Kainoraštis

Įsigalioja nuo 01.06.2024

Vartotojo paskyra

Pagrindinės paslaugosKaina (€)
Valdomo turto mokestis¹¹0,05 % nuo laiku vykdomos mokėtinos pagrindinės paskolos sumos, bet ne daugiau kaip 50 eurų, taikomas nuo faktinės grąžos
Portalo Operatoriaus paslaugų mokestis⁷3€
Neaktyvios paskyros mokestis⁸10€ / mėn

Bendrieji mokesčiai

InvestavimasKaina (€)
Palūkanų marža¹⁰0-2%
Pirminė rinkaKaina (€)
Investavimo kaina-
Sutarties mokestis-
Antrinė rinkaKaina (€)
Paslaugos mokestis pardavėjui3% nuo pavedimo sumos
Pirkimo mokestis-

Skolinimas

Paskolos paraiškaKaina (€)
Tarpininkavimo mokestis²2.5%-4%
Administravimo mokestis (metinis)³0-2%
Notaro mokestis už hipotekos registravimą⁴Priklauso nuo notaro įkainių
Saugumo agento mokestis (pirmasis etapas)500€ + PVM*
Saugumo agento mokestis (nuo antrojo etapo ir toliau) ir už hipotekos pakeitimusnuo 100€ iki 500€ + PVM* (priklausomai nuo aplinkybių)
Saugumo agento mokestis už hipotekos išregistravimą100 + PVM*
Paskolos ar užstato įkeitimo termino pratęsimasIki 16% nuo pratęstos sumos, ne mažiau kaip 300€
Draudimo mokestis20% nuo premijos, ne mažiau kaip 100€
Paskolos grafiko pakeitimo mokestisiki 4% nuo atitinkamos sumos, ne mažiau kaip 250€
Vėluojantys mokėjimaiKaina (€)
Formalaus pranešimo mokestisPriklauso nuo vietinio paslaugos tiekėjo įkainių
Realizavimo mokestis10% nuo nesumokėtos pagrindinės paskolos sumos
Saugumo agento mokestisPriklauso nuo vietinio paslaugos tiekėjo įkainių
Anstolio mokestis⁵Priklauso nuo vietinio paslaugos tiekėjo įkainių
Uždelsto mokėjimo priminimo mokestis⁶20€ (pagal EB direktyvą 2011/7/EU)
Skolos administravimo mokestis⁹8,75% sumų, mokėtinų pagal Paskolos sutartis

* – Pridedamas PVM, jei taikoma.

² – Platforma pasilieka teisę siūlyti konkretų mokesčio dydį, atsižvelgiant į paskolos dydį,terminą, mokėjimų grafiką, turto likvidumą ir informaciją apie paskolos gavėją. Pavyzdžiui, jei paskolos dydis viršija 1 000 000€, paskola yra įvertinta 50% LTV rodikliu, paskolos terminas yra 12-a mėnesių kartu su mėnesio palūkanomis, išmokant paskolą terminui baigiantis ir paskolos gavėjas turi gerą finansinę padėtį, pasiūlytas tarpininkavimo mokestis gali siekti 2,5% nuo paskolos sumos. Tačiau, jei paskolos suma siekia 50 000€, LTV rodiklis yra 69%, įkeisto turto vieta yra didžiajame mieste, o palūkanos kartu su paskolos suma mokamos paskolos termino pabaigoje, tarpininkavimo mokestis gali pakilti iki 4% nuo paskolos sumos.

³ – Platforma pasilieka teisę siūlyti konkrečią administravimo mokesčio sumą, atsižvelgiant į paskolos sumą, paskolos terminą, grąžinimo grafiką, turto likvidumą ir skolininko patirtį. Pavyzdžiui, jei paskolos suma yra 1 000 000€ su 50% LTV rodikliu, paskolos terminas yra 12-a mėnesių kartu su mėnesio palūkanomis, išmokant paskolą terminui baigiantis ir paskolos gavėjas turi gerą finansinę padėtį, pasiūlytas metinis administravimo mokestis gali būti 0.5% mokamas kartu su palūkanų mokėjimo grafiku. Tačiau jei paskolos suma yra 50 000€, LTV rodiklis – 69%, įkeisto turto vieta yra didžiajame mieste, o palūkanos kartu su paskolos suma mokamos paskolos termino pabaigoje, pasiūlytas metinis administracinis mokestisthe gali būti 0%, dėl paskolos grąžinimo tipo ir pasiūlyto tarpininkavimo mokesčio.

⁴ – Estijos Notaro Įkainių Aktas: https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011047

⁵ – Estija: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517012019001/consolide;
Latvija: http://likumi.lv/doc.php?id=250209;
Lietuva: https://www.infolex.lt/teise/Default.aspx?Id=32&sid=11

⁶ – Mokestis už priminimą dėl uždelsto mokėjimo siekia 40€ (2*20€) remiantis EB direktyvos 2011/7/EU 6-u straipsniu ir vietiniais įstatymais, kurie remiasi EB direktyva.

⁷ – Portalo Operatoriaus paslaugų mokestis yra apskaičiuojamas ir apmokestinamas kiekvieną kartą investuotojui atlikus lėšų išėmimą iš virtualios sąskaitos.

⁸ — Lėšos, esančios Jūsų „Lemonway” sąskaitoje, gali būti naudojamos tik sandoriams „Estateguru” platformoje. Kadangi tai yra specialios paskirties sąskaita, ji neturėtų būti naudojama lėšoms pervesti neketinant investuoti. Kadangi dėl neaktyvių sąskaitų „Estateguru” patiria išlaidų, „neaktyvios sąskaitos mokestis” yra taikomas naudotojams, kurie yra pervedę lėšų į savo sąskaitas, tačiau per pastaruosius 12 mėnesių neinvestavo pirminėje ar antrinėje rinkose. Nuo 2023 m. balandžio mėnesio neaktyvios paskyros mokestis buvo padidintas iki 10 eurų per mėnesį pirmaisiais metais po 12 mėnesių neaktyvumo laikotarpio, o vėliau – iki 50 eurų per mėnesį. Mokestis bus taikomas kas mėnesį, jei naudotojo sąskaitoje bus teigiamas likutis. Jei naudotojas investuos pirminėje arba antrinėje rinkoje, sąskaitos būsena vėl bus pakeista į aktyvią ir mokestis toliau nebebus taikomas.

¹⁰ – Palūkanų normos skirtumas yra skirtumas tarp paskolos gavėjo sumokėtų palūkanų ir investuotojo gautų palūkanų. Palūkanų maržą kaip mokestį nuskaičiuoja portalo operatorius prieš palūkanų mokėjimų pervedimą į investuotojų virtualias sąskaitas. Projektui taikomą palūkanų maržą rasite projekto aprašyme.

¹¹ — Valdomo turto (AUM) mokestis yra pasyvus mėnesinis aptarnavimo mokestis, kuris apskaičiuojamas pagal Jūsų portfelyje esančias vykdomas mokėtinas pagrindines sumas ir investuotojams taikomas tik tuo atveju, kai gaunama faktinė grąža.

Valdomo turto mokestis mokestis netaikomas vėluojančioms arba įsipareigojimų nevykdančioms paskoloms. Valdomo turto mokestis sudaro 0,05% Jūsų portfelyje esančių vykdomų mokėtinų pagrindinių paskolos sumų bendros vertės. Net jei vykdoma mokėtina pagrindinė paskolos suma yra 100 000 eurų ar daugiau, mokestis bet kuriuo atveju neviršys 50 eurų.

Valdomo turto mokestis siejamas su faktinėmis pajamomis (kurios apima palūkanas, baudas ir kitus papildomus mokėjimus, bet neapima pagrindinės sumos grąžinimų), kurias gavote per praėjusį mėnesį. Visų pirma tai reiškia, kad valdomo turto mokestis netaikomas, jei negaunate jokios grąžos. Antra, jei atitinkamą mėnesį gaunate grąžą, valdomo turto mokestis nebus taikomas, jei 25% gautos grąžos yra mažiau nei apskaičiuotas valdomo turto mokestis.

Valdomo turto mokestis apskaičiuojamas kiekvieno mėnesio 4 dieną, remiantis paskolų duomenimis paskutinę praėjusio mėnesio dieną 23:59:59 val. Valdomo turto mokestis nurašomas iš naudotojo sąskaitos kiekvieno mėnesio 5 dieną.

Valdomo turto mokestis taikomas tik 2023 m. lapkričio 1 d. ar vėliau suteiktoms  naujoms paskoloms ir nuo 2023 m. lapkričio 1 d. antrinėje rinkoje įsigytoms paskoloms (neatsižvelgiant į tokių įsigytų paskolų finansavimo datą).

Naršykite žinių centre