Investor

1

Liitu EstateGuruga

Registreeri EstateGuru kasutajaks investorina

2

Kanna raha virtuaalkontole

Investeeringu tegemiseks peab virtuaalkontol olema vajalikus summas raha. Investeerida võib kõigest 50 eurot! Enne investeerimist tuleb portaalipidajale esitada isikusamasuse tuvastamiseks vajalikud andmed ja dokumendid.

3

Vali laen

Investeerimine on lihtne – lugege laenude tutvustusi ja vastavaid laenutaotlusi "Investeeringute" lehel, seejärel kliki "Investeeri" ning sisesta ja kinnita investeeritav summa.

Laenuvõtja

1

Liitu EstateGuruga

Registreeri EstateGuru kasutajaks laenuvõtjana

2

Sisesta laen ja täida finantseerimisavaldus

Sisesta andmed rahastamist vajava laenu kohta ning täida vastav finantseerimisavaldus. Näita avalduses taotletava finantseeringu summa, soovitav intressimäär ning muud tingimused.

3

Kinnita laenutaotlus

Kui laen EstateGurule sobib, kinnitatakse laenutaotlus portaalipidajaga kokkulepitud tingimustel. Laenutaotlus avaldatakse "Investeeringute" lehel.

4

Laenulepingute sõlmimine

Taotletava finantseeringu kogumiseks on üldjuhul aega kuni 2 nädalat. Investorid võivad laenusummasid panustada seni, kuni taotletava finantseeringu maksimumsumma on täis märgitud. Kui vajalikku summat ei õnnestu kokku saada, lõppevad sõlmitud laenulepingud automaatselt ning juba panustatud summad vabastatakse investorite kontodel.

5

Laenusumma üleandmine

Laenuvõtjale antakse kogutud laenusumma üle peale tagatis(t)e seadmist ning muude asjakohaste tingimuste saabumist. EstateGurule maksmisele kuuluvad tasud arvestatakse laenusummast maha.

6

Laenu tagastamine

Laenuvõtja peab laenu tagastama ning intressid tasuma kooskõlas kokkulepitud tagasimaksetabeliga. Investorid saavad makseid jälgida oma investeerimisportfelli lehel ning laekumised välja võtta või uuesti investeerida.