Investētā nauda

€30 500 430

Kopējā finansēto īpašumu vērtība

€61 151 999

Finansēto aizdevumu skaits

180

Atmaksāto aizdevumu skaits

71

Reģistrēti investori no 39 valstīm

8034

Vēsturiskā faktiskā atdeve par atmaksātajiem aizdevumiem

12,37%

Vidējais aizdevuma lielums

€169 447

Vidējais aizdevums pret vērtējumu

58,07%

Vidējā investoru peļņa

11,12%

Investoru kopējā peļņa

€1 458 507

Atmaksātā pamatsumma

€12 005 582

Nenomaksātie aizdevumi (> 45 dienu kavējums)

0.0%