakirjat ja tiedot sekä suorittamaan kaikki muut toimet, jotka ovat tarpeen due diligence -toimenpiteiden ja/tai -seuraamusten soveltamiseksi.

4.10. Jos Käyttäjä ei noudata Käyttöehtojen Kohdassa 4.9 asetettuja ehtoja, Portaalin Tarjoajalla on oikeus, tai lain määräämissä tapauksissa velvollisuus, kieltäytyä tarjoamasta palvelua tai tekemästä sopimusta, asettaa väliaikaisia tai pysyviä rajoituksia palvelun käytölle tai poikkeuksellisesti purkaa sopimus.

4.11. Portaalin Tarjoajalla on oikeus päättää, kenen kanssa sopimus tehdään ja kenen ei.

4.12. Portaalin Tarjoajalla on pätevällä syyllä oikeus kieltäytyä avaamasta Käyttäjätiliä. Jos Käyttäjätilin avaamisesta kieltäydytään, Portaalin Tarjoaja katsoo päteväksi syyksi sen, jos henkilö tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö:

4.12.1. on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta antanut Portaalin Tarjoajalle virheellisiä tai puutteellisia tietoja, tai kieltäytyy antamasta tietoja;

4.12.2. ei toimita Portaalin Tarjoajan pyynnöstä riittäviä tietoja tai asiakirjoja henkilöllisyytensä, edustajansa, tosiasiallisen edunsaajansa tai omistusrakenteensa tunnistamiseksi, tai ei täytä Portaalin Tarjoajan vaatimuksia tältä osin;

4.12.3. ei toimita Portaalin Tarjoajan pyynnöstä riittäviä tietoja tai asiakirjoja varojensa tai varallisuutensa alkuperän laillisuuden todistamiseksi tai muiden Kohdassa 4.9 kuvattujen due diligence -toimenpiteiden soveltamiseksi;

4.12.4. on tai on ollut luotettavien ja riippumattomien lähteiden tai Portaalin Tarjoajan sisäisten tietojen mukaan osallisena järjestäytyneessä rikollisuudessa tai muissa ensimmäisen asteen rikoksissa, rahanpesussa, terrorismin rahoittamisessa tai pakotteiden rikkomisessa tai kiertämisessä;

4.12.5. on tai on ollut yhteyksissä perinteisiin rikollisiin tulonlähteisiin, kuten valmisteveron alaisten tavaroiden tai huumeiden salakuljetukseen, laittomaan asekauppaan, ihmiskauppaan tai prostituutioon;

4.12.6. on Portaalin Tarjoajan soveltamien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevien sääntöjen mukaan korkeariskinen henkilö tai toimii maassa tai harjoittaa toimintaa, jossa Portaalin Tarjoajan mielestä korruption torjunnan taso on riittämätöntä tai toiminta on korkeariskistä;

4.12.7. liittyy Portaalin Tarjoajan mielestä pakotteiden kohteena olevaan henkilöön, yritykseen, alueeseen, yhteisöön tai hallintoon;

4.12.8. harjoittaa toimintaa, joka Portaalin Tarjoajan mielestä on toimintaa, johon sovelletaan erityisvaatimuksia, tai vastaavaa toimintaa ilman voimassa olevaa lisenssiä, toimilupaa tai vastaavaa oikeutta;

4.12.9. on aiheuttanut välitöntä tai välillistä vahinkoa tai todellisen vahingonvaaran Portaalin Tarjoajalle tai vahingoittanut Portaalin Tarjoajan mainetta.

4.13. Portaalin Tarjoajalla on oikeus estää Käyttäjätili ja/tai rajoittaa palvelun käyttöä, jos:

4.13.1. Portaalin Tarjoaja epäilee Käyttäjää rahanpesusta, terrorismin rahoittamisesta tai muusta rikoksesta (esim. petoksesta) tai avunannosta tällaiseen rikokseen;

4.13.2. Portaalin Tarjoaja epäilee, että Käyttäjä, Käyttäjään liittyvä henkilö tai Käyttäjän tekemä komento liittyy pakotteiden kohteena olevaan henkilöön, yritykseen, alueeseen tai hallintoon.

4.13.3. Portaalin Tarjoaja epäilee, että Käyttäjätilillä olevat varat tai varallisuus on saatu rikoksen seurauksena, tai jos Portaalin Tarjoaja saa tietoonsa seikkoja, jotka antavat aihetta selvittää Käyttäjän varojen tai varallisuuden alkuperän laillisuuden;

4.13.4. Käyttäjä tai Käyttäjän edustaja ei toimita Portaalin Tarjoajan vaatimia asiakirjoja edustusoikeuksien tunnistamiseksi;

4.13.5. Portaalin Tarjoaja on saanut ristiriitaisia tietoja edustusoikeuksillisista henkilöistä tai asiakirjoja, joiden paikkansapitävyyttä Portaalin Tarjoajalla on syytä epäillä;

4.13.6. Käyttäjä ei ole toimittanut Portaalin Tarjoajan vaatimia asiakirjoja;

4.13.7. estäminen on Portaalin Tarjoajan mielestä välttämätöntä Portaalin Tarjoajalle, Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvien vahinkojen estämiseksi;

4.13.8. Käyttäjän Portaalin Tarjoajalle ilmoittamat yhteystiedot (puhelin, sähköposti jne.) ja/tai Käyttäjän koti-/asuinpaikan osoite ja/tai muut Käyttäjän (liike)toimintaa koskevat tiedot osoittautuvat virheellisiksi, eikä Käyttäjään saada yhteyttä millään Käyttäjän Portaalin Tarjoajalle ilmoittamalla viestintävälineellä.

4.14. Portaalin Tarjoaja poistaa Käyttäjätilin eston, kun estoon johtanut syy on poistettu.

4.15. Ellei laissa toisin säädetä, Portaalin Tarjoaja ei ole vastuussa mistään tappioista tai
vahingoista, jotka johtuvat Käyttäjätilin estämisestä.

5.    PROJEKTIEN RAHOITTAMINEN JA LAINASOPIMUSTEN SOLMIMINEN

5.1.    Lainanottaja voi hakea Estategurun kautta rahoitusta Projektilleen vain ollessaan valmis tarjoamaan vakuudeksi kiinteistön tai oikeuden kiinteistöön.

5.2.    Vain henkilö, jonka henkilöllisyyden Portaalin Tarjoaja on Portaalin Tarjoajan määräämällä tavalla vahvistanut, voi hakea lainaa lainanottajana. Portaalin Tarjoajalla on oikeus suorittaa kaikki tarpeellisiksi katsomansa Lainanottajan maineeseen ja luottoriskiin liittyvät arvioinnit, ja se voi oman harkintansa mukaan kieltäytyä julkaisemasta Lainahakemusta ilman velvollisuutta selittää päätöksen syitä.

5.3.    Vain Sijoittaja voi myöntää lainan. Portaalin Tarjoaja voi oman harkintansa mukaan olla sallimatta Käyttäjän myöntää lainaa tai määrätä muita lisäehtoja lainan myöntämiselle.

5.4.    Lainan myöntämiseksi Käyttäjät solmivat Portaalin kautta lainasopimuksen kyseisen lainanottajan kanssa. Lainanottaja solmii jokaisen Sijoittajan kanssa erillisen Lainasopimuksen, ja jokainen Sijoittaja voi solmia Lainanottajan kanssa yhden tai useampia lainasopimuksia. Mikäli Sijoittaja rahoittaa Projektia useita kertoja, jokainen rahoituskerta katsotaan erilliseksi Lainasopimukseksi. Lainasopimukset ovat lainahakemuksen mukana olevien Päälainaehtojen sekä Estategurun Yleisten Lainaehtojen mukaisia.

5.5.    Lainanottajan tulee täyttää kaikki tarvittavat hakemuslomakkeet Portaalissa. Portaalin Tarjoaja voi vaatia, että lainaa hakevan henkilön on hakemuksen lisäksi toimitettava relevantti liiketoimintasuunnitelma, budjetti, riippumaton projektiin liittyvän kiinteistön arviointi, todisteet lainanottajan luottokelpoisuudesta sekä muita Portaalin Tarjoajan milloin tahansa pyytämiä tietoja ja todisteita. Portaalin Tarjoaja voi pyytää Lainanottajalta mitä tahansa tietoja tai asiakirjoja varmistaakseen kyseiseen Lainahakemukseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden asianmukaisen täyttämisen.

5.6.    Vastaanotettuaan Lainahakemuksen, Portaalin Tarjoaja arvioi muun muassa, onko hanke sopiva Portaaliin ja onko Lainanottaja luottokelpoinen. Arvio tehdään Lainanottajan toimittamien sekä Portaalin Tarjoajan itse hankkimien tietojen perusteella (Portaalin Tarjoaja voi hankkia tietoja kolmansilta osapuolilta, julkisista rekistereistä sekä käyttää muita lähteitä). Portaalin Tarjoaja voi hakijan kustannuksella tilata riippumattomalta taholta vakuudeksi tarjottua kiinteistöä/tarjottuja kiinteistöjä koskevan hinta-arvion.

5.7.    Mikäli Portaalin Tarjoaja katsoo, että jätetty hakemus on hyväksyttävä Estategurulle, hakijaa pyydetään täyttämään ja vahvistamaan, Portaalin Tarjoajan kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti, Lainahakemus projektin rahoittamiseksi. Täydellinen ja vahvistettu Lainahakemus voidaan saattaa Käyttäjien saataville Portaalin Tarjoajan toimesta. Portaalin Tarjoaja voi määrittää riskiluokituksen kyseiselle Lainahakemukselle oman harkintansa mukaisesti.

5.8.    Syndikointijakson alettua Portaalin Tarjoaja voi hyväksyä muutoksia Lainahakemukseen ja tiedottaa Sijoittajille näistä muutoksista Syndikointijakson aikana, mikäli muutokset eivät vaikuta Sijoittajien vakuusasemaan.

5.9.    Portaalin Tarjoajalla on oikeus milloin tahansa hyväksyä sivuvakuuksien, kuten takuiden tai henkilötakausten, vaihtaminen, mikäli Sijoittajalle myönnetään mahdollisuus harkita sijoitustaan uudelleen. Lainan ensisijaisena vakuutena toimivaa kiinteistöä tai kiinteistöjä ei saa vaihtaa syndikointijakson aikana.

5.10.    Lainasopimuksen solmiminen tapahtuu siten, että Lainanottaja tekee Lainahakemuksen ja Sijoittajat, jotka haluavat solmia Lainasopimuksen, hyväksyvät kyseisen Lainahakemuksen seuraavasti:

5.10.1.    Lainanottaja täyttää Lainahakemuksen Portaalin Tarjoajan kanssa sovittujen ehtojen mukaisesti ja vahvistaa sen näiden Käyttöehtojen 9. luvussa kuvatun menettelyn mukaisesti.

5.10.2.    Lainahakemus raukeaa, mikäli Syndikointijakson lopussa lainan tai lainojen yhteenlaskettu pääomamäärä ei ole vähintään Rahoitustavoitteen Vähimmäismäärä. Portaalin Tarjoajalla on oikeus alentaa Syndikointijakson aikana Lainahakemuksessa mainittua Rahoitustavoitteen Vähimmäismäärää.

5.10.3.    Portaalin Tarjoaja voi jatkaa alkuperäistä Syndikointijaksoa enintään neljällätoista (14) kalenteripäivällä. Tällöin alkuperäisen Syndikointijakson aikana tehdyt lainasopimukset ovat voimassa myös jatketun Syndikointijakson ajan.

5.10.4.    Sijoittaja voi hyväksyä Lainahakemuksen Portaalin Tarjoajan tarkoitusta varten tarjoaman teknisen ratkaisun avulla (vahvistuspainike, SMS-vahvistus tai muu vastaava ratkaisu tai näiden yhdistelmä). Hyväksyäkseen Sijoittajalla tulee olla tilillään vähintään sen verran varoja, että ne kattavat aiotun lainasumman.

5.10.5.    Hyväksymällä Sijoittaja sitoutuu oikeudellisesti Lainasopimukseen Lainanottajan kanssa, ja Sijoittajan hyväksynnässä määritelty summa vähennetään Sijoittajan Käyttäjätililtä. Sijoittajaa koskevat kaikki Estategurun Yleisissä Lainaehdoissa määritellyt lainanantajan oikeudet ja velvollisuudet. Tätä hyväksyntää ei voi perua, ellei ilmene erityisiä olosuhteita, jotka vaativat, että Portaalin Tarjoajan tai lainanhakijan sallii peruuttamisen.

5.10.6.    Lainasopimuskohtainen lainan määrä:

5.10.6.1.    on oltava vähintään 50 euroa; ja

5.10.6.2.    ei voi ylittää Rahoitustavoitteen Enimmäismäärää.

5.11.    Mikäli Syndikointijakson päättyessä lainojen yhteenlaskettu määrä jää alle Rahoitustavoitteen Vähimmäismäärän, lainasopimukset puretaan ja Portaalin Tarajoaja palauttaa varat Sijoittajien Käyttäjätileille.

5.12.    Mikäli pyydetty määrä kerätään Syndikointijakson aikana, Portaalin Tarjoaja voi siirtää lainasumman Lainanottajalle edellyttäen, että lainanhakija on täyttänyt kaikki maksuehdot Portaalin Tarjoajaa tyydyttävällä tavalla. Lainasumma maksetaan Lainanottajan ilmoittamalle pankkitilille vasta näiden Käyttöehtojen, kyseisen Lainasopimuksen ja/tai muiden Portaalin Tarjoajan ja lainanhakijan välillä tehtyjen sopimusten mukaisten toimenpiteiden suorittamisen jälkeen. Kun lainasummaa ei ole vielä maksettu Lainanottajalle, sitä pidetään Lemonwaylle Lainanottajan nimissä avatulla maksutilillä, jolta Lainanottaja ei teknisesti voi nostaa varoja. Vain Portaalin Tarjoaja voi aloittaa tapahtumia kyseiseltä maksutililtä.

5.12.    Kun Lainahakemus on hyväksytty, Estateguru toimittaa Sijoittajalle ja Lainanottajalle Lainasopimuksen pdf-muodossa (voi sisältää yhden tai useamman pdf-muotoisen asiakirjan) sähköpostitse tai Portaalissa.

5.13.    Lainasopimukset tuodaan Lainanottajan saataville Syndikointijakson päätyttyä, edellyttäen että Lainahakemus hyväksyttiin Sijoittajien toimesta vähintään Lainahakemuksessa ilmoitetun Rahoitustavoitteen Vähimmäismäärän suuruisena.

6. SIJOITTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET TÄMÄN MYÖNTÄESSÄ LAINAN

6.1. Sijoittajalla on oikeus:

6.1.1. saada muiden sijoittajien kanssa samoin perustein pääsy kaikkiin Portaalin Tarjoajan julkaisemiin joukkorahoitusprojekteihin ja niihin liittyviin asiakirjoihin;

6.1.2. valita Käyttöehtojen kohdassa 5 asetetut rajoitukset ja käyttäjätilillä olevien varojen määrä huomioiden haluamansa lainasumma ja sijoittaa se haluamaansa lainaprojektiin;

6.1.3. tutustua tietoihin Vakuusagentin velvoitteista ja Sijoittajien oikeuksista, jotka johtuvat Vakuusagentin ja Portaalin Tarjoajan välillä solmitusta sopimuksesta, muun muassa tutustua Vakuusagentin ja Portaalin Tarjoajan väliseen sopimukseen liittyviin ehtoihin ja edellytyksiin;

6.1.4. saada tietoa Lainasopimusten tilasta;

6.1.5. vetäytyä Lainasopimuksesta harkinta-ajan puitteissa, mikäli sovellettavissa (katso Käyttöehtojen kohta 6.5);

6.1.6. saada Lainanottajalta Lainasopimuksen pääasiallisten ehtojen mukaisesti lainan takaisinmaksuja, korkomaksuja ja muita sovellettavia maksuja, jotka perustuvat Lainasopimuksen pääasiallisiin ehtoihin;

6.1.7. luovuttaa Lainasopimuksista johtuvia saamisoikeuksia Käyttöehtojen kohdan 8 mukaisesti;

6.1.8. saada tietoa Lainasopimuksiin liittyvien maksuvelvoitteiden viivästyksistä;

6.1.9. Lainan ollessa maksuhäiriötilassa saada tietoa lainan takaisinsaamiseksi toteutetuista toimenpiteistä;

6.1.10. vaatia Portaalin Tarjoajaa aloittamaan Lainasopimuksen vakuuden täytäntöönpanon, jos (i) Portaalin Tarjoaja ei ole informoinut sijoittajia vakuuden täytäntöönpanoon liittyvistä toimenpiteistä, (ii) on kulunut vähintään 2 kuukautta lainapääoman Lainasopimuksen mukaisesta takaisinmaksupäivästä tai lainasopimuksen purkamisesta;

6.1.11. saada Lainasopimuksen mukaisesti takaisinmaksuja vakuuden täytäntöönpanosta saatavista varoista tai muutoin saaduista varoista, jotka on tarkoitettu kyseisestä Lainasopimuksesta johtuvien erääntyneiden ja maksettavien velvoitteiden täyttämiseen.

6.2. Portaalin Tarjoaja ja Vakuusagentti kohtelevat lainaprojektin Sijoittajia oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.

6.3. Lainaportfolion hallinnan ja täytäntöönpanoon liittyvien toimien hallinnoimiseksi, ja jotta Portaalin Tarjoaja ja Vakuusagentti voivat taata lainaprojektin Sijoittajien oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun, Sijoittaja on velvollinen:

6.3.1. olemaan ottamatta itse yhteyttä Lainanottajaan. Viestintä Sijoittajien ja Lainanottajan välillä tapahtuu poikkeuksetta Portaalin Tarjoajan ja Vakuusagentin toimien välikäsinä;

6.3.2. olemaan ottamatta itse yhteyttä Lainasopimukseen liittyvissä asioissa vakuutena olevan kiinteistön omistajaan, takauksen antajaan tai kehenkään muuhun Lainanottajaan liittyvään henkilöön;

6.3.3. olemaan itsenäisesti tai minkään edustajan kautta vaatimatta suoraan Lainanhakijalta itseltään heille Lainasopimuksen perusteella velkaa oltavaa summaa;

6.3.4. olemaan aloittamatta täytäntöönpanomenettelyä tai ryhtymättä itse muihin toimenpiteisiin koskien vakuutta, joka turvaa Lainasopimuksesta johtuvaa velvoitetta.

6.4. Sijoittaja voi antaa Portaalin Tarjoajalle suosituksia liittyen jatkotoimenpiteisiin velan perinnässä, antaa Portaalin Tarjoajalle Projektista saamiaan tietoja tai millä tahansa muulla tavalla avustaa Portaalin Tarjoajaa velan perintäprosessissa. Portaalin Tarjoajalla ei ole velvollisuutta noudattaa yksittäisten Sijoittajien suosituksia tai ohjeita.

6.5. Jokaisella ei-valveutuneella sijoittajalla on sijoituksen tehtyään 4 kalenteripäivää aikaa peruuttaa sijoituksensa lähettämällä asiaankuuluva hakemus Alustan kautta. Hakemus voidaan lähettää samalla tavalla kuin sijoitus tehtiin.

6.6. Portaalin Tarjoaja toimittaa kohdissa 6.1.4., 6.1.8., ja 6.1.9. esitetyt tiedot tyypillisesti Portaalissa tälle varatulla sivulla. Jos lainan tila käy ilmi tältä sivulta, Portaalin Tarjoaja pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä yksittäisistä asiakastukitiedusteluista, jotka koskevat lainan tilaa, viivästysten syitä ja perintätoimien tai oikeudellisten riitojen etenemistä.

7.    AUTO INVEST

7.1.    Sijoittaja voi solmia lainasopimuksia myös aktivoimalla Auto Invest -ominaisuuden.

7.2.    Sijoittajalla on oltava riittävästi varoja Tilillään solmiakseen Lainasopimuksia valitsemiensa kriteerien mukaisesti. Auto Invest ei sijoita Käyttäjätilillä käytettävissä olevaa saldoa enempää.

7.3.    Aktivoimalla Auto Invest -sovelluksen Sijoittaja antaa Portaalin Tarjoajalle oikeuden antaa käyttäjän puolesta Auto Invest -lainoja käyttäjän valitsemien kriteerien perusteella.

7.4.    Portaalin Tarjoaja käyttää Käyttäjätilillä olevia varoja Sijoittajan Auto Invest -sovelluksessa määrittelemän summan verran.

7.5.    Kun uusi Projekti julkistetaan Portaalissa, Auto Investiä käyttävät Sijoittajat saavat etusijan ja heidät otetaan automaattisesti mukaan Projektiin (mikäli Projekti täyttää heidän Auto Invest -sovelluksessa asettamansa kriteerit) ennen manuaalisia Sijoittajia. Kaikille projektiin sopivat kriteerit asettaneille Sijoittajille ei kuitenkaan taata mahdollisuutta sijoittaa Auto Investin kautta, sillä sovellus järjestää ja satunnaistaa Auto Invest -sijoitukset seuraavalla tavalla:

7.5.1.    ensin Sijoittajat, joiden sijoitussumma on tarkalleen 50 euron vähimmäissijoitussumman suuruinen;

7.5.2.    toisena Sijoittajat, joiden sijoitussumma on 50 euron vähimmäissijoitussummaa suurempi.

7.6.    Mikäli Auto Invest -sijoittajien tekemien sijoitusten yhteismäärä ylittää Projektin toivotun lainasumman:

7.6.1.    ja mikäli kaikki Auto Investiä käyttävät Sijoittajat ovat tarjonneet vain 50 euron vähimmäissijoitussumman suuruisia lainoja, Portaalin Tarjoaja voi satunnaisesti valita Sijoittat solmimaan Lainasopimukset Projektia varten; tai

7.6.2 jos jotkut Auto Investiä käyttävät Sijoittajat ovat tarjonneet 50 euron vähimmäissijoitussumman suuruisia lainoja, mutta toiset Sijoittajat ovat tarjonneet enemmän kuin 50 euroa, kaikki 50 euron lainaa tarjoavat Sijoittajat solmivat Lainasopimukset ja jäljelle jäävä lainasumma koostuu kaikkien yli 50 euroa tarjoavien Sijoittajien lainasummista, mutta lainasummia pienennetään suhteellisesti. Huomaa, että tämä tarkoittaa, että Sijoittaja voi lopulta lainata vähemmän kuin 50 euroa; tai

7.6.3.    jos kaikki Sijoittajat ovat tarjonneet 50 euron vähimmäissijoitussummaa enemmän, kaikki Sijoittajat solmivat Lainasopimukset, mutta lainasummia pienennetään suhteellisesti. Huomaa, että tämä tarkoittaa, että Sijoittaja voi lopulta lainata vähemmän kuin 50 euroa.

7.7.    Portaalin Tarjoaja lähettää sähköposti-ilmoituksia (Sijoittajan tilille rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen) Sijoittajalle tiedottaakseen Sijoittajaa Auto Investin kautta Sijoittajan puolesta solmituista lainasopimuksista.

7.8.    Ei-valveutuneille Sijoittajille myönnetään Auto Investin aktivoimisen jälkeen neljän (4) päivän harkinta-aika, jonka aikana ei-valveutunut sijoittaja voi peruuttaa päätöksensä käyttää Auto Investiä. Harkinta-ajan aikana Auto Invest ei tee sijoituksia. Harkinta-ajan päätyttyä Sijoittaja voi milloin tahansa aktivoida, keskeyttää tilapäisesti tai poistaa käytöstä Auto Invest -sovelluksen tai muuttaa sijoitusstrategian kriteerejä, mutta muutoksilla ei ole vaikutusta niitä ennen tehtyihin sijoituksiin. Ei-valveutuneille Sijoittajille tiedotetaan, että Auto Investin poistaminen käytöstä ja sen jälkeen uudelleenaktivoiminen tai muutokset sijoitusstrategian asetuksissa käynnistävät uuden harkinta-ajan.

7.9. Portaalin Tarjoajalla on oikeus lopettaa Auto Investin tarjoaminen Sijoittajalle milloin tahansa oman harkintansa mukaan tai rajoittaa tiettyjen toimintojen tai asetusten käyttöä Auto Invest -sovelluksessa.

7.10. Jos Sijoittaja on määritellyt tietyn korkokannan Auto Invest -sijoituskriteeriksi, sovellus voi sijoittaa myös sellaisiin lainoihin, joissa tämä korkokanta saavutetaan sijoittajalle sen jälkeen, kun lainaan sovellettava korko ja mahdolliset bonukset, kuten portaalin ylläpitäjän maksama bonuskorko, jos Sijoittaja sijoittaa tietyn summan ylittävän summan, on laskettu yhteen.

8.    JÄLKIMARKKINAT

8.1.    Estategurulla voi olla tarjolla toiminto, joka mahdollistaa Sijoittajalle saamisoikeuden siirtämisen toiselle Portaalin Käyttäjälle, pois lukien Käyttäjälle, jota saamisoikeus koskee. Tämä tapahtuu solmimalla siirtosopimus Portaalissa. Portaalin Tarjoajalla on oikeus lopettaa tai keskeyttää saamisoikeuden siirtämisen mahdollistavan toiminnon tarjoaminen milloin tahansa omaa harkintaansa käyttäen. Portaalin Tarjoaja voi myös rajoittaa valikoivasti saamisoikeuksien siirtämisen mahdollistavan toiminnon käyttöä esimerkiksi poistaen kyseisen toiminnon käytöstä tietyissä maissa olevilta Käyttäjiltä.

8.2.    Siirrettävän saamisoikeuden vähimmäishinta on 50 euroa. Portaalin Tarjoaja voi asettaa rajoituksia siirrettävän saamisoikeuden hinnalle, esimerkiksi rajoittaa siirtäjän saamisoikeuden siirtämisessä soveltamaa alennusprosenttia tai marginaalia.

8.3.    Sijoittajan tulee tehdä tilinsä kautta ehdotus solmia siirtosopimus, jossa määritellään saamisoikeuden siirrolle asetetut ehdot, mukaan lukien:

8.3.1.    siirrettävän saamisoikeuden suuruus;

8.3.2.    siirrettävän saamisoikeuden hinta.

8.4.    Ehdotus siirtosopimuksen solmimiseksi on voimassa Portaalissa enintään 7 päivän ajan, jolloin muut Sijoittajat voivat antaa hyväksynnän ehdotukselle. Mikäli 7 päivän aikana ei saada hyväksyntöjä muilta Sijoittajilta, kyseinen ehdotus peruutetaan automaattisesti eikä lisähyväksyntöjä ehdotukselle voida antaa. Ehdotus sopimuksen solmimisesta peruutetaan automaattisesti myös, jos ehdotus on julkaistu Portaalin kautta ja siirron kohteena olevan Lainasopimuksen mukaisia maksuja, kuten korkomaksuja tai lainapääoman takaisinmaksuja, on maksettu saamisoikeuden siirtäjälle.

8.5.    Siirtosopimus solmitaan, kun saamisoikeuden saaja on antanut hyväksyntänsä ehdotukselle näiden Käyttöehtojen luvussa 9 kuvatun menettelyn mukaisesti.

8.6.    Ennen hyväksynnän antamista tarjoukselle Portaalin Tarjoaja antaa Sijoittajalle mahdollisuuden tutustua Lainasopimuksen yleisiin ehtoihin sekä muihin Lainasopimukseen liittyviin hyväksynnän antamiseksi tarpeellisiin asiakirjoihin.

8.7.    Hyväksymällä ja solmimalla siirtosopimuksen Käyttäjä ilmaisee aikomuksensa oikeudellisesti sitoutua Lainasopimukseen, josta saamisoikeus johtuu.

8.8.    Käyttäjä voi antaa hyväksynnän saamisoikeuden siirtosopimukselle vain, jos Käyttäjän Käyttäjätilillä on käytettävissä varoja vähintään saamisoikeuden hinnan kattamiseksi. Siirtosopimuksen solmimisen jälkeen Portaalin Tarjoaja veloittaa ostavan Sijoittajan Käyttäjätililtä siirretyn saamisoikeuden hinnan ja hyvittää myyvän Sijoittajan Käyttäjätilille siirretyn saamisoikeuden hinnan.

8.9.    Saamisoikeuden siirron jälkeen Portaalin Tarjoajalla on oikeus pidättää Hinnaston mukainen palvelumaksu sekä saamisoikeuden siirtäjältä että saamisoikeuden saajalta.

8.10.    Portaalin Tarjoaja tiedottaa Lainanottajaa heitä koskevan saamisoikeuden siirrosta Portaalin kautta luvussa 13 (Ilmoitusten toimittaminen) kuvatun menettelyn mukaisesti.

8.11.    Saamisoikeuden siirtosopimuksen solmimisen jälkeen kaikki Sijoittajalle maksettaviin lisäkorkoihin liittyvät sopimukset siirtyvät saamisoikeuden saajalle.

8.12.    Yksi saamisoikeus voidaan siirtää enintään kerran kuukaudessa, eli saamisoikeuden saaja voi siirtää saman oikeuden toiselle Sijoittajalle, jos saamisoikeuden ostamisesta on kulunut vähintään 30 päivää.

8.13.    Asioissa, joita ei ole säännelty tässä luvussa 8 tai saamisoikeuden siirrosta osapuolten välillä solmitussa sopimuksessa, sovelletaan Käyttöehtoja, mukaan lukien maksuhäiriöt, vakuuksien täytäntöönpano, Portaalin Tarjoajan valtuudet, riitojen ratkaisumenettely ja muiden asioiden sääntely.

9.    TRANSAKTIOIDEN VAHVISTAMINEN ESTATEGURULLA

9.1.    Portaalin Tarjoajan määrittelemissä tapauksissa Käyttäjän on vahvistettava jokainen transaktio tai muu toimenpide, mukaan lukien Lainahakemus ja siihen liittyvä hyväksyntä, Käyttäjälle määritellyllä salasanalla tai muulla Estategurun määrittelemällä tavalla. Antamalla vahvistuksen Käyttäjä ilmaisee peruuttamattoman aikomuksensa sitoutua vahvistettuun transaktioon tai toimenpiteeseen.

9.2.    Portaalin Tarjoajan määrittelemissä tapauksissa Käyttäjän on vahvistettava Estategurun käyttöön liittyvät transaktiot, sopimukset tai toimenpiteet kirjallisesti tai formaatissa, joka on todennettu notaarin toimesta.

10.    MAKSU- JA LASKENTAMENETTELY

10.1.    Tässä luvussa säädetty maksu- ja laskentamenettely koskee kaikkia Estategurun kautta tapahtuvia transaktioita ja toimenpiteitä.

10.2.    Jos Käyttäjän on suoritettava taloudellinen velvoite, Käyttäjän tilillä on oltava viimeistään kyseisen taloudellisen velvoitteen erääntymispäivänä (tai Käyttöehdoissa määriteltyjen tapausten kohdalla päivänä jona kyseiseen taloudelliseen velvoitteeseen sitoudutaan), käytettävissä olevia varoja kyseisen velvoitteen täyttämiseksi kokonaisuudessaan.

10.3.    Mikäli Lainanottajan on samanaikaisesti suoritettava taloudellinen velvoite useille Sijoittajille eikä Lainanottajan Käyttäjätilillä ole riittävästi käytettävissä olevia varoja kaikkien taloudellisten velvoitteiden täyttämiseen kokonaisuudessaan, jäljellä olevat riittämättömät varat Käyttäjätilillä jaetaan näiden taloudellisten velvoitteiden suorittamiseen suhteellisesti kaikille asiaankuuluville Sijoittajille verraten Sijoittajan myöntämää lainaa kaikkien projektiin liittyvien Lainasopimusten yhteissummaan. Mikäli edellä mainitut taloudelliset velvoitteet erääntyvät eri aikoina, niiden suoritusjärjestys määräytyy Estategurun Yleisissä Lainaehdoissa määritellyn riittämättömien maksujen soveltamisjärjestyksen perusteella ja velvoitteiden erääntymisen kronologista järjestystä noudattaen.

10.4.    Yksittäinen vakuus voi toimia vakuutena vaiheittain toteutettaville Lainasopimuksille (vaiheittaiset lainat). Portaalia käyttävät Sijoittajat hyväksyvät, että he hyväksyvät kaikki haitat, jotka aiheutuvat lainan lainoitusasteen (LTV) kasvusta myöhemmissä vaiheissa, sillä tällainen lainan lainoitusasteen kasvu on normaali seuraus vaiheittain toteutetusta rahoituksesta.

10.5.    Sijoittajat hyväksyvät, että vakuuden arvo voi ajan mittaan laskea syistä, jotka eivät ole Portaalin Tarjoajan hallinnassa, kuten muutokset kiinteistömarkkinoilla, eikä Portaali ole vastuussa tällaisista muutoksista, mukaan lukien muutokset, jotka koskevat Sijoittajille projektin kuvauksessa esitettyä lainan lainoitusastetta.

10.6.    Käyttäjä ei saa suorittaa heille kuuluvia taloudellisia velvoitteita kuittaamalla tai tehdä pidätyksiä tai vähennyksiä sen maksettaviksi tulevista summista ilman Portaalin Tarjoajan kirjallista suostumusta.

10.7.    Käyttäjän Lainasopimuksista johtuvien velvoitteiden täyttämisen viivästymistä (etenkin lainasumman takaisinmaksu ja korkojen maksaminen), joka ei ylitä 3 kalenteripäivää, ei tulkita Käyttäjän velvoitteiden rikkomiseksi.

11.    PORTAALIN TARJOAJAN JA VAKUUSAGENTIN OIKEUDET MAKSULAIMINLYÖNNIN TAI MUUN SOPIMUSRIKKOMUKSEN TAPAUKSESSA

11.1.    Mikäli Lainanottaja laiminlyö jonkin Lainasopimuksesta, näistä Käyttöehdoista tai muista Laina-asiakirjoista johtuvan velvoitteensa suorittamisen, tai mikäli ilmenee peruste Lainasopimuksen purkamiselle, Portaalin Tarjoaja ja/tai Vakuusagentti voi ryhtyä Velallisen kustannuksella lainanantajien edustajana sellaisiin toimenpiteisiin, jotka Portaalin Tarjoaja tai Vakuusagentti katsoo omalla harkinnallaan olevan tarpeen tai toivottavia kyseessä olevien velvoitteiden suorittamiseksi ja/tai Lainasopimuksen purkamiseksi tai muiden oikeussuojakeinojen saavuttamiseksi. Sijoittaja muun muassa valtuuttaa täten Portaalin Tarjoajan ja/tai Vakuusagentin käyttämään aktiivisesti oikeuksia tai täyttämään velvollisuuksia, jotka on määritelty Laina-asiakirjoissa, mikäli Portaalin Tarjoaja ja/tai Vakuusagentti on saanut tietoa missä tahansa muodossa (mukaan lukien organisaation sisäisesti), että Lainanottaja ei noudata Laina-asiakirjoja.

11.2.    Portaalin Tarjoaja ja/tai Vakuusagentti voivat omaa harkintaansa käyttäen muun muassa:

11.2.1.    lähettää maksumuistutuksia, saldoilmoituksia ja varoituksia Velalliselle (mukaan lukien konkurssiuhkaisia maksuvaatimuksia); 

11.2.2.    luovuttaa Velallista koskevia tietoja kolmansille osapuolille Estategurun Tietosuojakäytännön ehtojen mukaisesti;

11.2.3.    käynnistää tuomioistuin- tai välimiesoikeusmenettelyn, täytäntöönpanomenettelyn tai konkurssi- tai muun maksukyvyttömyysmenettelyn lain ja näiden Käyttöehtojen mukaisesti sekä edustaa Sijoittajaa tällaisessa menettelyssä;

11.2.4.    rajoittaa velallisen oikeuksia käyttää Estategurun Portaalia;

11.2.5.    purkaa Lainasopimus Lainasopimuksen ehtojen mukaisesti tai lakisääteisillä perusteilla; tai

11.2.6.    järjestää vakuuden täytäntöönpano sovellettavan lain ja kyseisen vakuuden perustamissopimuksen mukaisesti tai ottaa vakuus suoraan tai välillisesti hallintaan Sijoittajien etujen mukaisesti;

11.2.7.    vaatia Velalliselta korvausta kaikista vakuuden haltuunottoon ja vakuuden hallintaan liittyvistä kustannuksista ja pidättää tällaiset kustannukset perinnän tuotoista, jos Portaalin Tarjoaja ja/tai Vakuusagentti ottaa vakuuden suoraan tai välillisesti hallintaansa Sijoittajien etujen mukaisesti;

11.2.8.    vaatia ja vastaanottaa Lainanottajalta kaikki vakuuteen liittyvät asiakirjat ja/tai kaikki vakuuden varustelu, joka kuuluu vakuuteen tai mahdollistaa vakuuden tarkoituksenmukaisen käytön, sekä vaatia kaikkien vakuuden hoitamiseksi tarpeellisten sopimusten luovuttamista (kuten sähkö-, viestintä- ja muut hyödykkeet);

11.2.9.    luopua vaatimuksestaan viivästyskoron ja/tai muun korvauksen maksamisesta, mikäli Portaalin Tarjoaja katsoo sen olevan tarpeellista takaisinmaksun turvaamiseksi ja koron suorittamiseksi Sijoittajille;

11.2.10.    myydä saatavat Sijoittajien ja/tai omasta puolestaan perintäprosessissa ja/tai täytäntöönpanoprosessissa mikäli se on paras vaihtoehto tilanteessa sekä Portaalin Tarjoajan että Sijoittajien näkökulmasta. Portaalin tarjoaja ilmoittaa näistä toimista Sijoittajille ja Velalliselle Sijoittajien puolesta.

11.3.    Rekisteröitymällä Käyttäjäksi jokainen käyttäjä antaa ohjeet, suostumuksen ja valtuutuksen Portaalin Tarjoajalle ja Vakuusagentille, oikeudella alavaltuutukseen, suorittaa Käyttäjän puolesta ja tämän edustajana tässä luvussa kuvatut toimenpiteet ja vaiheet omaa harkintaansa käyttäen, ja Portaalin Tarjoajalla ja Vakuusagentilla on oikeus käyttää kolmansia osapuolia tällaisten toimenpiteiden ja vaiheiden suorittamiseen.

11.4. Portaalin Tarjoaja ja Vakuusagentti ovat velvollisia toimimaan Sijoittajien etujen mukaisesti käyttäessään Käyttöehtojen kohdissa 11.1 ja 11.2 lueteltuja valtuuksia. Saavuttaakseen parhaan tuloksen Sijoittajalle Portaalin Tarjoaja arvioi ja ottaa huomioon vakuuden arvon aloittaessaan vakuuden täytäntöönpanon sekä vakuuden täytäntöönpanoprosessin aikana ja päättää, mikä seuraavista vakuuden täytäntöönpanomenetelmistä on tehokkain parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi Sijoittajalle:

11.4.1. vakuuden myynti julkisella huutokaupalla;

11.4.2. vakuuden myynti vapailla markkinoilla joko täytäntöönpanoprosessin sisällä (jos mahdollista) tai sen ulkopuolella;

11.4.3. konkurssimenettelyn aloittaminen Lainanottajaa kohtaan;

11.4.4. Laina-asiakirjoista johtuvien saatavien myynti;

11.4.5. henkilökohtaisen takauksen tai takuun perusteella syntyvien vaateiden esittäminen.

11.5. Vakuuden täytäntöönpanossa vakuusagentti toimii Portaalin Tarjoajan perintää ja vakuuden täytäntöönpanoa koskevien menettelyjen mukaisesti.

11.6. Portaalin Tarjoaja seuraa Sijoittajan puolesta vakuuden kuntoa, vakuudenantajan ja Lainanottajan velvoitteiden täyttämistä sekä vastaanottaa seuraavat tiedot Lainanottajalta ja/tai vakuudenantajalta: taloudelliset raportit, säännölliset vahvistukset Lainanottajan tai vakuudenantajien toiminnasta, ilmoitukset velvoitteiden rikkomisesta ja muut asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien tiedot, jotka Lainanottajan on annettava itsestään ja taloudellisesta tilanteestaan yleisten lainaehtojen mukaisesti.

11.7. Portaalin Tarjoajan on ilmoitettava Sijoittajille viiden (5) työpäivän kuluessa kaikista Portaalin Tarjoajan tietoon tulleista Lainanottajan sopimusrikkomuksista. Portaalin Tarjoajan on ilmoitettava Sijoittajille Lainanottajan sopimusrikkomuksesta välittömästi, jos viivästys tiedottamisessa todennäköisesti aiheuttaa vahinkoa Sijoittajalle.

11.8.    Sovellettavien oikeudellisten säädösten mukaisesti Portaalin Tarjoajalla tai Vakuusagentilla on oikeus vaatia omalla nimellään täysi korvaus perintäkuluista, jotka aiheutuvat tässä luvussa kuvattujen toimenpiteiden suorittamisesta.

11.9.    Portaalin Tarjoajalla on oikeus vaatia korvaus kaikista rikkomuksesta aiheutuneista seuraamuksista, maksuista ja kuluista, jotka johtuvat lainanottajan sopimusvelvoitteiden rikkomisesta ja/tai perintätoimenpiteiden toteuttamisesta. Lisäksi Portaalin Tarjoajalla on oikeus pidättää 50 % viivästyskorosta korvatakseen perintätoimenpiteiden aiheuttamat kustannukset, jotka liittyvät Lainanottajan taloudellisten velvoitteiden perimiseen Sijoittajan nimissä.

11.10.   Mikäli tarpeellista Laina-asiakirjoista johtuvien saatavien perimiseksi Käyttöehtojen kohtien 11.1 ja 11.2 mukaisesti, Sijoittaja siirtää Laina-asiakirjoista johtuvat saatavansa joko Vakuusagentille tai Portaalin Tarjoajalle, mikäli Portaalin Tarjoaja on ottanut Vakuusagentin tehtävän hoitaakseen. Mikäli Portaalin Tarjoaja tai Vakuusagentti toimittaa asianmukaisen siirtoilmoituksen Sijoittajalle ja Velalliselle näiden Käyttöehtojen luvussa 13 (Ilmoitusten toimittaminen) määritellyn menettelyn mukaisesti, kaikki kyseisen Projektin rahoitukseen liittyvät Laina-asiakirjoista johtuvat erääntyvät saatavat Velallista vastaan siirtyvät joko Portaalin Tarjoajalle tai Vakuusagentille siirtoilmoituksessa kuvatun mukaisesti. Saatavien katsotaan siirtyneen siitä hetkestä alkaen, jona vastaanottaja on saanut siirtoilmoituksen näiden Käyttöehtojen kohdan 13.2 mukaisesti.

11.11.    Siirtoilmoitus voidaan toimittaa, mikäli se on tarpeen Laina-asiakirjoista johtuvien saatavien perimiseksi kun: (i) Lainanottaja ei ole maksanut takaisin lainan pääomaa sovittuun maksupäivään mennessä; tai (ii) kyseiseen Projektiin liittyvät Lainasopimukset on poikkeuksellisesti peruutettu. Tällaisen siirron tavoitteena on mahdollistaa Portaalin Tarjoajalle ja/tai Vakuusagentille velkojan aseman ottaminen Erääntyneiden Saatavien suhteen sekä osallistuminen omalla nimellään saatavien perintätoimenpiteisiin ja/tai muihin täytäntöönpanotoimiin tai transaktioihin, kuten Erääntyneiden Saatavien myyntiin. Erääntyneen Saatavan luovutuksen jälkeen Sijoittajalla on saatava joko Vakuusagenttia tai Portaalin Tarjoajaa vastaan, riippuen kummalle saatava on luovutettu, ja saatavasta on vähennetty perintäprosessin aikana saadut summat, jotka jaetaan näiden Käyttöehtojen kohdan 11.12 mukaisesti.

11.12.    Siirron jälkeen Portaalin Tarjoaja ja/tai Vakuusagentti toimii edelleen Sijoittajien etujen mukaisesti siirrettyjen saatavien (joita varten heillä on muun muassa oikeus suorittaa tässä luvussa kuvatut toimenpiteet) osalta ja siirtävät erääntyneiden saatavien perinnän ja/tai toimeenpanon seurauksena saadut varat kunkin asianomaisen Sijoittajan tilille näissä Käyttöehdoissa kuvatun maksuvelvoitteiden suoritusjärjestyksen mukaisesti (sen jälkeen kun saaduista varoista on vähennetty kaikki perintä- ja täytäntöönpanotoimenpiteistä aiheutuneet kulut ja maksut). Selkeyden vuoksi Vakuusagentti tai Portaalin Tarjoaja eivät ota vastuulleen Lainanottajan Laina-asiakirjoista johtuvaa velvoitetta.

12.    VAKUUSAGENTTI

12.1.    Kaikki vakuudet on annettava Vakuusagentille. Vakuusagentin tehtävää hoitaa Estateguru tagatisagent OÜ (rekisterinumero 12766368), joka on Portaalin Tarjoajan tähän tarkoitukseen nimeämä yhtiö. Vakuusagentin tehtävää voidaan hoitaa ainoastaan Vakuusagentin tai Portaalin Tarjoajan toimesta. Vakuusagentin tehtävää ei anneta kolmannelle osapuolelle.

12.2.    Vakuusagentti säilyttää lainan yhteydessä annettuja vakuuksia omalla nimellään Sijoittajien hyväksi ja suorittaa vakuuksiin liittyviä toimia ja transaktioita Portaalin Tarjoajan joko Portaalin Tarjoajan itsensä ja/tai Sijoittajien puolesta antamien ohjeiden perusteella näiden Käyttöehtojen ja kyseiseen lainaan liittyvien Laina-asiakirjojen mukaisesti. Vakuussopimukset tehdään kolmannen osapuolen eduksi tehtyinä sopimuksina, mikä tarkoittaa, että vaikka vakuussopimukset tehdään Vakuusagentin ja Lainanottajan välillä, ne turvaavat Sijoittajien Laina-asiakirjoista johtuvat vaatimukset Lainanottajaa kohtaan.

12.3.    Mikäli Vakuusagentti on vastaanottanut varoja Lainanantajalle ja/tai Portaalin Tarjoajalle minkä tahansa saatavien perinnän tai täytäntöönpanotoimien (mukaan lukien vakuuden realisointi) seurauksena, Vakuusagentti siirtää kyseiset varat Portaalin Tarjoajalle (vähennettyään ja maksettuaan kaikki kyseisiin toimiin liittyvät kustannukset ja palkkiot) ja Portaalin Tarjoaja siirtää varat suhteellisesti Sijoittajien saatavien mukaisesti Sijoittajien Käyttäjätileille. Mikäli varat eivät kata täysin kaikkia Laina-asiakirjoista johtuvia velvoitteita, maksut suoritetaan Sijoittajille suhteellisesti huomioiden Sijoittajan saatavan määrä verrattuna kokonaislainamäärään ja noudattaen Yleisten Lainaehtojen kohtaa 16. Edellä mainittu koskee myös tilannetta, jossa Vakuusagentti on toteuttanut kyseisen perinnän tai muut täytäntöönpanotoimet Estategurun Yleisten Lainaehtojen ja/tai kyseisen vakuuden perustamissopimuksen mukaisesti sovitun rinnakkaisvelvoitteen perusteella.

12.4.    Vakuusagentti säilyttää kaikki varat, jotka on siirrettävä Portaalin Tarjoajalle, erillään omista varoistaan pankkitilillä Euroopan talousalueen maassa toimiluvan saaneessa pankissa.

12.5.    Vakuusagentti ja Portaalin Tarjoaja eivät ole velvollisia maksamaan Sijoittajille korkoa liittyen niille maksettuihin tai perittyihin varoihin ajalta, joka kuluu varojen vastaanottamisesta Sijoittajien Käyttäjätileille maksamiseen.

13.    ILMOITUSTEN TOIMITTAMINEN

13.1.    Käyttäjä hyväksyy, että kaikki Estategurun käyttöön liittyvät ilmoitukset voidaan toimittaa Käyttäjälle Postilaatikon kautta ja/tai sähköpostin välityksellä, mukaan lukien ilmoitukset, joilla on oikeudellisia seurauksia. Tähän sisältyvät ilmoitukset, jotka perustuvat tai liittyvät Lainasopimukseen ja muihin Laina-asiakirjoihin. Portaalin Tarjoaja ja Vakuusagentti voivat oman harkintansa mukaan lähettää ilmoituksia Käyttäjälle myös muilla tavoin kuin Postilaatikon ja/tai sähköpostin kautta käyttäen tarkoitukseen Käyttäjän rekisteröitymisen yhteydessä antamia yhteystietoja tai mitä tahansa rekisteröitymisen jälkeen tallennettuja yhteystietoja.

13.2.    Ilmoitukset, jotka toimitetaan Postilaatikon kautta ja/tai lähetetään sähköpostitse Käyttäjän Portaalin Tarjoajalle antamaan sähköpostiosoitteeseen, katsotaan vastaanottavan Käyttäjän vastaanottamiksi ja kuittaamiksi 24 tunnin kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

14.    MUUTOKSET KÄYTTÖEHTOIHIN JA LAINA-ASIAKIRJOIHIN

14.1.    Portaalin Tarjoaja voi yksipuolisesti muuttaa näitä Käyttöehtoja, ja muutokset astuvat voimaan heti kun ne julkaistaan Portaalissa. Portaalin Tarjoaja voi oman harkintansa mukaan vaatia, että Käyttöehtojen muutokset tulee hyväksytään Käyttäjän toimesta. Muuttaessaan Käyttöehtoja Portaalin Tarjoaja ilmoittaa aina Käyttäjälle tämän oikeudesta lopettaa palveluiden käyttö, mikäli Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoihin tehtyjä muutoksia. Portaalin Tarjoaja voi rajoittaa Käyttäjän mahdollisuutta tehdä uusia sijoituksia, mikäli Käyttäjä ei anna hyväksyntää Käyttöehtoihin tehdyille merkittäville muutoksille. Käyttöehtojen muutoksille hyväksynnän antamatta jättäminen ei vaikuta Käyttäjän olemassa olevan lainaportfolion hoitoon Portaalin Tarjoajan toimesta. Jokaiseen Käyttäjän tekemään lainasopimukseen sovelletaan niitä Käyttöehtoja, jotka olivat voimassa sopimuksen tekohetkellä.

14.2. Lainanottaja voi yksipuolisesti Portaalin Tarjoajan suostumuksella pidentää lainasopimuksessa määriteltyä maksuaikaa enintään 3 kuukaudella kerrallaan ja enintään yhteensä 6 kuukautta alkuperäisestä eräpäivästä lukien, edellyttäen että: (i) Lainanottaja on toimittanut Portaalin Tarjoajalle vastaavan hakemuksen, (ii) Portaalin Tarjoajan riskikomitea pitää pidennystä perusteltuna ja mahdollisena, ottaen huomioon sijoittajien edut, Lainanottajan taloudellisen tilanteen ja mahdollisen pidennyksen tuottaman taloudellisen hyödyn; (iii) Lainanottajalla ei ole kyseiseen lainasopimukseen liittyviä erääntyneitä ja maksamattomia velvoitteita tai Lainanottaja on toimittanut hakemuksen pidennyksestä ennen minkään maksamattoman summan erääntymistä; (iv) mikäli pidennyshakemus hyväksytään, Lainanottajan on maksettava sijoittajille pidennetyn jakson (alkuperäisen maksuajan ja velvoitteen eräpäivän välisen ajan) aikana lisäkorkoa sovellettavan Hinnaston mukaisesti, eikä lisäkorko voi olla alle 0,5 % vuodessa.

Mikäli lainanottaja haluaa muuttaa jo tehtyä lainasopimusta, portaalin tarjoaja ja/tai vakuusagentti käy muutoksia koskevat neuvottelut ja allekirjoittaa muutossopimuksen lainanantajan edustajana. Lainasopimusta voidaan muuttaa seuraavilla tavoilla:

14.3.    Mikäli Sijoittajat ja/tai Lainanottajat haluavat muuttaa jo tehtyä Lainasopimusta, Portaalin Tarjoaja ja/tai Vakuusagentti käy muutoksia koskevat neuvottelut ja allekirjoittaa muutossopimuksen Sijoittajien edustajana. Lainasopimusta voidaan muuttaa seuraavilla tavoilla:

14.3.1.    maksuajan pidentäminen Käyttöehtojen kohdan 14.2 mukaisesti;

14.3.2.    lainasopimuksessa asetetun korkoprosentin ja/tai viivästyskorkoprosentin nostaminen, mikäli se ei nosta Lainanottajan maksukyvyttömyysriskiä;

14.3.3.    lisäajan myöntäminen ei-taloudellisia velvoitteita koskevien sopimusrikkomusten (paitsi vakuuden asettamiseen liittyvien) korjaamiseen ja/tai poistamiseen, mikäli se ei Sijoittajien näkökulmasta vaikuta Projektin kannattavuuteen tai riskiasemaan;

14.3.4.    Laina-asiakirjoissa esitetyn vakuuksien asettamista koskevan määräajan pidentäminen (a) enintään 10 (kymmenellä) työpäivällä; tai (b) hyväksyttävän syyn perusteella yli 10 (kymmenellä) työpäivällä, mutta enintään 3 (kolmella) kuukaudella, edellyttäen että Laina-asiakirjojen mukaiset korkomaksut Sijoittajille jatketulta ajanjaksolta on taattu, edellyttäen että lainasummaa ei siirretä Lainanottajalle ennen kuin vakuudet on asianmukaisesti asetettu;

14.3.5.    suostumus koskien lisävakuuden antamista; tai

14.3.6.    muut muutokset ja Lainanottajan ohjeistaminen Laina-asiakirjoista johtuvien sopimusvelvoitteiden suorittamistavasta tai suostumus Laina-asiakirjoista johtuvista sopimusehdoista poikkeamiselle, mikäli kyseessä olevat muutokset, ohjeistukset tai suostumukset ovat luonteeltaan teknisiä tai ne tehdään virheiden korjaamiseksi, ja mikäli ne eivät olennaisesti vaaranna Sijoittajien etuja tai ovat tarpeellisia mahdollisen Sijoittajien rahallisen riskin ja/tai vahingon välttämiseksi tai pienentämiseksi.

14.4. Perustelluissa tapauksissa, jos merkityksellistä ottaen huomioon Lainanottajan taloudellinen tilanne ja mahdolliset velanperintäprosessin aloittamisen tai jatkamisen näkymät, Portaalin Tarjoaja tai Vakuusagentti voi sopia Lainanottajan kanssa kertyneiden korkojen tai viivästyskorkojen määrän alentamisesta, edellyttäen että: (i) koron ja/tai viivästyskoron perinnän onnistuminen Lainanottajalta täysimääräisesti ei ole todennäköistä Lainanottajan tai vakuuden antajan taloudellisen tilanteen vuoksi; (ii) Sijoittajille esitetään päätöksen perusteet ja arviot, joiden perusteella kyseinen päätös on tehty; (iii) Sijoittajille tiedotetaan mahdollisuudesta valittaa Portaalin Tarjoajan tai Vakuusagentin tekemästä päätöksestä.

15.    OIKEUKSIEN JA VELVOITTEIDEN SIIRTÄMINEN

15.1.    Käyttäjä ei saa siirtää tai muutoin luovuttaa näistä Lainasopimuksista ja/tai näistä Käyttöehdoista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman Portaalin Tarjoajan ja Vakuusagentin suostumusta. Vakuusagentin ja Portaalin Tarjoajan suostumusta ei tarvita, kun Käyttäjä siirtää saamisoikeuksia toiselle Käyttäjälle Jälkimarkkinoilla. Portaalin Tarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjälle aiheutuvasta tappiosta (mukaan lukien mahdollinen voiton menetys) tai vastuusta, joka johtuu tästä luvusta tai muista Käyttöehdoista.

15.2.    Portaalin Tarjoajalla ja/tai Vakuusagentilla on oikeus siirtää Lainasopimuksista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet kolmansille henkilöille Käyttäjien ja/tai itsensä puolesta täytäntöönpano- tai muissa perintätoimissa, edellyttäen että Sijoittajien tuotto on siirron seurauksena parempi kuin täytäntöönpano- tai muiden perintätoimien (tarpeen mukaan) jatkuessa. Jos päätös saatavan siirrosta tehdään, Portaalin Tarjoaja antaa Sijoittajille selitykset ja laskelmat, joiden perusteella päätös on tehty. Sijoittaja hyväksyy, että perintätilanteessa ja parempien perintävaihtoehtojen puuttuessa Erääntyneet Saatavat voidaan joutua myymään Lainasummaa alempaan hintaan, mikä voi johtaa Sijoittajien Luovutustappioon. Saatavat (miinus todelliset perinnän/täytäntöönpanon kustannukset) tällaisista siirroista on maksettava Sijoittajille.

15.3.    Sijoittaja antaa Portaalin Tarjoajalle peruuttamattoman valtuutuksen suoraan tai epäsuorasti siirtää Lainasopimuksen tai Lainasopimuksesta johtuvat saatavat kolmansille osapuolille Sijoittajan puolesta (Lainan siirto), edellyttäen että:

15.3.1.    Lainasopimus tai saatava siirretään kokonaisuudessaan;  

15.3.2.    Sijoittajalle maksetaan korvauksena vähintään pääoma sekä kaikki kertyneet korot ja viivästyskorot (kuten sovellettavissa ja siltä osin kuin ne kuuluvat Sijoittajalle) saatavan siirtopäivänä (Saatavan Hinta);

15.3.3.    jos lainan myöntämisestä kyseisen Lainasopimuksen mukaisesti on kulunut vähemmän kuin kolme kuukautta, Sijoittajalle korvataan vähintään kolmen kuukauden korot (Vähimmäiskorot).

15.4.    Hyväksymällä nämä Käyttöehdot Lainanottajat ja Sijoittajat antavat suostumuksensa tämän luvun mukaisiin mahdollisiin siirtoihin.

15.5.    Portaalin tarjoaja voi käyttää kohdassa 15.3. määriteltyä oikeutta milloin tahansa. Selventääksemme, Sijoittajalla on oikeus ainoastaan lainan siirtopäivään mennessä kertyneisiin korkoihin, paitsi jos on maksettava Vähimmäiskorkoa, jolloin Sijoittajan oikeus korkoon rajoittuu kolmen kuukauden korkoon. Portaalin Tarjoajan ei tarvitse antaa mitään syytä Lainan Siirron toteuttamiselle. Sijoittaja tiedostaa ja hyväksyy, että Portaalin Tarjoaja voi joissain tapauksissa saada taloudellista hyötyä Lainojen Siirroista esimerkiksi maksuina Portaalin Tarjoajalle Lainasopimuksen tai saatavan ostajalta. Tällä ei ole vaikutusta Sijoittajan oikeuteen saada Saatavan Hinta tai tarvittaessa Vähimmäiskorko.

15.6.    Lainan Siirto katsotaan toteutetuksi siitä hetkestä, kun Portaalin Tarjoaja ja/tai Vakuusagentti ovat siirtäneet Sijoittajan Käyttäjätilille Saatavan Hinnan ja tarvittaessa Vähimmäiskoron.

16.    SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISUA KOSKEVA MENETTELY

16.1.    Näihin Käyttöehtoihin ja muihin Estategurun käyttöön liittyviin olosuhteisiin, toimenpiteisiin ja transaktioihin sovelletaan Viron lakia.

16.2.    Kaikki näiden Käyttöehtojen perusteella syntyvät riidat Portaalin Tarjoajan ja/tai Vakuusagentin ja Lainanottajan välillä käsitellään Harjun maakunnan tuomioistuimessa Tallinnassa, Virossa, riippumatta lainsäädännön ristiriidoista.

16.3.    Jos Käyttäjällä on valitus Estateguruun tai Portaalin Tarjoajan tai Vakuusagentin tarjoamiin palveluihin liittyen, se ratkaistaan Portaalissa tarjolla olevan Riidanratkaisumenettelyn mukaisesti. Käyttäjällä on myös oikeus ottaa yhteyttä paikalliseen valvontaelimeen Riidannratkaisumenettelyn mukaisesti (esimerkiksi Liettuan keskuspankkiin, jos kyseessä on valitus Portaalin Tarjoajan palveluihin liittyen, soveltaen Liettuan keskuspankin 26. tammikuuta 2012 päätöksellä nro 03-23 hyväksyttyjä sääntöjä kuluttajien ja rahoitusmarkkinoilla toimivien osapuolten välisestä sovittelusta).

17.    PALKKIOT JA KULUT

17.1.    Ellei Päälainaehdoissa toisin todeta, Lainanottaja sitoutuu maksamaan Portaalin Tarjoajalle seuraavat palkkiot:

17.1.1.    lainanvälityspalkkio;

17.1.2.    hallinnointipalkkio;

17.1.3.    vakuusagentin palkkio;

17.1.4.    sopimusmaksu;

17.1.5.    velanperinnän kustannukset;

17.1.6.    kaikki laina-, takaus- ja vakuussopimusten tekemiseen liittyvät kustannukset (ml. vakuuden rekisteröinti);

17.1.7.    Päälainaehdoissa sovitut muut palkkiot
Kunkin palkkion määrä on ilmoitettu erillisessä Hinnastossa, joka on saatavilla osoitteessa http://estateguru.co/about/price.

17.2.    Mikäli näissä Käyttöehdoissa tai Päälainaehdoissa ei ole toisin mainittu, lainanvälityspalkkio ja vakuusagentin palkkio sekä laina-, takaus- ja vakuussopimusten tekoon liittyvät kustannukset (mukaan lukien vakuuden rekisteröinti) tulee maksaa Portaalin Tarjoajalle lainasummasta välittömästi ennen lainasumman siirtämistä lainanottajan tilille. Portaalin Tarjoaja voi pidättää lainanvälityspalkkion, vakuusagentin palkkion ja kaikki kustannukset lainasummasta siirtämällä lainasumman lainanottajan tilille vain siinä määrin, kuin se ylittää palkkiot ja kustannukset. Muut maksut (pois lukien hallinnointipalkkio) maksetaan Portaalin Tarjoajalle Päälainaehtojen mukaisesti.

17.3.    Lainanottaja maksaa Hallinnointipalkkion yhtenä maksuna tai useina peräkkäisinä maksuina laina-ajan loppuun mennessä Portaalin Tarjoajan kanssa sovitun mukaisesti. Kunkin Hallinnointipalkkioerän suuruus näkyy maksuaikataulun asianomaisessa sarakkeessa. Mikäli Päälainaehdoissa ei ole toisin mainittu, Portaalin Tarjoajalle maksettavan Hallinnointipalkkion kokonaismäärä on kaksi prosenttia (2 %) Projektin rahoittamiseksi tehdyssä Lainasopimuksessa määritellystä alkuperäisestä lainapääomasta. Lainanottaja on velvollinen maksamaan Hallinnointipalkkion täysin kaikissa tapauksissa, mukaan lukien tilanteessa, jossa kyseisen lainan laina-aika on alle yksi vuosi, tai laina maksetaan takaisin etuajassa ennen kuin yksi vuosi on kulunut lainasumman siirtämisestä Lainanottajalle.

17.4.    Mikäli laina maksetaan takaisin ennenaikaisesti, Hallinnointipalkkion maksamatta oleva määrä tulee samaan aikaan maksaa täysimääräisesti kuluneelta laina-ajalta. Mikäli lainan takaisinmaksun päivämäärä ei osu kalenterikuukauden viimeiselle päivälle, Hallinnointipalkkio lasketaan ja se tulee maksaa vähintään sen suuruisena, kuin olisi maksettu, mikäli kyseessä oleva laina olisi maksettu takaisin kyseisen kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. Hallinnointipalkkiota ei kuitenkaan tule maksaa suurempana, kuin olisi maksettu, mikäli laina olisi maksettu takaisin takaisinmaksun alkuperäisenä eräpäivänä.

17.5.    Mikäli Lainanottaja ei maksa lainan pääomaosaa takaisin tai mikäli Lainasopimus/Lainasopimukset puretaan, Hallinnointipalkkio erääntyy välittömästi maksettavaksi Portaalin Tarjoajalle.

17.6.    Näiden Käyttöehtojen kohdassa 17.1. määrätyt maksut on maksettava vain siinä tapauksessa, että Syndikointijakson aikana rahoitettavan projektin Lainasopimusten pääomasumma vastaa vähintään vaadittua Rahoitustavoitteen Vähimmäismäärää, joka ilmoitetaan asiaankuuluvassa Lainahakemuksessa.

17.7.    Mikäli Lainanottaja hakee kohdassa 14.3.1. tai 14.3.4(b) määriteltyä pidennystä, Portaalin Tarjoaja voi vaatia Lainanottajaa maksamaan enintään viisi prosenttia (5%) Lainasummasta sopimusmaksuna.

17.8.    Lainanvälityspalkkio on maksettava myös silloin, kun Lainasopimus päättyy, koska Lainanottaja ei ole antanut vakuutta tai vakuuksia Lainasopimuksessa määrätyn menettelyn mukaisesti ja määrätyssä laajuudessa, kun Lainasopimus puretaan poikkeuksellisesti ennen lainasumman siirtoa tai jos Lainanantaja luopuu Lainahakemuksesta ennen Syndikointijakson päättymistä. Edellä kuvatuissa tapauksissa Lainanottajan on maksettava Lainanvälityspalkkio viiden (5) työpäivän kuluessa Lainasopimuksen päättymisestä tai poikkeuksellisesta purkamisesta.

17.9.    Mikäli näiden Käyttöehtojen kohdassa 17.8. kuvatut tapahtumat toteutuvat, Lainanottajan on viiden (5) työpäivän kuluessa asiaa koskevan vaatimuksen esittämisestä korvattava Portaalin Tarjoajalle ja Vakuusagentille kaikki ne kulut, maksut, kustannukset ja tappiot, joita Portaalin Tarjoajalle ja/tai Vakuusagentille on aiheutunut kyseisiin tapahtumiin liittyen.

17.10.    Portaalin tarjoajalla on oikeus kuitata Portaalin Tarjoajalle tai Vakuusagentille maksettavia maksuja, kuluja ja/tai tappioita koskevia saatavia asianomaisen Käyttäjän Käyttäjätilillä olevia varoja vastaan.

17.11.    Portaalin Tarjoajan tai Vakuusagentin maksut eivät sisällä arvonlisäveroa (alv). Mikäli maksuun lain mukaan lisätään arvonlisävero (alv) tai muu vero, veron määrä lisätään Lainanvälitysmaksuun ja/tai Hallinnointimaksuun.

17.12.    Lainanottajan on suoritettava kaikki maksut euroina ja täysimääräisenä. Lainanottaja ei saa tehdä maksuista mitään pidätyksiä tai muita vähennyksiä tai käyttää mahdollisia vastasaataviaan maksujen kuittaukseen ilman Portaalin Tarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta.

17.13.    Mikäli Lainanottajan maksuvelvoite on erääntynyt tai Lainasopimukset on purettu ja Portaalin Tarjoaja antaa Vakuusagentille ohjeen aloittaa vakuuden realisointitoimenpiteet (kuten täytäntöönpanomenettelyt, pakkomyynnit, huutokaupat, oikeudenkäynnit, saatavien ja vakuuksien myynti kolmannelle osapuolelle jne.), Portaalin Tarjoajalla on oikeus periä Sijoittajille Realisointimaksu velan perimiseksi toteutetuista toimenpiteistä. Realisointimaksu on 10 % realisointihetkellä maksamatta olevasta lainasummasta. Sijoittajien maksama Realisointi peritään korvauksena Lainanottajalta Sijoittajien nimissä Portaalin Tarjoajan ja/tai Vakuusagentin toimesta kattamaan Sijoittajien velvollisuus maksaa Realisointimaksu. Näiden Käyttöehtojen hyväksymisen myötä Lainanottaja hyväksyy, että Realisointimaksu voidaan periä Lainanottajalta korvauksena kaikkien muiden Erääntyneiden Saatavien lisäksi.

17.14.    Lainanottaja on velvollisuus Portaalin Tarjoajaa, Vakuusagenttia ja Sijoittajia kohtaan suorittaa kaikki maksut ajallaan. Mikäli Lainanottaja on myöhässä maksun suorittamisessa, Lainanottajan on maksettava Portaalin Tarjoajalle velanhallintamaksu sopimussakkona, jonka määrä on ilmoitettu Hinnastossa.

17.15.    Realisointimaksun lisäksi Portaalin Tarjoajalla tai Vakuusagentilla on oikeus vaatia Lainanottajaa korvaamaan kaikki saatavien perintään ja/tai muihin täytäntöönpanotoimiin liittyvät kulut (esim. oikeudenkäyntikulut tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kustannukset) ja/tai vakuuden hallinnointikulut (esim. sähkö, ylläpito, verot) ja/tai muut asiaankuuluvat kustannukset sekä 25 prosentin (25 %) suuruinen lisämaksu. Mikäli Lainanottaja ei ole siirtänyt Realisointimaksua ja/tai mainittuja korvauksia Portaalin Tarjoajalle, Portaalin Tarjoajalla on oikeus vähentää maksu ja/tai kustannukset niistä varoista, jotka Vakuusagentti on siirtänyt tälle näiden Käyttöehtojen kohdan 12.3. mukaisesti. Tämä pätee myös silloin, kun Portaalin Tarjoaja vastaanottaa varat suoraan eikä Vakuusagentin kautta.

17.16.    Käyttäjä sitoutuu suorittamaan Portaalin Tarjoajalle seuraavat maksut:

17.16.1.    passiivisen tilin maksu;

17.16.2.    palvelumaksut;

17.16.3.    muut Päälainaehdoissa sovitut maksut.
Kunkin palkkion määrä on ilmoitettu erillisessä Hinnastossa, joka on saatavilla osoitteessa http://estateguru.co/about/price.

17.17.    Passiivisen tilin maksu tulee maksettavaksi, mikäli Käyttäjän tilillä on käytettävissä olevia varoja ja Käyttäjä ei yli yhden (1) vuoden aikana ole käyttänyt tiliään. Passiivisen tilin maksu määräytyy Portaalin Tarjoajan toimesta kulloinkin voimassa olevan Hinnaston mukaisesti. Käyttäjien tulee maksaa kohdassa 17.16.2 mainitut palvelumaksut Portaalissa julkaistun Hinnaston mukaisesti.

17.18.    Jos Käyttäjä ei maksa kulua tai maksua sen erääntyessä, Käyttäjä sitoutuu maksamaan Portaalin Tarjoajalle ja/tai Vakuusagentille viivästyskorkoa, jonka suuruus on kaksikymmentäviisi (25) prosenttia vuodessa kultakin viivästyspäivältä. 

17.19.    Jos Portaalissa julkaistaan Hinnasto, jossa määritellään tiettyjä toimenpiteitä ja palveluita, jotka Portaalin Tarjoajan ja/tai Vakuusagentin on suoritettava, kyseisen Hinnaston mukainen Käyttäjä on velvollinen maksamaan ensimmäisestä Portaalin Tarjoajan ja/tai Vakuusagentin pyynnöstä ja muiden Käyttöehtojen mukaisten maksujen lisäksi kyseisten toimenpiteiden ja/tai palveluiden osalta Portaalin Tarjoajalle ja/tai Vakuusagentille Hinnastossa ilmoitetun summan. Hinnastossa voidaan muun muassa määrätä maksuista, jotka on maksettava Portaalin Tarjoajalle ja/tai Vakuusagentille näiden Käyttöehtojen luvussa 11 kuvatuista toimenpiteistä tai muista toimenpiteistä ja palveluista.

18.    PORTAALIN TARJOAJAN JA VAKUUSAGENTIN VASTUUNRAJOITUKSET

18.1.    Portaalin Tarjoajan tarjoaman pääasiallisen palvelun tarkoitus on esitellä Käyttäjiä toisilleen, jotta Käyttäjät voisivat lainata toisiltaan rahaa. Portaalin Tarjoaja sitoutuu toimimaan oikeudenmukaisesti, huolellisesti, tarkoituksenmukaisesti, ammattitaitoisesti ja Sijoittajien ja Lainanottajien etujen mukaisesti näitä palveluita tarjotessaan.

18.2.    Portaalin Tarjoaja noudattaa Portaalissa saatavilla olevia menettelytapoja eturistiriitojen välttämiseksi.

18.3.    Portaalin Tarjoajan ja Vakuusagentin tarjoamat palvelut eivät sisällä mitään seuraavista:

18.3.1.    takaaminen tai muu sitoumus Käyttäjille varojen saatavuuden tai saavutettavuuden suhteen, tai Käyttäjien taloudellisten velvoitteiden suorittamisen varmistaminen;

18.3.2.    talletusten tai muiden takaisinmaksettavien varojen vastaanottaminen tai lainojen tai muun rahoituksen tarjoaminen omaan lukuunsa tai omissa nimissään; 

18.3.3.    sijoitusneuvonnan tai oikeudellisen neuvonnan tarjoaminen; 

18.3.4.    kiinteistöliiketoimien suorittaminen tai niitä koskeva neuvonanto; tai

18.3.5.    maksupalveluiden tarjoaminen.

18.4.    Portaalin Tarjoaja hoitaa hallinnollista tehtävää Käyttäjien solmiessa ja suorittaessa Lainasopimuksia, tarkoituksenaan edesauttaa Käyttäjien välisiä lainoja ja viestintää. Perintää suorittaessaan sekä Portaalin Tarjoaja että Vakuusagentti toimivat oman harkintavaltansa puitteissa sen perusteella, minkä Portaalin Tarjoaja katsoo kokemuksensa perusteella olevan Sijoittajien etujen mukaista.

18.5.    Portaalin Tarjoaja ja Vakuusagentti eivät ole vastuussa, muun muassa, seuraavista: 

18.5.1.    Käyttäjän (ml. Lainanottajan) velvoitteiden suorittamisesta;

18.5.2.    Portaalissa tai jossakin Laina-asiakirjassa julkaistujen tai toimitettujen Käyttäjän (mukaan lukien Lainanottaja) antamien tietojen ja/tai vahvistusten totuudenmukaisuudesta tai paikkansapitävyydestä. Edellä mainittu vastuunrajoitus koskee myös yksityiskohtia ja muita tietoja, jotka on julkaistu Portaalissa koskien Projekteja ja Käyttäjiä sekä tietoja, jotka Portaalin Tarjoaja on julkaissut, ellei Portaalin Tarjoaja ole julkaissut vääriä tai virheellisiä tietoja tarkoituksellisesti;

18.5.3.    luottolaitosten toiminnassa mahdollisesti sattuvista keskeytyksistä tai esteistä, mukaan lukien tappiot, jotka aiheutuvat suoraan tai välillisesti tällaisen luottolaitoksen maksukyvyttömyydestä tai maksujen keskeyttämisestä tai muusta vastaavasta tapahtumasta; 

18.5.4.    näiden Käyttöehtojen luvussa 11 kuvattujen kolmansien osapuolten (kuten velanperintäpalveluntarjoajat) toimista tai laiminlyönneistä aiheutuvista tappioista;

18.5.5.    Estategurussa käytettyjen sopimusten ja muiden oikeudellisten asiakirjojen laajuudesta, sisällöstä, sopivuudesta ja täytäntöönpanokelpoisuudesta, mukaan lukien Estategurun kautta suoritettujen transaktioiden osalta;

18.5.6.    Portaalissa esiintyvistä bugeista tai keskeytyksistä tai Portaaliin tehdyistä muutoksista tai Portaalin toiminnan lopettamisen seurauksista;

18.5.7.    Portaalissa julkaistujen ennusteiden totuudenmukaisuudesta ja paikkansapitävyydestä, mukaan lukien Portaalissa julkaistut taloudelliset tunnusluvut ja Projektien ennusteet;

18.5.8.    Käyttäjän henkilöllisyydestä aiheutuvista tai siitä riippuvista olosuhteista; 

18.5.9.    tappioista, jotka aiheutuvat näiden Käyttöehtojen kohdassa 3.7. mainitun riskin toteutumisesta;

18.5.10.    muut kuin taloudelliset vahingot, menetetty voitto tai muut välilliset tappiot tai muut sen toiminnasta aiheutuvat vahingot, pois lukien tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuneet välilliset vahingot;

18.5.11.    taloudelliset vahingot, myöhästymiset tai suorituskyvyttömyydet, jotka johtuvat jostakin näissä Käyttäjäehdoissa mainituista seikoista, mikäli tällainen seikka on johtunut Force Majeure-olosuhteista tai toteutunut niiden aikana.

18.6.    Luvan antaminen Lainahakemuksen julkaisemiseen ja tarvittaessa riskiluokituksen määrittäminen sille Portaalissa ei merkitse sijoitussuositusta tai muuta suosittelua Portaalin Tarjoajan taholta koskien kyseistä Lainahakemusta tai Portaalin Tarjoajan vahvistusta tai mitään muuta osoitusta siitä, että Lainahakemuksen tekijä on luottokelpoinen, kyseinen hanke on toteuttamiskelpoinen tai että Sijoittaja saa kyseisen sijoituksen takaisin tai tekee sillä voittoa.

18.7.    Portaalin tarjoaja voi oman harkintansa mukaan milloin tahansa ilman Käyttäjien lupaa tai ennakkoilmoitusta tehdä Portaaliin muutoksia, mukaan lukien sen toimintojen laajentaminen, muuttaminen tai poistaminen. Portaalin tarjoaja voi muun muassa oman harkintansa mukaan lopettaa Portaalin toiminnan milloin tahansa.

19.    KÄYTTÄJIEN YLEISET VELVOLLISUUDET

19.1.    Tehdessään transaktioita Portaalissa kunkin Käyttäjän tulee itse arvioida kyseessä olevan transaktion soveltuvuus ja riskitaso sekä tarvittaessa konsultoida kyseessä olevan alan asiantuntijoita.

19.2.    Rekisteröityessään Käyttäjäksi Käyttäjä vahvistaa, muun muassa sen, että hän ymmärtää Estategurun käyttöön liittyvät riskit (mukaan lukien sen, että Estateguruun ja sijoittamiseen liittyvien riskien toteutuessa, lainanantaja ei välttämättä saa takaisin lainaamaansa määrää tai tee sillä odottamaansa tuottoa) ja toimivansa yksinomaan omalla riskillään.

19.3.    Käyttäjän täytyy itse ilmoittaa ja maksaa kaikki Estategurun kautta suoritettuihin transaktioihin ja toimenpiteisiin liittyvät verot kaikkien soveltuvien lakien tai velvollisuuksien mukaisesti, eikä Portaalin Tarjoaja tai Vakuusagentti tee mitään maksettaviksi tulevista veroista johtuvia vähennyksiä, ellei laki velvoita sitä tekemään niin. Edellä oleva soveltuu, muun muassa, Sijoittajan ansaitsemasta korkotulosta maksettaviin veroihin.

19.4.    Käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa, että:

19.4.1.    Lainasopimusten ja muiden Laina-asiakirjojen suorittaminen, mukaan lukien Käyttäjien välinen viestintä koskien Laina-asiakirjojen allekirjoittamista tai muita niihin liittyviä asioita voidaan toteuttaa ainoastaan näissä Käyttäjäehdoissa ja Laina-asiakirjoissa määritetyllä menettelyllä ja Estategurun kautta, pois lukien tapaukset, joissa Portaalin Tarjoaja tai Vakuusagentti ovat antaneet etukäteisen kirjallisen suostumuksensa tehdä tämä toisin;

19.4.2.    Lainasopimuksesta, näistä Käyttöehdoista tai muista Laina-asiakirjoista johtuvista taloudellisista velvoitteista aiheutuvien summien periminen tulee suorittaa näiden Käyttäjäehtojen luvun 11 mukaista menettelyä noudattaen Portaalin Tarjoajan ja/tai Vakuusagentin kautta ja avustuksella ja että Käyttäjällä ei ole oikeutta ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin itsenäisesti, pois lukien tapaukset, joissa Portaalin Tarjoaja ja/tai Vakuusagentti on antanut etukäteisen kirjallisen suostumuksensa tehdä tämä toisin; sekä

19.4.3.    Käyttäjä saa käyttää Portaalia käyttäessään tai siihen kirjautuessaan tietoonsa tulleita asioita koskevia tietoja ja muita tietoja ainoastaan Estategurun palveluiden käyttämiseen eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

19.5.    Käyttäjän on Estategurua käyttäessään toimittava vilpittömässä mielessä, otettava muiden Käyttäjien oikeudet huomioon ja olla käyttämättä Estategurua aiheuttaakseen mitään suoraa tai välillistä haittaa muille Käyttäjille ja/tai Portaalin Tarjoajalle ja/tai Vakuusagentille, tai muihin vilpillisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa, että kaikki annetut tiedot ovat totuudenmukaisia ja tarkkoja.

19.6.    Käyttäjä vastaa itse kaikista Estategurun käytön yhteydessä aiheutuvista kustannuksista, maksuista, veloista ja veroista.

19.7.    Käyttäjä on Portaalin Tarjoajan pyynnöstä velvollinen toimittamaan Portaalin Tarjoajalle tiedot ja asiakirjat, joita Portaalin Tarjoaja tarvitsee käyttäjän todellisen edunsaajan (UBO) ja muiden Käyttäjään liittyvien henkilöiden tunnistamiseen, rahanpesun ja terrorismirahoituksen riskien arviointiin ja lieventämiseen sekä kansainvälisten pakotteiden tarkastuksiin.

19.8.    Jos Sijoittajan kuoleman tai lakkauttamisen yhteydessä esitetään vaatimus Käyttäjätilillä olevien varojen siirtämisestä, Portaalin Tarjoajalla on oikeus kieltäytyä siirtämästä varoja, kunnes perimys osoitetaan perintötodistuksella (esimerkiksi notaarin antamalla perintötodistuksella). Lisäksi perimyksen tai vastaavan siirtomääräyksen oikeuttamien varojen siirtämisen kustannukset voidaan vähentää Käyttäjätilillä olevista varoista tai vaatia henkilöltä, joka esittää perimisoikeuteen tai siirtomääräykseen liittyvän vaatimuksen.

20.    KÄYTTÄJÄ-STATUKSEN LOPPUMINEN

20.1.    Käyttäjän pyynnöstä Portaalin Tarjoaja lopettaa kyseisen Käyttäjän Käyttäjä-statuksen kohtuullisen ajan kuluessa, edellyttäen että hän ei ole osapuolena missään Lainasopimuksessa, että kyseessä olevalla Käyttäjällä ei ole mitään rahallisia vaatimuksia mitään toista käyttäjää kohtaan Portaalin käyttöön liittyen ja että Käyttäjä on täyttänyt kaikki taloudelliset velvoitteet, joita sillä on Portaalin Tarjoajaa, Vakuusagenttia tai jotain muuta Käyttäjää kohtaan Portaalin käyttöön liittyen.

20.2.    Portaalin tarjoaja voi omaa harkintaansa käyttäen lopettaa Käyttäjän Käyttäjä-statuksen tai rajoittaa Käyttäjän oikeuksia ilmoittamalla asiasta kyseiselle Käyttäjälle näiden Käyttöehtojen luvun 13 mukaisesti, mikäli Portaalin Tarjoaja epäilee, että Käyttäjä tai Käyttäjätilin käyttö ei ole näiden Käyttöehtojen mukaista.

20.3.    Jos Portaalin Tarjoajalla on Käyttäjän toimintaan liittyen perusteltu syy epäillä rahanpesua, terrorismin rahoittamista tai petollista tai muuta laitonta toimintaa, Portaalin Tarjoajalla on oikeus rajoittaa Käyttäjän oikeuksia Käyttäjätiliinsä ja/tai lopettaa Käyttäjän Käyttäjä-status välittömästi. Samoin Portaalin Tarjoaja lopettaa Käyttäjän Käyttäjä-statuksen, kun Käyttäjä tai Käyttäjään liittyvät henkilöt joutuvat kansainvälisten pakotteiden kohteeksi.

20.4.    Kun Käyttäjä-status lopetetaan, Portaalin Tarjoaja siirtää kyseisen Käyttäjän Käyttäjätilillä näkyvän positiivisen saldon takaisin Käyttäjän nykyiselle tilille, jolta Käyttäjä on aiemmin siirtänyt varoja Portaalin Tarjoajalle. Mikäli Käyttäjä on saanut mitään varoja bonuksina, jotka on tarkoitettu ainoastaan Portaalissa sijoittamiseen, näitä varoja ei voi nostaa eikä niitä siirretä Käyttäjän nykyiselle tilille.

21.    PORTAALIN TARJOAJAN TOIMINNAN PÄÄTTYMINEN

21.1.    Portaalin Tarjoajan asettaminen konkurssiin tai Portaalin Tarjoajan toiminnan loppuminen jostakin muusta syystä ei vaikuta jo tehtyjen Laina-asiakirjojen voimassaoloon (ellei Lainasopimuksessa toisin todeta).

21.2.    Mikäli Portaalin Tarjoaja asetetaan konkurssiin tai Portaalin Tarjoaja lopettaa toimintansa jostakin muusta syystä:

21.2.1.    kunkin aktiivisen Lainahakemuksen Syndikointijakso päättyy ennenaikaisesti;

21.2.2.    Portaalin Tarjoaja siirtää kyseisen Käyttäjän Käyttäjätilillä näkyvän positiivisen saldon Käyttäjän nykyiselle tilille, jonka Käyttäjä on aiemmin ilmoittanut Portaalin Tarjoajalle ja jolta Käyttäjä on aiemmin siirtänyt varoja Portaalin Tarjoajalle;

21.2.3.    Portaalin Tarjoaja antaa ohjeita Käyttäjille koskien Laina-asiakirjojen jatkotoimeenpanoa siltä osin kuin kyseisten Laina-asiakirjojen asianmukainen toimeenpano ei ole mahdollista ilman Portaalin Tarjoajan ja/tai Vakuusagentin apua.

21.3.    Käyttöehtojen kohdassa 21.2.3. viitatut ohjeet voivat muun muassa sisältää Lainasopimuksen osapuolille annetun ohjeen:

21.3.1.    suorittaa Laina-asiakirjoihin perustuvia maksuja suoraan kyseiseen maksuun oikeutetulle osapuolelle;

21.3.2.    toimittaa Laina-asiakirjoihin liittyviä ilmoituksia toiselle osapuolelle käyttäen muita kuin Käyttöehtojen luvussa 13 kuvattuja keinoja;

21.3.3.    jatkaa Laina-asiakirjojen ehtojen noudattamista Portaalin Tarjoajan nimittämän kolmannen osapuolen suorittaen Portaalin Tarjoajan ja/tai Vakuusagentin aiemmin suorittamat roolit ja toiminnot; tai

21.3.4.    muut asiaankuuluvat ohjeistukset, joiden tarkoituksena on edesauttaa Laina-asiakirjojen suorittamista tilanteessa, jossa Portaalin Tarjoaja ja/tai Vakuusagentti ovat lopettaneet toimintansa tai ne on asetettu konkurssiin.

21.4.    Portaalin Tarjoaja ja/tai Vakuusagentti voivat kohdassa 21.3. kuvattuihin tarkoituksiin antaa Laina-asiakirjojen osapuolille ja/tai Käyttöehtojen kohdassa 21.3.3. kuvatulle kolmannelle osapuolelle kaikki kyseistä toista osapuolta tai toisia osapuolia koskevat asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien heidän yhteystietonsa sekä tilitietonsa ja muut Laina-asiakirjoihin liittyvät tiedot.

22.    MUUT ASIAT

22.1.    Näistä Käyttöehdoista aiheutuvien Portaalin Tarjoajan velvoitteiden suorittamispaikan katsotaan olevan Viron tasavalta. Liettuassa näistä Käyttöehdoista aiheutuvien Portaalin Tarjoajan velvoitteiden suorittamispaikka on Liettuan tasavalta.

22.2.    Mikäli jonkin näiden Käyttäjäehtojen tai Laina-asiakirjojen määräysten todetaan olevan mitättömiä tai muutoin pätemättömiä, ei tällä ole vaikusta näiden Käyttäjäehtojen tai Laina-asiakirjojen muiden ehtojen pätevyyteen.

22.3.    Portaalissa ilmoitettuja tietoja ei ole tarkoitettu toimitettavan eikä niitä ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön missä tahansa maassa, jossa sitä ei sallita tai jossa sen sallittavuutta rajoittaa laki tai muut määräykset.

22.4.    Nämä Käyttöehdot voivat olla saatavilla Portaalissa sekä englanniksi että muilla kielillä. Mikäli näiden Käyttöehtojen tulkinnasta syntyy erimielisyyttä, Portaalissa saatavilla oleva englanninkielinen versio näistä Käyttöehdoista on etusijalla muihin kieliversioihin nähden.

23.    MÄÄRITELMÄT

23.1.    Ellei asiayhteys edellytä muuta, seuraavilla isolla kirjaimella alkavilla ilmaisuilla on seuraavat määritelmät.

Hallinnointipalkkio

Palkkio, jota kertyy ja on maksettava Portaalin Tarjoajalle jokaiselta päivältä siihen saakka, kunnes Lainasopimuksen pääoma on maksettu takaisin ja pääomasta kertyneet korot on maksettu sijoittajalle täysimääräisesti, ja Lainanottaja on suorittanut kaikki muut taloudelliset velvoitteet, jotka johtuvat tai perustuvat kyseiseen lainaan liittyviin Laina-asiakirjoihin.

Soveltuvuustesti

Portaalin Tarjoajan testi, jonka aikana Portaalin Tarjoaja arvioi, ovatko Estategurun tarjoamat palvelut Sijoittajalle sopivia (ennakkotietotesti) ja joka mahdollistaa Sijoittajan tappionsietokyvyn simuloimisen. Testin tuloksena Sijoittaja saa tietää, onko hän valveutunut vai ei-valveutunut sijoittaja.

Siirtoilmoitus

Portaalin Tarjoajan tai Vakuusagentin Sijoittajalle ja Velalliselle Käyttöehtojen kohdan 11.10 mukaisesti toimittama ilmoitus, jonka jälkeen kaikki kyseisen Projektin rahoittamiseen liittyvistä Laina-asiakirjoista johtuvat Erääntyneet Saatavat Velallista vastaan siirretään automaattisesti Portaalin Tarjoajalle tai Vakuusagentille, kuten Siirtoilmoituksessa on määritelty.

Lainanottaja

Henkilö, joka on rekisteröitynyt Estategurun käyttäjäksi lainanottajan ominaisuudessa, jonka henkilöllisyys on Portaalin Tarjoajan määrittelemällä tavalla varmennettu ja joka on tehnyt Lainahakemuksen tai (jo solmitun lainasopimuksen tapauksessa) lainanottaja, joka on tehnyt lainahakemuksen, jonka perusteella kyseinen lainasopimus on solmittu.

Velallinen

Lainanottaja, joka laiminlyö Lainasopimuksesta johtuvia velvoitteitaan tai on niiden suorittamisessa myöhässä.

Erääntyneet Saatavat

Kaikki kyseisen Projektin rahoittamiseen liittyvistä Laina-asiakirjoista johtuvat erääntyneet saatavat.

Estateguru tai Portaali

Sovellukset ja toiminnalliset yksiköt, jotka sijaitsevat julkisessa internetissä osoitteessa www.estateguru.co ja sen alasivuilla tai samassa hallinnollisessa verkkotunnuksessa toimivilla verkkosivuilla, jotka toimivat joukkorahoitusalustana.

Estategurun yleiset lainaehdot

Estategurun yleiset lainaehdot, jotka koskevat jokaista Estategurun kautta myönnettyä lainaa ja jotka ovat saatavilla osoitteessa: https://estateguru.co/home/loanterms?lang=en

Estategurun tietosuojakäytäntö

Estategurun tietosuojakäytäntö, joka määrittelee Portaalin Käyttäjien henkilötietojen käsittelyn ja on saatavilla osoitteessa: http://www.estateguru.co/home/privacy

Force Majeure

Tilanteet, jotka ovat Portaalin Tarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella (kuitenkaan rajoittamatta) tuli, tulva, pandemia, räjähdys, vahinko, sota, lakko, saarto, yhteiskunnan vaatimus, siviili- tai sotilasviranomainen, kansallinen hätätila, tietomurto, materiaalien tai henkilöstön vakuuttamattomuus, kolmansien osapuolten irtisanomat tai purkamat tärkeät sopimukset tai muut Portaalin Tarjoajan kohtuullisen vaikutusmahdollisuuden ulkopuolella olevat tilanteet. Portaalin tarjoajan on kuitenkin suoritettava kohtuulliset toimenpiteet riskien, vahinkojen ja tapahtumien ja niiden vaikutusten minimoimiseksi ja hallitsemiseksi.

Lainanvälityspalkkio

Palkkio, joka maksetaan Portaalin Tarjoajalle lainasummasta välittömästi ennen lainasumman siirtämistä Lainanottajan tilille luvun 17 mukaisesti.

Auto Invest

Portaalissa oleva automatisoitu työkalu, joka antaa Sijoittajalle mahdollisuuden valita sijoitusstrategia joko valmiin sijoitusstrategian muodossa tai mukauttamalla oman strategiansa, tehdä automaattisia tarjouksia niille Lainahakemuksille, jotka täyttävät valitut kriteerit, ja solmia automaattisesti Lainasopimuksia.

Sijoittaja

Henkilö, joka on rekisteröitynyt Estategurun käyttäjäksi sijoittajan ominaisuudessa ja jonka henkilöllisyys on Portaalin Tarjoajan määrittelemällä tavalla varmennettu.

Lemonway

Lemonway SAS, oikeushenkilötunnus: 500486915, osoite: 8, rue du Sentier – 75002 Pariisi, Ranska, Ranskan finanssivalvonnan (French Prudential Supervisory and Resolution Authority (ACPR)) 24. joulukuuta 2012 hyväksymä maksulaitos.

Lainasumma

Sijoittajan tietyssä Lainasopimuksessa tarjoama lainapääoma.

Lainasopimus

Estategurun kautta tehty lainasopimus, joka on solmittu näiden Käyttöehtojen luvussa 6 määritellyn menettelyn mukaisesti.

Laina-asiakirja

Lainasopimus, mukaan lukien tarpeen mukaan Päälainaehdot, Yleiset Lainaehdot ja mahdolliset maksuaikataulut sekä sopimukset kyseisen vakuuden tai vakuuksien asettamisesta, kuten kiinnityssopimus, takaus ja takuu.

Lainahakemus

Lainanottajan Portaalissa tekemä hakemus, jossa tarjotaan Sijoittajille mahdollisuutta solmia Lainasopimus.

Postilaatikko

Jokaiselle Käyttäjälle Estategurussa avattu henkilökohtainen alasivu tai alasivut tai Estategurun “Asiakirjat”-alasivu, joka on tarkoitettu Estateguruun liittyvien ilmoitusten vastaanottamiseen.

Rahoitustavoitteen enimmäismäärä

Lainahakemuksessa määritelty enimmäismäärä rahoitusta (lainoja), joka voidaan kerätä Projektille Estategurun kautta.

Rahoitustavoitteen vähimmäismäärä

Lainahakemuksessa määritelty vähimmäismäärä rahoitusta (lainoja), joka voidaan kerätä Projektille Estategurun kautta.

Portaalin Tarjoaja

Estateguru OÜ (Viron tasavallassa perustettu yhtiö, oikeushenkilötunnus 12558919).

Hinnasto

Estategurun verkkosivustolla julkaistu hinnasto, jossa määritellään Estategurun tarjoamiin palveluihin liittyvät maksut sekä tiettyjen Käyttäjien Portaalissa suorittamien toimenpiteiden hinnat.

Päälainaehdot

Päälainaehdot, jotka kuuluvat Lainahakemukseen tai (jo solmitun Lainasopimuksen tapauksessa) Päälainaehdot, jotka kuuluvat Lainahakemukseen, jonka perusteella kyseinen Lainasopimus on tehty, ja jossa lainasumman katsotaan olevan Sijoittajan Lainahakemuksen hyväksyessä määrittämä lainasumma.

Projekti

Projekti, jota varten Lainanottaja pyrkii saamaan lainaa (lainoja) Portaalin kautta.

Realisointimaksu

Maksu Portaalin Tarjoajalle toimenpiteistä, joilla annetaan ohjeet Vakuusagenttia vakuuden täytäntöönpanosta, seurataan takaisinsaantiprosessia ja jaetaan takaisinsaadut varat.

Vakuusagentti

Portaalin Tarjoajan määräämä asiamies, joka säilyttää omissa nimissään vakuudellisen lainan yhteydessä annettua vakuutta tai vakuuksia Sijoittajien etujen mukaisesti ja suorittaa toimenpiteitä ja transaktioita liittyen kyseisiin vakuuksiin muun muassa Portaalin Tarjoajan Portaalin Tarjoajan itsensä ja/tai Sijoittajien puolesta antamien ohjeiden perusteella.

Syndikointijakso

Ajanjakso, jonka aikana Sijoittajat voivat antaa hyväksyntänsä koskien Lainahakemusta.

Käyttäjä

Henkilö, joka on ilmaissut halunsa tulla Estateguru-käyttäjäksi ja/tai henkilö, joka on rekisteröitynyt Sijoittajaksi tai Lainanottajaksi Portaalissa.

Käyttäjätili

Käyttäjälle Estategurussa avattu henkilökohtainen alasivu tai alasivut, jonka kautta he voivat hyödyntää Estategurun tarjoamia palveluita ja tarkastella heidän Portaalissa suorittamiinsa transaktioihin ja muihin toimiin liittyviä tietoja.

Käyttöehdot

Tämä asiakirja, nämä Estategurun Käyttöehdot.


23.2.    Näissä Käyttöehdoissa käytettyjen aikayksiköiden ja ajanjaksojen tulkinnassa ja määrittämisessä: 

23.2.1.    vuoden pituus on 365 päivää;

23.2.2.    kuukausi on kalenterikuukausi;

23.2.3.     neljännesvuosi on ajanjakso, jonka pituus on kolme (3) kuukautta;

23.2.4.    puolivuosittainen tarkoittaa ajanjaksoa, jonka pituus on kuusi (6) kuukautta;

23.2.5.    työpäivä on päivä, joka ei ole lauantai, sunnuntai tai yleinen pyhäpäivä ja jona luottolaitokset ovat avoinna tilisiirtojen tekemistä varten Euroopan talousalueella.

23.2.6.    kellonaikoina ilmoitetut ajanjaksot perustuvat Estategurun järjestelmäkelloon sekä Itä-Euroopan aikavyöhykkeeseen;

23.2.7.    laina-ajan alkamishetki on se ajankohta, jona lainasumma siirretään Lainanottajalle.

User Terms (13.07.2023)

Suomi (PDF)

User Terms (28.10.2022)

English (PDF)

User Terms (01.08.2022)

English (PDF)

User Terms (06.07.2020)

English (PDF)

User Terms (11.06.2020)

English (PDF)

User Terms (15.04.2019)

English (PDF)

User Terms (13.06.2017)

English (PDF)

User Terms (25.01.2017)

English (PDF)

User Terms (24.11.2016)

English (PDF)

User Terms (19.04.2016)

English (PDF)

Tutki meidän Tietopankkia