BUJ

  • Otrreizējais tirgus ir funkcija, ar kuras palīdzību investori var pārdot savus ieguldījumus pirms aizdevuma termiņa beigām. Šo iespēju var izmantot jebkurš EstateGuru investors, kas ir ieguldījis platformā piedāvātajos projektos. Otrreizējā tirgū iegādāties investīcijas var visi platformā reģistrētie investor, kas verificējuši savu investora kontu.
  • Visiem investoriem jāatceras, ka otrreizējā tirgus ieguldījumiem tiek piemēroti tādi paši nosacījumi un saistības kā visiem primārā tirgus ieguldījumiem
  • Visi ienākumi tiek sadalīti starp abām pusēm, pamatojoties uz to faktisko ieguldījumu ilgumu. Tas nozīmē, ka pārdevējs saņems procentu maksājumus un atdevi par period, kamēr ieguldījums bijis viņa portfolio un pircējs sāks pelnīt atdevi no investīcijas iegādes dienas. Ja pircējs iegādājas aizdevumu, kam ir parāds, kas nozīmē, ka noteiktās soda naudas, atlīdzības vai procentu maksājumi nav veikti un tiek iesniegta prasība par līdzekļu piespiedu atmaksu, tad visas prasības pieder pircējam. Kad pārdevējs ir pārdevis ieguldījumu, viņiem vairs nav pretenziju pret kādu no tiesvedībām.
  • Otrreizējā tirgus likviditāte ir ļoti atkarīga no platformas investoru intereses. Nav garantijas, ka pārdošanai nodotais ieguldījums tiks pārdots.
  • Jā, tu vari pārdot savus ieguldījumus, kas iegādāti otrreizējā tirgū, tomēr jāņem vērā, ka tos var pārdot tikai pēc 30 dienām no pirkšanas brīža.
  • Jā, tu kā pārdevējs jebkurā laikā vari atcelt sekundārā tirgus cenu, pieņemot, ka ieguldījums vēl nav nopirkts. Lūdzu, ņem vērā, ka cenas piedāvājums tiks automātiski atcelta pēc 14 dienām, ja ieguldījums šajā laika posmā netiks nopirkts.
  • Formula AROI aprēķināšanai ir: Gada atdeve= Paredzamā peļņa/Atlikušais periods*365/Pamatsummas iegādes cena
  • Par otrreizējā tirgus izmantošanu pircējam nav jāmaksā. Pārdevējam tiks piemērota 2% darījuma maksa.
  • - Pārdevējs var izvēlēties prasības cenu, kā arī atgriešanas cenu gan pārdevējam, gan pircējam. - Investors var pārdot tikai pilnu prasību, prasība nevar tikt dalīta uz pusēm vai pārdota daļēji. - Visi līgumi tiek sastādīti tādā veidā, ka visi iepriekšējie līgumi tiek nodoti pircējam, ieskaitot arī visus papildu līgumus, ja tādi ir.