Cenrādis

Spēkā no 17/03/2023

Lietotāja konts

Vispārīgie pakalpojumi Cena (€)
Konta apkalpošana -
Portāla operatora pakalpojuma maksa⁷ 1€
Komisijas maksa par neaktīvu kontu⁸ 2,5€ / mēnesī

Vispārīgi

Investēšana Cena (€)
Procentu starpība¹⁰ 0-1%
Pirmreizējais tirgus Cena (€)
Investīcijas veikšana -
Līguma sagatavošana -
Otrreizējais tirgus Cena (€)
Apkalpošanas maksa pārdevējam 3% no darījuma summas
Komisijas maksa pircējam -

Finansējuma saņemšana

Aizdevuma pieteikums Cena (€)
Starpniecības maksa² 2.5%-4%
Ikgadēja administrēšanas maksa³ 0-2%
Notāra izmaksas par hipotēkas nostiprināšanu⁴ Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
Drošības aģenta maksa (pirmais etaps) 500 + PVN*
Drošības aģenta maksa (sākot no 2. etapa un turpmāk) un maksa par hipotēkas izmaiņām no 100 līdz 500 + PVN*(atkarībā no apstākļiem)
Estateguru drošības aģenta maksa par hipotēkas dzēšanu 100 + PVN*
Aizdevuma vai nodrošinājuma ieķīlāšanas termiņa pagarināšana Līdz 8% no pagarinātā termiņa summas, min. 250 EUR
Apdrošināšanas maksa 20% no prēmijas, min 100
Aizdevumu grafika grozījumu maksa Ulīdz 4% no attiecīgās summas, min 250
Kavēti maksājumi Cena (€)
Oficiāls paziņojums Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
Realizācijas maksa 10% no neatmaksātās aizdevuma summas
Drošības aģenta komisijas maksa Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
Tiesu izpildītāja maksa⁵ Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
Paziņojums par kavētu maksājumu ⁶ 20 EUR (Saskaņā ar EK direktīvu 2011/7/EU)
Parāda apkalpošanas maksa⁹ 8,75% no Aizdevuma līgumos maksājamajām summām

* – Pievienots PVN, ja piemērojams.

² – Starpniecības maksa – platforma patur tiesības noteikt maksas apmēru, ņemot vērā aizdevuma summu, aizdevuma termiņu, atmaksas grafiku, aktīva likviditāti un aizņēmēja pieredzi. Piemēram, aizdevuma summai 1 000 000 euro ar LTV 50%, aizdevuma termiņam 12 mēneši ar ikmēneša procentu maksājuma un pamatsummas apmaksu beigās, var tikt ierosināta starpniecības maksa 2,5% no aizdevuma summas. Par aizdevuma summu EUR 50 000, LTV 69%, nodrošinājumu, kas atrodas reģiona pilsētā, pilnu aizdevuma atmaksu termiņa beigās, starpniecības maksa varētu būt 4% no aizdevuma summas.

³ – Ikgadēja administrēšanas maksa – platforma patur tiesības ierosināt noteiktu administrācijas maksas apmēru, ņemot vērā aizdevuma summu, aizdevuma termiņu, atmaksas grafiku, aktīva likviditāti un aizņēmēja pieredzi. Piemēram, aizdevuma summai 1 000 000 euro ar LTV 50%, aizdevuma termiņam 12 mēneši un ikmēneša procentu maksājumam ar pamatsummas atmaksu beigās var tikt ierosināta administrācijas maksa 0,5% gadā, kas maksājama saskaņā ar procentu maksāšanas grafiku.

⁴ – Notāra izmaksas par hipotēkas nostiprināšanu – vairāk par notāra darba izmaksām lasi šeit: https://likumi.lv/doc.php?id=259604

⁵ – Tiesu izpildītāja maksa – Igaunijā: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517012019001/consolide;
Latvijā: http://likumi.lv/doc.php?id=250209;
Lietuvā: https://www.antstoliurumai.lt/index.php?id=1989

⁶ – Paziņojums par kavētu maksājumu – mēs ieturam līdz 40EUR (2*20EUR) maksu par kavētu maksājumu saskaņā ar EK direktīvu 2011/7/EU 6.pantu un vietējo likumdošanu, kas atsaucas uz šo direktīvu

⁷ – Portāla operatora maksa tiek aprēķināta un iekasēta katru reizi, kad investors izmaksā naudu no sava virtuālā konta uz bankas kontu.

⁸ – Lemonway kontā esošos līdzekļus var izmantot tikai darījumiem Estateguru platformā. Tā kā tas ir īpašam nolūkam atvērts konts, to nedrīkst izmantot līdzekļu iemaksāšanai bez nodoma veikt ieguldījumus. Tā kā neaktīvie konti rada Estateguru izmaksas, “neaktīvā konta maksa” tiek iekasēta no lietotājiem, kuri ir noguldījuši līdzekļus savos kontos, bet pēdējo 12 mēnešu laikā nav veikuši jaunus ieguldījumus primārajā vai otrreizējā tirgū un kuru portfelī nav arī aktīvu aizdevumu. Sākot ar aprīli, “neaktīvā konta maksa” palielināsies līdz 10 EUR mēnesī pirmo gadu pēc 12 mēnešu neaktivitātes perioda un 50 EUR mēnesī pēc tam. Maksa tiks piemērota katru mēnesi, kad lietotāja neaktīvajā kontā būs pozitīvs atlikums. Ja lietotājs veic ieguldījumu gan primārajā, gan otrreizējā tirgū, konta statuss atkal tiks mainīts uz aktīvu, un turpmāk maksa netiks piemērota.

⁹ – Portāla turētājam ir tiesības piemērot Aizņēmējam parāda apkalpošanas maksu (līgumsodu) 8,75% apmērā no summām, kas maksājamas atbilstoši Aizdevuma līgumiem

¹⁰ – Procentu starpība ir aizņēmēja samaksāto un ieguldītāja saņemto procentu starpība. Procentu starpību kā maksu ietur portāla operators pirms procentu maksājumu pārskaitīšanas uz ieguldītāju virtuālajiem kontiem. Konkrētā procentu likmju starpība, kas piemērojama projektam, ir norādīta projekta aprakstā.