Kainoraštis

Įsigalioja nuo 17/03/2023

Vartotojo paskyra

Pagrindinės paslaugos Kaina (€)
Paskyros administravimo mokestis -
Portalo Operatoriaus paslaugų mokestis⁷ 1€
Neaktyvios paskyros mokestis⁸ 2,5€ / mėn

Generolas

Investavimas Kaina (€)
Palūkanų marža¹⁰ 0-1%
Pirminė rinka Kaina (€)
Investavimo kaina -
Sutarties mokestis -
Antrinė rinka Kaina (€)
Paslaugos mokestis pardavėjui 3% nuo pavedimo sumos
Pirkimo mokestis -

Skolinimas

Paskolos paraiška Kaina (€)
Tarpininkavimo mokestis² 2.5%-4%
Administravimo mokestis (metinis)³ 0-2%
Notaro mokestis už hipotekos registravimą⁴ Priklauso nuo notaro įkainių
Saugumo agento mokestis (pirmasis etapas) 500 + PVM*
Saugumo agento mokestis (nuo antrojo etapo ir toliau) ir už hipotekos pakeitimus nuo 100 iki 500 + PVM* (priklausomai nuo aplinkybių)
Saugumo agento mokestis už hipotekos išregistravimą 100 + PVM*
Paskolos ar užstato įkeitimo termino pratęsimas Iki 8 % nuo pratęstos sumos, ne mažiau kaip 250
Draudimo mokestis 20% nuo premijos, ne mažiau kaip 100 eurų
Paskolos grafiko pakeitimo mokestis iki 4% nuo atitinkamos sumos, ne mažiau kaip 250 eurų
Vėluojantys mokėjimai Kaina (€)
Formalaus pranešimo mokestis Priklauso nuo vietinio paslaugos tiekėjo įkainių
Realizavimo mokestis 10% nuo nesumokėtos pagrindinės paskolos sumos
Saugumo agento mokestis Priklauso nuo vietinio paslaugos tiekėjo įkainių
Anstolio mokestis⁵ Priklauso nuo vietinio paslaugos tiekėjo įkainių
Uždelsto mokėjimo priminimo mokestis⁶ 20 (pagal EB direktyvą 2011/7/EU)
Skolos administravimo mokestis⁹ 8,75% sumų, mokėtinų pagal Paskolos sutartis

* – Pridedamas PVM, jei taikoma.

² – Platforma pasilieka teisę siūlyti konkretų mokesčio dydį, atsižvelgiant į paskolos dydį,terminą, mokėjimų grafiką, turto likvidumą ir informaciją apie paskolos gavėją. Pavyzdžiui, jei paskolos dydis viršija 1 000 000€, paskola yra įvertinta 50% LTV rodikliu, paskolos terminas yra 12-a mėnesių kartu su mėnesio palūkanomis, išmokant paskolą terminui baigiantis ir paskolos gavėjas turi gerą finansinę padėtį, pasiūlytas tarpininkavimo mokestis gali siekti 2,5% nuo paskolos sumos. Tačiau, jei paskolos suma siekia 50 000€, LTV rodiklis yra 69%, įkeisto turto vieta yra didžiajame mieste, o palūkanos kartu su paskolos suma mokamos paskolos termino pabaigoje, tarpininkavimo mokestis gali pakilti iki 4% nuo paskolos sumos.

³ – Platforma pasilieka teisę siūlyti konkrečią administravimo mokesčio sumą, atsižvelgiant į paskolos sumą, paskolos terminą, grąžinimo grafiką, turto likvidumą ir skolininko patirtį. Pavyzdžiui, jei paskolos suma yra 1 000 000€ su 50% LTV rodikliu, paskolos terminas yra 12-a mėnesių kartu su mėnesio palūkanomis, išmokant paskolą terminui baigiantis ir paskolos gavėjas turi gerą finansinę padėtį, pasiūlytas metinis administravimo mokestis gali būti 0.5% mokamas kartu su palūkanų mokėjimo grafiku. Tačiau jei paskolos suma yra 50 000€, LTV rodiklis – 69%, įkeisto turto vieta yra didžiajame mieste, o palūkanos kartu su paskolos suma mokamos paskolos termino pabaigoje, pasiūlytas metinis administracinis mokestisthe gali būti 0%, dėl paskolos grąžinimo tipo ir pasiūlyto tarpininkavimo mokesčio.

⁴ – Estijos Notaro Įkainių Aktas: https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011047

⁵ – Estija: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517012019001/consolide;
Latvija: http://likumi.lv/doc.php?id=250209;
Lietuva: https://www.infolex.lt/teise/Default.aspx?Id=32&sid=11

⁶ – Mokestis už priminimą dėl uždelsto mokėjimo siekia 40€ (2*20€) remiantis EB direktyvos 2011/7/EU 6-u straipsniu ir vietiniais įstatymais, kurie remiasi EB direktyva.

⁷ – Portalo Operatoriaus paslaugų mokestis yra apskaičiuojamas ir apmokestinamas kiekvieną kartą investuotojui atlikus lėšų išėmimą iš virtualios sąskaitos.

⁸ – Lėšos, esančios Jūsų „Lemonway” sąskaitoje, gali būti naudojamos tik Jūsų sandoriams „Estateguru” platformoje. Kadangi tai yra specialios paskirties sąskaita, ji neturėtų būti naudojama lėšoms pervesti neketinant investuoti. Kadangi dėl neaktyvių sąskaitų „Estateguru” patiria išlaidų, „neaktyvios sąskaitos mokestis” yra taikomas naudotojams, kurie yra įnešę lėšų į savo sąskaitas, tačiau per pastaruosius 12 mėnesių neatliko jokių naujų investicijų pirminėje ar antrinėje rinkoje ir kurių portfelyje taip pat nėra aktyvių paskolų. Nuo balandžio mėnesio „neaktyvios sąskaitos mokestis” sudarys 10 eurų per mėnesį (po 12 mėnesių neaktyvumo laikotarpio), o vėliau šis mokestis bus padidintas iki 50 eurų per mėnesį. Mokestis bus taikomas kas mėnesį, jei naudotojo sąskaitoje bus teigiamas likutis. Jei naudotojas investuos pirminėje arba antrinėje rinkoje, sąskaitos būsena vėl bus pakeista į aktyvią ir mokestis toliau nebebus taikomas.

¹⁰ – Palūkanų normos skirtumas yra skirtumas tarp paskolos gavėjo sumokėtų palūkanų ir investuotojo gautų palūkanų. Palūkanų maržą kaip mokestį nuskaičiuoja portalo operatorius prieš palūkanų mokėjimų pervedimą į investuotojų virtualias sąskaitas. Projektui taikomą palūkanų maržą rasite projekto aprašyme.