Informācija par riskiem

Aicinām iepazīties ar šo informāciju, lai izdarītu pamatotu ieguldījumu izvēli un uzlabotu savu finanšu lēmumu pieņemšanu.

Paziņojums par ieguldītāja risku

English (PDF, 0.08 MB)

Informācija par kredītvērtējuma aprēķināšanas metodi

English (PDF, 0.05 MB)

Svarīga informācija par kredītriska novērtējumu

English (PDF, 0.05 MB)

Informācija par metodi, ko Estateguru izmanto, lai ieteiktu cenu kolektīvās finansēšanas piedāvājumiem

English (PDF, 0.03 MB)

Lasīt zināšanu centru