DUK

 • Šiuo metu tik tos įmonės, kurios registruotos ir turi banko sąskaitą Estijoje, Latvijoje ar Lietuvoje, gali skolintis per „EstateGuru“. Prieš jums patalpinant paskolos prašymą „EstateGuru“ sistemoje mes turėsime atlikti tam tikrus „kliento pažinimo“ patikrinimus ir patvirtinti jūsų nekilnojamojo turto projektą.
 • Finansavimą per EstateGuru gali gauti nekilnojamojo turto projektai Estijoje, Latvijoje ar Lietuvoje, kuriuos patvirtina mūsų komanda. Tačiau mes netaikome jokių apribojimų projektams, kuriuos galite pateikti svarstymui. Jeigu projektas turi nuosavybės elementą ir tokia nuosavybė gali būti naudojama kaip skolos garantija, prašome nedvejoti ir savo projektą pateikti apsvarstymui bei patvirtinimui.
 • 1. Paskolos gavėjas užsiregistruoja EstateGuru ir užpildo paskolos prašymą. 2. EstateGuru įvertina paskolos gavėjo kreditingumą, verslo planą ir hipotekos įvertinimo ataskaitą tam, kad įsitikintų, jog paskolos gavėjas gebės atlikti paskolos grąžinimo mokėjimus, siekiant išvengti situacijų, kai investuotojai praranda savo investuotas lėšas. 3. Patvirtinus paskolos prašymą EstateGuru platformoje atidaroma paskola, kurioje investuotojai gali įvertinti riziką ir investuoti į paskolą. 4. Kai paskola tampa finansuota, yra sudaroma hipotekos sutartis, o paskola yra išmokama paskolos gavėjui. 5. Tuo atveju, jei paskola nėra finansuojama, sutartis tarp investuotojų ir paskolos gavėjo yra nutraukiama nedelsiant, o visos investuotos lėšos grąžinamos į atitinkamų investuotojų sąskaitas. 6.Gavęs paskolą, paskolos gavėjas privalo grąžinti sumas pagal sutartą grąžinimo grafiką. Investuotojai gali sekti paskolos grąžinimo mokėjimus ir pervesti gautas sumas į savo sąskaitą ar reinvestuoti lėšas į kitus projektus.
 • Kai kreipsitės į EstateGuru dėl finansavimo, jūsų bus paprašyta nurodyti tikslinę finansavimo sumą ir pageidaujamą kainą. Patvirtinus jūsų projektą ir atlikus kitus patikrinimus, aptarsime ir susitarsime dėl palūkanų normos ir tik tuomet paskelbsime jūsų paskolos prašymą. Visoms paskoloms nustatyta fiksuota palūkanų norma. Tikslinė finansavimo suma gali svyruoti nuo 20 000 eurų iki 3 milijonų eurų. Paskolos amortizuojamos taikant terminą nuo 6 mėnesių iki 5 metų.
 • EstateGuru yra realių investicijų tarpininkas, mes nesiūlome turto valdymo paslaugų. Visos investicijų sutartys yra pasirašomos tarp paskolos gavėjo ir investuotojo, o EstateGuru tarpininkauja sandoriui. Visos klientų lėšos yra atskirtos nuo EstateGuru veiklos lėšų. EstateGuru finansinių sunkumų ar bankroto atveju klientų lėšos yra saugios ir gali būti prieinamos. Esant tokiai mažai tikėtinajai situacijai, bus paskirtas juridinis subjektas, perimantis EstateGuru vaidmenį, kad būtų galima aptarnauti visas investicijas.
 • Estijos Finansų rinkos priežiūros institucija (FRPI) mums 2014 metais patvirtino, kad visi kredito įstaigoms ar finansų makleriams taikomi įstatymai ar kiti teisės aktai šiuo metu mums netaikomi. FRPI tikisi 2017 metais išleisti naują specialiai rinkos paskoloms skirtą reglamentą.
 • EstateGuru nėra bankas, todėl mes nepatenkame į bankų įstatymų ir taisyklių taikymo rėmus. Kaip ir daugumoje investavimo formų, tarpusavio skolinimas kelia tam tikrą riziką. Savo investuotojams riziką sumažiname atlikdami išsamų ir kruopštų patikrinimą bei reikalaudami turto garanto kiekvienai paskolai tuo atveju, jei skolininkas negalės grąžinti paskolos.
 • Po finansų krizės ir nuosmukio bankų rizikos apetitas labai sumažėjo, o tai reiškia, kad bankai sugriežtino skolinimo kriterijus. Bankai nustatė griežtus kriterijus paskolos gavėjo nenaudai, todėl daugelis paskolų paraiškų yra atmetamos. EstateGuru yra nedidelė ir lanksti organizacija, kuri nori padėti nepaisant stipraus verslo plano ir patikimo užstato bankų atstumtoms įmonėms.
 • Jei paskolos gavėjas vėluoja atlikti įmoką, mes investuotojų vardu su juo susisiekiame ir stengiamės išsiaiškinti vėlavimo priežastį. Vėlavimo atveju paskolos gavėjas moka baudą, nurodytą 9-tame ir 10-tame bendrųjų paskolos sąlygų punktuose. Jei skolininkas susiduria su finansiniais sunkumais, stengiamės rasti geriausią sprendimą abiems šalims. Jei skolininkas negali grąžinti paskolos, jam suteikiama galimybė pristabdyti paskolos grąžinimą. Jeigu skolininkas vistiek negali grąžinti paskolos, mes bendradarbiaujame su advokatų kontora Jesse&Kalaus, kurie imasi veiksmų susigrąžinti paskolą.
 • Jei skolininkas nori pratęsti paskolos terminą, EstateGuru aiškinasi to priežastis ir atitinkamai vertina situaciją. Jei paskolos terminas pratęsiamas, skolininkas įpareigojamas mokėti papildomas dokumentacijos išlaidas.
 • Paskolos gavėjo tikrinimo tikslas yra įvertinti įmonės galimybes grąžinti paskolą. Mes vertiname skolininko aplinkybes, kreditingumą ir esamus įsipareigojimus. Jei reikia, vertiname verslo planą ir finansines ataskaitas.
 • Taip, paskolos gavėjo mokama palūkanų norma fiksuota visą paskolos laikotarpį. Mokėjimo dažnumas ir palūkanų norma gali skirtis priklausomai nuo paskolos rūšies.
 • Norėdami kreiptis dėl paskolos suteikimo, turite užsiregistruoti EstateGuru platformoje kaip paskolos gavėjas, užpildyti paskolos teikimo paraišką ir mums pateikti paraiškos formoje nurodytus dokumentus. Jei turite klausimų, susijusių su paskolos paraiškos teikimu, susisiekite su mumis šiuo el.paštu: info@estateguru.co
 • 1. Prašomos paskolos suma, laikotarpis, palūkanų norma ir paskolos grąžinimo grafikas 2. Projekto apibūdinimas – kaip bus panaudota paskola, hipotekos apibūdinimas (vieta, būklė). 3. Vertinimo ataskaita 4. Verslo planas 5. Nuotraukos 6. Jei taikoma, informacija apie ankstesnius projektus ir paskolos gavėjo pristatymas. Visi dokumentai gali būti įkelti į paraiškos dėl paskolos formą. Papildomus dokumentus galite siųsti el. pašto adresu info@estateguru.co
 • Su potencialiais skolininkais susisieksime netrukus po to, kai bus pateikta užklausa ar paraiška. Peržiūrėsime paraišką dėl paskolos, jei reikės, paprašysime papildomų dokumentų ar užduosime papildomus klausimus. Jei parengti visi dokumentai, paraišką įvertinti ir parengti paskolos formą užtrunka apie 2-3 dienas. Atlikus paskutinį tikrinimą paskola taps atvira investuotojams platformoje. Sindikacijos procesas gali trukti iki 2 savaičių. Kaip greitai projektas bus finansuojamas labiausiai priklauso nuo jo patrauklumo.
 • EstateGuru mokestis sudaro 3-4% nuo visos paskolos sumos sėkmingo finansavimo proceso atveju ir 0-2% metinis administravimo mokestis. Paskolos grąžinimo atidėjimo atveju skolininkas turi mokėti papildomus mokesčius.
 • Paskolos gavėjai gali grąžinti paskolą ir anksčiau. Už paskolos grąžinimą prieš terminą netaikome jokių mokesčių. Paskolos grąžinimo atveju likęs administravimo mokestis turi būti pilnai sumokėtas kartu su paskolos grąžinimu. Daugiau informacijos pateikta 16.6 bendrųjų paskolos sąlygų punkte.
 • Taip, paskolos gavėjas gali pratęsti paskolos laikotarpį. Prieš pratęsiant paskolos laikotarpį EstateGuru paprašys pateikti tokio pratęsimo priežastis. Jei priežastys bus priimtinos, skolininkas turės sumokėti 100 eurų mokestį už sutarties atnaujinimą.
 • Taip, mes siūlome paskolas, kurios užtikrinamos žeme ar mišku.
 • Dauguma NT vystytojų susiduria su iššūkiais, kai tuometinė vystomo objekto vertė neleidžia surinkti lėšų pilnam projekto užbaigimui. Kadangi EstateGuru suteikia paskolas tik pagal tuometinę įkeičiamo turto vertę, o ne numatomą projekto vertę, siūlome NT vystytojams paskolą gauti etapais. Gavęs lėšas iš pirmo finansavimo etapo, vystytojas gali padidinti įkeisto turto vertę toliau plėtodamas objektą. Padidėjus turto vertei ir išlaikant LTV rodiklį tokį pat, galima padidinti paskolos sumą sekančiuose etapuose. Visos paskolos yra finansuojamos pagal tuometinę įkeisto turto vertę, o paskolą gaunant etapų principu, įkeistas turtas visada yra vertinamas iš naujo kiekvieno etapo metu.