Kainoraštis Įsigalioja nuo: 2022.10.19

Pagrindinės paslaugos Kaina (€)
Paskyros administravimo mokestis -
Portalo Operatoriaus paslaugų mokestis⁷ 1€
LHV Bank Link Paslaugos mokestis¹ Priklauso nuo paslaugos tiekėjo įkainių
Neaktyvios paskyros mokestis⁸ 2,5 € / mėn
Investavimas Kaina (€)
Palūkanų marža¹⁰ 0-1%
Investavimo kaina -
Sutarties mokestis -
Paslaugos mokestis pardavėjui 2% nuo pavedimo sumos
Pirkimo mokestis -
Skolinimas Kaina (€)
Tarpininkavimo mokestis² 2.5%-4%
Administravimo mokestis (metinis)³ 0-2%
Notaro mokestis už hipotekos registravimą⁴ Priklauso nuo notaro įkainių
Saugumo agento mokestis už hipotekos registravimą 300
Saugumo agento mokestis už hipotekos išregistravimą 100
Paskolos ar užstato įkeitimo termino pratęsimas Iki 8 % nuo pratęstos sumos, ne mažiau kaip 250
Formalaus pranešimo mokestis Priklauso nuo vietinio paslaugos tiekėjo įkainių
Realizavimo mokestis 10% nuo nesumokėtos pagrindinės paskolos sumos
Saugumo agento mokestis Priklauso nuo vietinio paslaugos tiekėjo įkainių
Anstolio mokestis⁵ Priklauso nuo vietinio paslaugos tiekėjo įkainių
Uždelsto mokėjimo priminimo mokestis⁶ 20€ (pagal EB direktyvą 2011/7/EU)
Skolos administravimo mokestis⁹ 8,75% sumų, mokėtinų pagal Paskolos sutartis

 

¹ -Paslaugos mokestis – LHV banko nuorodos paslauga šiuo metu neveikia. Banko nuoroda netaikoma individualiems Lemonway IBAN sąskaitų turėtojams, kurie gali pervesti lėšas į savo vartotojo sąskaitą naudodami standartinius SEPA pavedimus. Mes ir toliau stengiamės išplėsti mokėjimų galimybes mūsų investuotojams  ir informuosime investuotojus, kai tik atsiras naujos galimybės.

² –  Platforma pasilieka teisę siūlyti konkretų mokesčio dydį, atsižvelgiant į paskolos dydį,terminą, mokėjimų grafiką, turto likvidumą ir informaciją apie paskolos gavėją. Pavyzdžiui, jei paskolos dydis viršija 1 000 000€, paskola yra įvertinta 50% LTV rodikliu, paskolos terminas yra 12-a mėnesių kartu su mėnesio palūkanomis, išmokant paskolą terminui baigiantis ir paskolos gavėjas turi gerą finansinę padėtį, pasiūlytas tarpininkavimo mokestis gali siekti 2,5% nuo paskolos sumos.  Tačiau, jei paskolos suma siekia 50 000€, LTV rodiklis yra 69%, įkeisto turto vieta yra didžiajame mieste, o palūkanos kartu su paskolos suma mokamos paskolos termino pabaigoje, tarpininkavimo mokestis gali pakilti iki 4% nuo paskolos sumos.

³ – Platforma pasilieka teisę siūlyti konkrečią administravimo mokesčio sumą, atsižvelgiant į paskolos sumą, paskolos terminą, grąžinimo grafiką, turto likvidumą ir skolininko patirtį. Pavyzdžiui, jei paskolos suma yra 1 000 000€ su 50% LTV rodikliu, paskolos terminas yra 12-a mėnesių kartu su mėnesio palūkanomis, išmokant paskolą terminui baigiantis ir paskolos gavėjas turi gerą finansinę padėtį, pasiūlytas metinis administravimo mokestis gali būti 0.5% mokamas kartu su palūkanų mokėjimo grafiku.  Tačiau jei paskolos suma yra 50 000€, LTV rodiklis – 69%, įkeisto turto vieta yra didžiajame mieste, o palūkanos kartu su paskolos suma mokamos paskolos termino pabaigoje, pasiūlytas metinis administracinis mokestisthe gali būti 0%, dėl paskolos grąžinimo tipo ir pasiūlyto tarpininkavimo mokesčio. 

⁴ – Estijos Notaro Įkainių Aktas: https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011047

⁵ – Estija: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517012019001/consolide; Latvija: http://likumi.lv/doc.php?id=250209; Lietuva: https://www.infolex.lt/teise/Default.aspx?Id=32&sid=11

– Mokestis už priminimą dėl uždelsto mokėjimo siekia 40€ (2*20€) remiantis EB direktyvos 2011/7/EU 6-u straipsniu ir vietiniais įstatymais, kurie remiasi EB direktyva.

⁷ – Portalo Operatoriaus paslaugų mokestis yra apskaičiuojamas ir apmokestinamas kiekvieną kartą investuotojui atlikus lėšų išėmimą iš virtualios sąskaitos.
⁸ – “Neaktyvios paskyros mokestis” yra sutartyje numatyta bauda, skirta vartotojams, kurie yra įnešę lėšas į savo paskyras, tačiau nėra atlikę jokių investicijų nei pirminėje, nei antrinėje rinkoje per paskutinius 12 mėnesių, ir taip pat kurie neturi jokių aktyvių paskolų savo portfelyje. Mokestis bus taikomas kas mėnesį, jei vartotojo paskyroje bus teigiamas lėšų likutis. Jeigu vartotojas atliks investiciją, jo paskyros statusas vėl bus pakeistas į “aktyvus”.
⁹ – Platformos operatorius turi teisę iš Paskolos gavėjo reikalauti skolos administravimo mokesčio (sutartinių netesybų), kurio (-ių) dydis yra 8,75 % sumų, mokėtinų pagal Paskolos sutartis.
¹⁰ – Palūkanų normos skirtumas yra skirtumas tarp paskolos gavėjo sumokėtų palūkanų ir investuotojo gautų palūkanų. Palūkanų maržą kaip mokestį nuskaičiuoja portalo operatorius prieš palūkanų mokėjimų pervedimą į investuotojų virtualias sąskaitas. Projektui taikomą palūkanų maržą rasite projekto aprašyme.