Cenrādis

Spēkā no 31.01.2024

Lietotāja konts

Vispārīgie pakalpojumiCena (€)
Aktīvu pārvaldīšanas maksa¹¹0,05% no neapmaksātās pamatsummas, bet ne vairāk kā 50€, iekasēta no faktiskās atdeves
Portāla operatora pakalpojuma maksa⁷1€
Komisijas maksa par neaktīvu kontu⁸10€ / mēnesī

Vispārīgi

InvestēšanaCena (€)
Procentu starpība¹⁰0-2%
Pirmreizējais tirgusCena (€)
Investīcijas veikšana-
Līguma sagatavošana-
Otrreizējais tirgusCena (€)
Apkalpošanas maksa pārdevējam3% no darījuma summas
Komisijas maksa pircējam-

Finansējuma saņemšana

Aizdevuma pieteikumsCena (€)
Starpniecības maksa²2.5%-4%
Ikgadēja administrēšanas maksa³0-2%
Notāra izmaksas par hipotēkas nostiprināšanu⁴Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
Drošības aģenta maksa (pirmais etaps)500€ + PVN*
Drošības aģenta maksa (sākot no 2. etapa un turpmāk) un maksa par hipotēkas izmaiņāmno 100€ līdz 500€ + PVN*(atkarībā no apstākļiem)
Estateguru drošības aģenta maksa par hipotēkas dzēšanu100€ + PVN*
Aizdevuma vai nodrošinājuma ieķīlāšanas termiņa pagarināšanaLīdz 16% no pagarinātā termiņa summas, min. 300€
Apdrošināšanas maksa20% no prēmijas, min 100€
Aizdevumu grafika grozījumu maksaUlīdz 4% no attiecīgās summas, min 250€
Kavēti maksājumiCena (€)
Oficiāls paziņojumsSaskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
Realizācijas maksa10% no neatmaksātās aizdevuma summas
Drošības aģenta komisijas maksaSaskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
Tiesu izpildītāja maksa⁵Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
Paziņojums par kavētu maksājumu ⁶20€ (Saskaņā ar EK direktīvu 2011/7/EU)
Parāda apkalpošanas maksa⁹8,75% no Aizdevuma līgumos maksājamajām summām

* – Pievienots PVN, ja piemērojams.

² – Starpniecības maksa – platforma patur tiesības noteikt maksas apmēru, ņemot vērā aizdevuma summu, aizdevuma termiņu, atmaksas grafiku, aktīva likviditāti un aizņēmēja pieredzi. Piemēram, aizdevuma summai 1 000 000 euro ar LTV 50%, aizdevuma termiņam 12 mēneši ar ikmēneša procentu maksājuma un pamatsummas apmaksu beigās, var tikt ierosināta starpniecības maksa 2,5% no aizdevuma summas. Par aizdevuma summu EUR 50 000, LTV 69%, nodrošinājumu, kas atrodas reģiona pilsētā, pilnu aizdevuma atmaksu termiņa beigās, starpniecības maksa varētu būt 4% no aizdevuma summas.

³ – Ikgadēja administrēšanas maksa – platforma patur tiesības ierosināt noteiktu administrācijas maksas apmēru, ņemot vērā aizdevuma summu, aizdevuma termiņu, atmaksas grafiku, aktīva likviditāti un aizņēmēja pieredzi. Piemēram, aizdevuma summai 1 000 000 euro ar LTV 50%, aizdevuma termiņam 12 mēneši un ikmēneša procentu maksājumam ar pamatsummas atmaksu beigās var tikt ierosināta administrācijas maksa 0,5% gadā, kas maksājama saskaņā ar procentu maksāšanas grafiku.

⁴ – Notāra izmaksas par hipotēkas nostiprināšanu – vairāk par notāra darba izmaksām lasi šeit: https://likumi.lv/doc.php?id=259604

⁵ – Tiesu izpildītāja maksa – Igaunijā: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517012019001/consolide;
Latvijā: http://likumi.lv/doc.php?id=250209;
Lietuvā: https://www.antstoliurumai.lt/index.php?id=1989

⁶ – Paziņojums par kavētu maksājumu – mēs ieturam līdz 40EUR (2*20EUR) maksu par kavētu maksājumu saskaņā ar EK direktīvu 2011/7/EU 6.pantu un vietējo likumdošanu, kas atsaucas uz šo direktīvu

⁷ – Portāla operatora maksa tiek aprēķināta un iekasēta katru reizi, kad investors izmaksā naudu no sava virtuālā konta uz bankas kontu.

⁸ – Lemonway kontā esošos līdzekļus var izmantot tikai darījumiem Estateguru platformā. Tā kā tas ir īpašam nolūkam atvērts konts, to nedrīkst izmantot līdzekļu iemaksāšanai bez nodoma veikt ieguldījumus. Tā kā neaktīvie konti rada Estateguru izmaksas, “neaktīvā konta maksa” tiek iekasēta no lietotājiem, kuri ir noguldījuši līdzekļus savos kontos, bet pēdējo 12 mēnešu laikā nav veikuši jaunus ieguldījumus primārajā vai otrreizējā tirgū un kuru portfelī nav arī aktīvu aizdevumu. Nuo 2023 m. balandžio mėnesio neaktyvios paskyros mokestis buvo padidintas iki 10 eurų per mėnesį pirmaisiais metais po 12 mėnesių neaktyvumo laikotarpio, o vėliau – iki 50 eurų per mėnesį. Maksa tiks piemērota katru mēnesi, kad lietotāja neaktīvajā kontā būs pozitīvs atlikums. Ja lietotājs veic ieguldījumu gan primārajā, gan otrreizējā tirgū, konta statuss atkal tiks mainīts uz aktīvu, un turpmāk maksa netiks piemērota.

⁹ – Portāla turētājam ir tiesības piemērot Aizņēmējam parāda apkalpošanas maksu (līgumsodu) 8,75% apmērā no summām, kas maksājamas atbilstoši Aizdevuma līgumiem

¹⁰ – Procentu starpība ir aizņēmēja samaksāto un ieguldītāja saņemto procentu starpība. Procentu starpību kā maksu ietur portāla operators pirms procentu maksājumu pārskaitīšanas uz ieguldītāju virtuālajiem kontiem. Konkrētā procentu likmju starpība, kas piemērojama projektam, ir norādīta projekta aprakstā.

¹¹ — Maksa par pārvaldībā esošajiem aktīviem (AUM) ir pasīva ikmēneša maksa par pakalpojumiem, kas tiek aprēķināta, pamatojoties uz portfeļa neatmaksāto pamatsummu, un no ieguldītājiem tiek iekasēta tikai faktiskās peļņas gadījumā.

AUM maksa netiek aprēķināta no kavētiem vai neatmaksātajiem (default) aizdevumiem. AUM komisijas maksa ir 0,05% no atmaksājamās pamatsummas tavā portfelī. Pat ja atmaksājamā pamatsumma ir 100 000 EUR vai vairāk, maksimālā komisijas maksa jebkurā gadījumā nepārsniegs 50 EUR.

AUM maksa ir saistīta ar faktisko peļņu (kas ietver procentus, soda naudas un citus papildu maksājumus, bet neietver pamatsummas atmaksu), ko esi saņēmis iepriekšējā mēnesī. Pirmkārt, tas nozīmē, ka AUM maksa netiek piemērota, ja nesaņem peļņu. Otrkārt, ja attiecīgajā mēnesī saņem peļņu, AUM maksa netiks piemērota, ja 25% no šīs peļņas ir mazāka par aprēķināto AUM maksu.

AUM komisijas maksa tiek aprēķināta katra mēneša 4. datumā, pamatojoties uz aizdevumu statusiem iepriekšējā mēneša pēdējā dienā plkst. 23:59:59. AUM maksa tiek piemērota lietotāja kontā katra mēneša 5. datumā.

AUM komisijas maksa attiecas tikai uz jauno aizdevumu pamatsummas atlikumiem, kas izsniegti 2023. gada 1. novembrī vai vēlāk, un uz aizdevumiem, kas iegādāti otrreizējā tirgū no 2023. gada 1. novembra (neatkarīgi no šādu nopirkto aizdevumu izsniegšanas datuma).

Lasīt zināšanu centru