BUJ

 • Tas ir iespējams! Mēs piedāvājam aizdevumus, kas nodrošināti ar zemi vai mežu.
 • Aizņēmēji var atmaksāt aizdevumu agrāk, un procenti ieguldītājiem tiks aprēķināti un iekasēti, pamatojoties uz dienu skaitu, kad naudas līdzekļi bija aizņēmēja īpašumā.
 • EstateGuru no aizņēmēja saņem 3-4 %komisiju no kopējās aizdevuma summas veiksmīga finansēšanas procesa gadījumā un 0-2% gada administrēšanas maksu. Aizdevuma atmaksas kavējuma gadījumā, aizņēmējam jāmaksā vairākas nodevas.
 • Mēs sazināsimies ar potenciālajiem aizņēmējiem drīz pēc tam, kad būs iesniegts aizdevuma pieteikums. Mēs izskatīsim aizdevuma pieteikumu, lūgsim uzrādīt papildu dokumentus vai atbildes uz jautājumiem, ja tas būs nepieciešams. Pieteikuma pilnīga izvērtēšana aizņem aptuveni 2-3 dienas, ja nepieciešamie dokumenti ir sagatavoti. Pēc tam, kad ir veikts galīgais izvērtējums, platformā tiks atvērts projekts. Sindikācijas process var aizņemt līdz 2 nedēļām. Tas, cik ātri projekts tiek finansēts, galvenokārt atkarīgs no projekta konkurētspējas.
 • Nepieciešams norādīt aizdevuma summu, termiņu, vēlamo procentu likmi un atmaksas grafiku; Projekta apraksts - aizdevuma atmaksas stratēģija,  nodrošinājuma īpašuma apraksts (atrašanās vieta, stāvoklis utt.); Īpašuma vērtējums; Neliels biznesa plāns; Vizuālais materiāls; Ja iespējams, aizņēmēja iepriekšējā pieredze, attīsītie projekti u.tml. Visus dokumentus iespējams augšupielādēt pieteikuma veidnē. Papildu dokumentus varat nosūtīt uz e-pastu info@estateguru.co
 • Lai pieteiktos aizdevuma saņemšanai, tev jāreģistrējas platformā  kā aizņēmējam un jāiesniedz mums dokumenti, kas minēti pieteikuma veidnē. Tiklīdz rodas kādas neskaidrības, vai esi saskāries ar problēmām, sazinies ar mums, rakstot uz e-pastu info@estateguru.co
 • Jā, procentu likme, kuru maksā aizņēmējs, ir fiksēta visā aizņēmuma periodā. Maksājumu biežums un procentu likme  dažādos projektos var atšķirties.
 • Aizņēmēja pārbaudes mērķis ir pārliecināties par uzņēmuma spēju atmaksāt aizdevumu. Mēs pārbaudām informāciju par aizņēmēju, aizņēmēja kredītspēju un pašreizējās saistības. Ja iespējams, tad izvērtējam arī biznesa plānu un finanšu pārskatu.
 • Gadījumā, ja aizņēmējs vēlas pagarināt aizdevuma termiņu, mēs lūgsim paskaidrot tā iemeslus un pārliecināsimies, ka aizņēmējs būs spējīgs atmaksāt saistības. Ja aizdevuma periods netiek pagarināts, aizņēmējam būs pienākums maksāt nodevu, lai segtu izmaksas par dokumentāciju.
 • Tiklīdz aizņēmējs kavējas ar maksājuma veikšanu, mēs investoru vārdā sazināsimies ar viņu, lai noskaidrotu kavēšanās iemeslu. Kavēšanās gadījumā aizņēmējs maksā soda naudu, kas norādīta vispārējos aizdevuma noteikumos. Ja aizņēmējs saskaras ar finansiālām grūtībām, mēs centīsimies atrast labāko risinājumu abām pusēm. Ja aizņēmējs nespēj atmaksāt aizdevumu, mēs sadarbosimies ar saviem parādu piedziņas partneriem un drošības aģentu, lai atgūtu parādu un atmaksātu naudu investoriem.
 • Kopš ekonomikas krīzes sākuma, bankas risku uzņemas nelabprāt, tas nozīmē, ka kreditēšanas kritēriji ir kļuvuši stingrāki. Bankas ir noteikušas stingrus nosacījumus, kas nav aizņēmējam draudzīgi un tādējādi daudzi aizdevumu pieteikumi bankās tiek noraidīti. EstateGuru ir maza un elastīga organizācija, kas ir gatava palīdzēt šiem uzņēmumiem, neskatoties uz to, ka viņi pilnībā neatbilst banku kreditēšanas kritērijiem, taču joprojām ir spējīgi atmaksāt aizdevumus
 • EstateGuru nav banka, tādējādi mēs neietilpstam banku likumu un noteikumu darbības jomā. Tāpat kā ar lielāko daļu investīciju, p2p aizdevumiem ir noteikta riska pakāpe. Mēs samazinām šo risku mūsu investoriem, nodrošinot aktīvu ķīlu katram aizdevumam, gadījumā, ja aizņēmējs nespēj atmaksāt savu aizdevumu.
 • Igaunijas Finanšu pakalpojumu pārvalde (FPP) 2014. gadā ir apstiprinājusi, ka jebkādi likumi un noteikumi, kas attiecas uz kredītinstitūciju vai brokeru pakalpojumu sniedzējiem, šobrīd uz mums neattiecas. Gaidāms, ka FPP izdos jauno regulējumu, kas būs attiecināms uz kreditēšanas tirgus nodošanu 2015.-2016. gadā.
 • EstateGuru ir nekustamā īpašuma investīciju veicinātājs un nepiedāvā aktīvu pārvaldīšanu. Visi investīciju līgumi tiek parakstīti starp aizņēmēju un investoru, neiesaistot EstateGuru. Visi klienta līdzekļi ir nodalīti no EstateGuru operatīvajām finansēm, tāpēc EstateGuru finansiālo grūtību vai pat bankrota gadījumā klienta līdzekļi ir drošībā un tiem ir iespējams piekļūt. Šādā gadījumā tiktu iecelts juridisks pārstāvis, kas pārņemtu EstateGuru lomu, lai apkalpotu visus veiktos ieguldījumus.
 • Piesakoties EstateGuru finansējumam, mēs lūgsim norādīt mērķa finansējuma summu un vēlamo procentu likmi. Tiklīdz būsim apstiprinājuši tavu projektu un veikuši visas pārbaudes, mēs apspriedīsim un vienosimies ar tevi par atbilstošu procentu likmes līmeni, pirms  publicēsim tavu projektu. Visi aizdevumi tiek izsniegti ar fiksētu procentu likmi. Aizdevuma summa var būt no 20 000 EUR līdz 3milj.EUR ar atmaksas termiņu no 6 mēnešiem līdz 3 gadiem
 • 1. Aizņēmējs piereģistrējas EstateGuru un aizpilda aizņēmuma pieprasījumu. 2. EstateGuru izvērtē aizņēmēja kredītspējas, biznesa plānu un hipotēkas vērtējuma ziņojumu, lai pārliecinātos, ka aizņēmējs spēj veikt aizdevuma atmaksu. un izvairītos no situācijas, kad investori zaudē savu naudu. 3. Pēc aizdevuma pieprasījuma aizdevums tiks atvērts EstateGuru platformā, kur investori var izvērtēt risku un investēt aizdevumā. 4. Kad aizdevums tiek finansēts, tiek izveidota ķīla un aizdevums tiek izmaksāts aizņēmējam. 5. Gadījumā, ja aizdevums netiek finansēts, līgumi nekavējoties tiek izbeigti un investētie līdzekļi tiek pārskaitīti atpakaļ investoru kontos. 6. Aizņēmējam ir pienākums veikt atmaksu pēc nolīgtā atmaksas grafika. Investori var izsekot atmaksu portfolio lapā un atsaukt vai atkārtoti ieguldīt visu debitoru parādus.
 • Tikai mūsu komandas apstiprināti, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Somijā vai Spānijā esoši projekti var piekļūt finansējumam ar EstateGuru palīdzību. Tomēr nav nekādu ierobežojumu attiecībā uz projektu tipu, kas var tikt iesniegti apstiprināšanai. Kamēr vien projektam ir īpašuma elements un īpašumu iespējams izmantot kā nodrošinājumu parādam, lūdzu, iesniedziet to apstiprināšanai.
 • Tikai reģistrēti uzņēmumi ar bankas kontu Igaunijā un/vai Latvijā un/vai Lietuvā, Spānijā vai Somijā šobrīd var aizņemties, izmantojot EstateGuru. Mums būs jāveic "pazīsti savu klientu" pārbaudes un jāapstiprina tava nekustamā īpašuma projekts, pirms projekts tiek publicēts EstateGuru platformā.
 • Attīstīšanas aizdevums ir tāds aizdevums, kas tiks izmantots nekustamā īpašuma attīstīšanai – plānošanai un projektēšanai vai būvniecībai/renovācijai.Īstermiņa aizdevums tiek izmantots, lai nokārtotu jau esošās finansiālās saistības un refinansētu aizdevumu ar ilgtermiņa partneri, tāpat arī tas ir ērts risinājums darījumiem ar īpašumu, gadījumos, kad aizņēmējs iegādājas nekustamo īpašumu, veic nelielus uzlabojumus un pārdod šo īpašumu ar peļņu. Uzņēmējdarbības aizdevums tiek izmantots uzņēmuma darbības kapitāla palielināšanai, kas var būt nepieciešama sakarā ar darbības paplašināšanu, lielu pasūtījumu izpildīšanu vai esošo finanšu saistību nokārtošanu. Neatkarīgi no aizdevuma veida, visi projekti, kas tiek publicēti EstateGuru platformā ir nodrošināti ar nekustamā īpašuma ķīlu.
 • Daudzi nekustamo īpašumu attīstītāji nereti saskaras ar problēmu, ka šī brīža vērtība īpašumam nav pietiekami liela, lai piesaistītu visu projekta pabeigšanai nepieciešamo finansējumu. Tā kā EstateGuru sniedz aizdevumus tikai no īpašuma šī brīža tirgus vērtības un neņem vērā nākotnes vērtību, mēs piedāvājam projektu finansēt vairākos etapos. Tas nozīmē, ka pirmajā etapā piesaistīto finansējumu attīstītājs iegulda īpašumā, tādējādi palielinot īpašuma vērtību, kas ļauj piesaistīt papildu finansējumu nākamajā etapā no vērtības pieauguma. Ar katru nākamo projekta etapu var palielināties arī noteiktais LTV. Visi projekta etapi ir nodrošināti ar nekustamo īpašumu, un katra nākamā etapa finansēšanai tiek pasūtīts jauns neatkarīgs īpašuma vērtējums.