BUJ

 • Procenti, kurus saņem no aizņēmēja, ir bruto ieņēmumi, kas nozīmē, ka par tiem nav samaksāti nodokļi. Visus procentus, kas nopelnīti no aizdevuma, nodokļu institūcijas uzskata par investīciju ienākumiem un tādējādi tie ir pakļauti nodoklim. Investoriem ir iespēja atlikt ienākuma nodokļa maksāšanu, investējot kā juridiskai personai, bet tie joprojām ir pakļauti nodokļu nomaksai. Mēs nesniedzam ar nodokļiem saistītas konsultācijas un iesakām vērsties pie vietējā nodokļu konsultanta, lai saņemtu papildu informāciju.
 • Jā, procentu likme, kuru maksā aizņēmējs, ir fiksēta visā aizņēmuma periodā. Maksājumu biežums un procentu likme  dažādos projektos var atšķirties.
 • Aizņēmēja pārbaudes mērķis ir pārliecināties par uzņēmuma spēju atmaksāt aizdevumu. Mēs pārbaudām informāciju par aizņēmēju, aizņēmēja kredītspēju un pašreizējās saistības. Ja iespējams, tad izvērtējam arī biznesa plānu un finanšu pārskatu.
 • Gadījumā, ja aizņēmējs vēlas pagarināt aizdevuma termiņu, mēs lūgsim paskaidrot tā iemeslus un pārliecināsimies, ka aizņēmējs būs spējīgs atmaksāt saistības. Ja aizdevuma periods netiek pagarināts, aizņēmējam būs pienākums maksāt nodevu, lai segtu izmaksas par dokumentāciju.
 • Tiklīdz aizņēmējs kavējas ar maksājuma veikšanu, mēs investoru vārdā sazināsimies ar viņu, lai noskaidrotu kavēšanās iemeslu. Kavēšanās gadījumā aizņēmējs maksā soda naudu, kas norādīta vispārējos aizdevuma noteikumos. Ja aizņēmējs saskaras ar finansiālām grūtībām, mēs centīsimies atrast labāko risinājumu abām pusēm. Ja aizņēmējs nespēj atmaksāt aizdevumu, mēs sadarbosimies ar saviem parādu piedziņas partneriem un drošības aģentu, lai atgūtu parādu un atmaksātu naudu investoriem.
 • Tu sāksi pelnīt procentus pēc tam, kad būs sagatavota nepieciešamā dokumentācija par hipotēkas nostiprināšanu zemesgrāmatā.
 • Mēs nemaksājam procentus par nesadalītiem līdzekļiem. Lai nodrošinātu labāko rezultātu, izmantojot mūsu platformu, tev ieteicams investēt naudu pieejamajos projektos, lai samazinātu neinvestēto līdzekļu apjomu.
 • Jā! Reģistrējoties atzīmē "Izvēlies šo, ja pārstāvi uzņēmumu". Pārliecinies, ka pievienots pilns uzņēmuma nosaukums un pareizs reģistrācijas numurs. Pirms uzsākt investēšanu, tev mums jānosūta derīga uzņēmuma reģistrācijas apliecība.
 • Lielāko daļu izmaksu sedz aizņēmēji, tomēr EstateGuru iekasē 2% komisijas maksu par prasību pārdošanu otrreizējā tirgū (maksa tiek piemērota pārdevējam), un maksu par pakalpojumu 1 euro, kas tiek aprēķināta un iekasēta katru reizi, kad ieguldītājs izņem līdzekļus no virtuālā konta.
 • Vispirms tev jāreģistrējas kā investoram mūsu platformā. Tad jāapmeklē savs e-pasts un jāaktivizē lietotāja konts. Pirms varēsi sākt ieguldīt, tev ir jānosūta mums precīza identifikācijas dokumenta kopija, jāaizpilda nepieciešamā AML informācija un anketa par piemērotību. Pēc tam tu varēsi pārskaitīt naudu uz savu EstateGuru virtuālo kontu un izvēlieties aizdevumu, kurā ieguldīt. Visas aizdevuma atmaksas un uzkrātie procenti tiek pievienoti tavā virtuālajā EstateGuru kontā.
 • Nenodrošināts aizdevums ir aizdevums, kam nav nekāda nodrošinājuma, piemēram, zemes vai dzīvokļa, un tas ir balstīts tikai uz aizņēmēja kredītvēsturi un potenciālajām atmaksas iespējām. Nodrošinātajos aizdevumos par investora naudas drošību rūpējas hipotēka, kas nostiprināta uz nodrošinājuma īpašumu, tāpēc, ja aizņēmējs nevar atmaksāt aizdevumu, EstateGuru drošības aģents, kuru pārstāv advokātu birojs Triniti, sāks īpašuma pārdošanas procesu. Tādējādi naudas zaudēšanas risks tiek samazināts līdz minimumam.
 • Kopš ekonomikas krīzes sākuma, bankas risku uzņemas nelabprāt, tas nozīmē, ka kreditēšanas kritēriji ir kļuvuši stingrāki. Bankas ir noteikušas stingrus nosacījumus, kas nav aizņēmējam draudzīgi un tādējādi daudzi aizdevumu pieteikumi bankās tiek noraidīti. EstateGuru ir maza un elastīga organizācija, kas ir gatava palīdzēt šiem uzņēmumiem, neskatoties uz to, ka viņi pilnībā neatbilst banku kreditēšanas kritērijiem, taču joprojām ir spējīgi atmaksāt aizdevumus
 • EstateGuru nav banka, tādējādi mēs neietilpstam banku likumu un noteikumu darbības jomā. Tāpat kā ar lielāko daļu investīciju, p2p aizdevumiem ir noteikta riska pakāpe. Mēs samazinām šo risku mūsu investoriem, nodrošinot aktīvu ķīlu katram aizdevumam, gadījumā, ja aizņēmējs nespēj atmaksāt savu aizdevumu.
 • Igaunijas Finanšu pakalpojumu pārvalde (FPP) 2014. gadā ir apstiprinājusi, ka jebkādi likumi un noteikumi, kas attiecas uz kredītinstitūciju vai brokeru pakalpojumu sniedzējiem, šobrīd uz mums neattiecas. Gaidāms, ka FPP izdos jauno regulējumu, kas būs attiecināms uz kreditēšanas tirgus nodošanu 2015.-2016. gadā.
 • EstateGuru ir nekustamā īpašuma investīciju veicinātājs un nepiedāvā aktīvu pārvaldīšanu. Visi investīciju līgumi tiek parakstīti starp aizņēmēju un investoru, neiesaistot EstateGuru. Visi klienta līdzekļi ir nodalīti no EstateGuru operatīvajām finansēm, tāpēc EstateGuru finansiālo grūtību vai pat bankrota gadījumā klienta līdzekļi ir drošībā un tiem ir iespējams piekļūt. Šādā gadījumā tiktu iecelts juridisks pārstāvis, kas pārņemtu EstateGuru lomu, lai apkalpotu visus veiktos ieguldījumus.
 • EstateGuru atvieglo investoriem piekļuvi dažādām nekustamā īpašuma investīcijām ar relatīvi nelielu kapitāla summu. Minimālā investīciju summa ir 50 eiro, kas ļauj izveidot diversificētu portfeli. Visi aizdevumi tiek nodrošināti ar hipotēku.
 • Aizdevumi tiek nodrošināti ar hipotēku, ko investoru vārdā tur trešā persona – EstateGuru drošības agents. Pēc tam, kad aizdvums ir pilnībā finansēts platformā, aizņēmējam jādodas pie notāra, lai nokārtotu hipotēkas nostriprinājuma dokumentus ar Drošības aģentu hipotēkas reģistrēšanai zemesgrāmatā. Drošības aģents ir neatkarīga sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras primārais mērķis ir turēt vērtspapīrus investoru labā, kuri veic investīcijas EstateGuru platformā. Uzņēmuma nosaukums ir EstateGuru Tagatisagent OÜ. Uzņēmumu kontrolē Baltijas vadošais juridiskais birojs Triniti.
 • Atkarībā no projekta specifikācijas, gada procentu likme var būt no 8% līdz 13%
 • Minimālais ieguldījumu apjoms vienā projektā ir 50 EUR.
 • Tev jābūt vismaz 18 gadus vecam, ar atvērtu bankas kontu Igaunijā vai citā EEZ dalībvalstī, lai veiktu investīcijas ar EstateGuru starpniecību. Pirms sāc investēt EstateGuru, mēs tev veiksim arī dažas "pazīsti savu klientu" pārbaudes.
 • Attīstīšanas aizdevums ir tāds aizdevums, kas tiks izmantots nekustamā īpašuma attīstīšanai – plānošanai un projektēšanai vai būvniecībai/renovācijai.Īstermiņa aizdevums tiek izmantots, lai nokārtotu jau esošās finansiālās saistības un refinansētu aizdevumu ar ilgtermiņa partneri, tāpat arī tas ir ērts risinājums darījumiem ar īpašumu, gadījumos, kad aizņēmējs iegādājas nekustamo īpašumu, veic nelielus uzlabojumus un pārdod šo īpašumu ar peļņu. Uzņēmējdarbības aizdevums tiek izmantots uzņēmuma darbības kapitāla palielināšanai, kas var būt nepieciešama sakarā ar darbības paplašināšanu, lielu pasūtījumu izpildīšanu vai esošo finanšu saistību nokārtošanu. Neatkarīgi no aizdevuma veida, visi projekti, kas tiek publicēti EstateGuru platformā ir nodrošināti ar nekustamā īpašuma ķīlu.
 • Daudzi nekustamo īpašumu attīstītāji nereti saskaras ar problēmu, ka šī brīža vērtība īpašumam nav pietiekami liela, lai piesaistītu visu projekta pabeigšanai nepieciešamo finansējumu. Tā kā EstateGuru sniedz aizdevumus tikai no īpašuma šī brīža tirgus vērtības un neņem vērā nākotnes vērtību, mēs piedāvājam projektu finansēt vairākos etapos. Tas nozīmē, ka pirmajā etapā piesaistīto finansējumu attīstītājs iegulda īpašumā, tādējādi palielinot īpašuma vērtību, kas ļauj piesaistīt papildu finansējumu nākamajā etapā no vērtības pieauguma. Ar katru nākamo projekta etapu var palielināties arī noteiktais LTV. Visi projekta etapi ir nodrošināti ar nekustamo īpašumu, un katra nākamā etapa finansēšanai tiek pasūtīts jauns neatkarīgs īpašuma vērtējums.
 • Paredzamais LTV attēlo LTV apmēru, kas ir maksimālais konkrētā projekta finansēšanai. Tas nozīmē, ka finansējot vairākus projekta etapus, LTV rādītājs var palielināties, bet nepārsniegs paredzamo LTV apmēru.
 • Statuss "gaida" norāda, ka aizdevuma finansēšanai ir piesaistīti līdzekļi, tomēr notāra darījums vēl nav noticis. Parasti notāra darījums notiek 1 nedēļas laikā no sindicēšanas perioda beigām, tomēr saskaņā ar EstateGuru aizdevuma noteikumiem procentu aprēķināšana sāksies līdz 15 kalendāra dienām + 10 darba dienām pēc sindicēšanas perioda beigām.
 • Tiklīdz aizdevums ir “pilnībā investēts”, bet nav noticis notāra darījums, visi ieguldītie līdzekļi investor kontā parādās kā “rezervētie” līdzekļi
 • EstateGuru Premium ir īpaši izveidota grupa investoriem, kuru ieguldījumi platformā pārsniedz 100 000 EUR.
 • Lietotāji var droši veikt savus depozīta maksājumus uz EstateGuru kontu izmantojot SEPA maksājumus vai LHV bankas saiti, kā arī iespējams izmantot neatkarīgos ārpakalpojumu sniedzējus Transferwise, Lemonway un Paysera. Konts no kura tiek veikts pirmais lietotāja depozīts tiks reģistrēts kā lietotāja konts platformā, tāpēc tas jāveic no personīgā bankas konta.
 • Lai veiktu ieguldījumus platformā, tavam bankas kontam jābūt verificētam. Tāpēc pirmajam depozīta maksājumam jābūt veiktam no personīgā bankas konta (SEPA maksājums). Ja pirmo depozītu esi veicis no sava personīgā bankas konta ar pārskaitījumu, bet joprojām nevari veikt ieguldījumu, lūdzu, sazinies ar EstateGuru klientu servisa speciālistiem.
 • Visi investori, kuru portfelis EstateGuru pārsniedz 100 000 EUR tiek automātiski uzaicināti kļūt par biedru.
 • EstateGuru Premium neietekmēs platformas privāto investoru iespējas - mēs nodrošināsim, ka privātajiem ieguldītājiem ir iespēja ieguldīt aizdevumos. Tomēr programma Premium ļaus mums labāk plānot platformas aizdevumus un palielināt apjomus. Turklāt, arī samazināt aizdevuma sindikācijas periodu un tādējādi palielinātu investoru vidējo atdevi.
 • Aizdevuma statuss “atvērts” nozīmē, ka norit sindikācijas periods un ir iespējams veikt ieguldījumu šajā projektā. Tiklīdz tiek piesaistīts viss nepieciešamais finansējums, aizdevuma statuss tiek nomainīts uz “pilnībā investēts”.
 • EstateGuru investori var pelnīt papildu bonusu uzaicinot savus draugus un paziņas pievienoties platformā reģistrēto investoru pulkam. Lai saņemtu bonusu, dalies ar savu atsauču kodu (EGU numurs) ar saviem draugiem. Savu kodu atradīsi lapas augšējā kreisajā stūrī, ienākot investora profilā vai atsauču programmas sadaļā. Mēs pievienosim 0.5% bonusu tavā kontā par visiem ieguldījumiem, ko tavi uzaicinātie draugi veiks pirmo 3 mēnešu laikā pēc reģistrācijas. Nauda tavā investora kontā ienāks tiklīdz projekts, kurā investējis draugs, tiks finansēts. Bonuss šādā pašā apmērā tiks pievienots arī ielūgtajam draugam.