Dokumenti

Investoru riska novērtējums

Estateguru darbojas kā elektroniska finansējuma piesaistīšanas sistēma ( “Platforma”), kas ļauj investoriem piedalīties peer-to-peer finansējuma sniegšanā aizņēmējiem.

Veicot ieguldījumu un apstiprinot aizdevuma līgumu Platformā, lietotāja kapitāls ir pakļauts riskam. Lai arī mēs mazinām risku, nostiprinot hipotēku uz nodrošinājuma īpašumu, pastāv iespēja, ka ieguldījumu nesaņemsi atpakaļ, vai saņemsi nepilnā apmērā. Katrs aizdevuma līgums tiek  parakstīts no aizņēmēja un investora puses,

Estateguru ir pūļa finansējuma pakalpojumu sniedzējs, kā noteikts regulā par Eiropas pūļa finansējuma pakalpojumu sniedzējiem (ECSP) uzņēmējdarbībai ((ES) 2020/1503), un nodrošina iespēju potenciālajiem aizdevējiem un aizņēmējiem noslēgt aizdevuma līgumus platformā.

Lai arī investīcijas tiek asociētas ar daudz dažādiem riskiem, mēs uzskatām, ka lielākais risks tavam kapitālam ir aizņēmēja spēja veikt aizdevuma atmaksu. Mūsu projektu izvērtēšanas process ir ļoti nozīmīgs elements tava ieguldījuma pasargāšanā no tirgus radītā riska.

Investējot Platformas projektos, tava nauda tiek izmantota aizdevuma izsniegšanai rūpīgi izraudzītiem aizņēmējiem, kam nepieciešams finansējums. Tomēr, lūdzu iepazīsties ar iespējamajiem riskiem, kas uzskaitīti turpinājumā.

 • Tava nauda ir pakļauta riskam. Tavs kapitāls ir pakļauts riskam, un pastāv iespēja, ka ieguldīto summu neatgūsi (vai atgūsi nepilnā apmērā). Ieguldījuma atgūšana ir atkarīga no aizņēmēja spējas un vēlmes atmaksāt aizdevuma summu, kā arī no nodrošinājuma īpašuma vērtības izmaiņām (kas iespējamas vispārējās tirgus situācijas izmaiņu rezultātā).  Tādējādi mēs nevaram garantēt, ka saņemsi sava ieguldījumu atmaksu vai procentu maksājumus. Lai arī aizdevumi ir nodrošināti ar nekustamā īpašuma ķīlu, tas negarantē aizdevuma atmaksu (un procentu maksājumu veikšanu), kā noteikts aizdevuma dokumentos. Tāpēc nekad nevajadzētu ieguldīt vairāk kā esi gatavs zaudēt.
 • Tavs ieguldījums nav aizsargāts. Ir svarīgi saprast, ka tavs ieguldījums nav aizsargāts ar jebkāda veida valsts garantētām ieguldījumu kompensācijas shēmām.
 • Tava portfolio risks. Aizdevumiem, kuros tu izvēlies ieguldīt Platformā vienmēr vajadzētu veidot diversificētu ieguldījumu portfeli, kas sastāv no dažādiem ieguldījumiem un dažādu likviditātes līmeņu aktīviem. Investējot mazākas summas vairākos aizdevumos, tu diversificē savu risku.  Lielākajai daļai tavu ieguldījumu vajadzētu būt likvīdās aktīvu kategorijās, lai varētu vieglāk piekļūt savam kapitālam.
 • Īpašumu tirgus svārstības. Nekustamo īpašumu tirgus ir ciklisks un īpašumu vērtība var būt mainīga, atkarībā no politiskās, ekonomiskās un sociālās situācijas valstī. Tirgus situācijas vēsturiskās izmaiņas nevar pieņemt par pamatu nākotnes prognozēm.  Nākotnes lejupslīde nekustamo īpašumu tirgū var ļoti nelabvēlīgi ietekmēt aizņēmēja spēju atmaksāt aizdevumu, kas saņemts Platformā.
 • Nelikviditāte. Aizdevumi, kas izsniegti Platformā ir investīcija. Tavs ieguldījums ir nelikvīds no tāda aspekta, ka ieguldītie līdzekļi netiek atgriezti pirms aizdevums ir atmaksāts. Tāpat arī nav garantijas, ka aizdevuma termiņa beigās gadījumā, ja aizņēmējs nav spējīgs pildīt savas saistības.
 • Nesniedzam investīciju padomus. Estateguru un  mūsu sadarbības partneri nesniedz padomus vai ieteikumus, kas saistīti ar investīciju veikšanu Platformā pieejamajos projektos. Ja tev ir šaubas par riskiem, kas saistīti ar ieguldījumiem, iesakām konsultēties ar profesionālu finanšu konsultantu.
 • Nodokļi ir tava atbildība. Nodokļu nomaksa par veiktajiem ieguldījumiem un saņemtajiem procentiem Platformā saskaņā ar attiecīgās valsts likumdošanu vai individuālo situāciju ir katra lietotāja personīgā atbildība.  Iesakām konsultēties ar profesionālu nodokļu konsultantu par iespējamo nodokļu piemērošanu un izmaiņām.

Kā mēs veicam risku vadību?

 • Drošības aģents tavā vārdā risinās situācijas ar kavētiem maksājumiem un neatmaksātiem aizdevumiem. Drošības Aģents visu investoru vārdā risina problēmsituācijas kavētu maksājumu vai neatmaksātu aizdevumu gadījumā. Ja nepieciešams, Drošības Aģents ierosinās saistību nodošanu tiesu izpildītājam, lai atgūtu ieguldītos līdzekļus. Ja kāds no aizdevumiem ir neatmaksāts (default), mēs to pārvietosim uz Neatmaksāto aizdevumu sadaļu, un informēsim par jaunumiem situācijas risināšanas procesā. Lūdzu ņem vērā, ka pat ja Drošības Aģents investoru vārdā ierosina nodrošinājuma īpašuma piespiedu realizāciju, tas negarantē ieguldījuma atgūšanu.
 • Mēs veicam rūpīgu padziļinātu izpēti. Izvērtējot projektus, mēs pētām trīs galvenos kritērijus:
  1. nodrošinājums: mēs rūpīgi izvērtējam nodrošinājuma īpašuma likviditāti – tiek pasūtīts neatkarīga, profesionāla vērtētāja novērtējums katram īpašumam, kas tiek sniegts kā aizdevuma nodrošinājums;
  2. aizņēmējs: tiek izvērtēta  katra aizņēmēja finansiālā situācija, kredītvēsture un veiktas citas drošības pārbaudes;
  3. atmaksas stratēģija: mēs izvērtejam katra aizņēmēja iespējas atmaksāt saistības.
 • Mēs sniedzam ‘konservatīvus’ aizdevumus.  Visi Platformā finansētie aizdevumi ir nodrošināti ar nekustamo īpašumu ar maksimāli “aizdevuma summu pret īpašuma vērtību” 75%, bet vidēji šis rādītājs ir 58%, tādējādi mazinot risku, ja īpašuma vērtība samazinās līdz pat 42%.
 • Investoru nauda tiek uzglabāta atsevišķā kontā. Mēs darām visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka tava nauda strādā efektīvi, bet līdzekļi, kas nav piesaistīti kādam no aizdevumiem (nav veikts ieguldījums) tiek uzglabāti atsevišķā bankas kontā.
 • Drošības Aģents tavā vārdā tur nodrošinājuma īpašuma hipotēku. Gadījumā, ja Estateguru pārtrauc savu darbību, visas nostiprinātās hipotēkas investoru vārdā turpina turēt Drošības Aģents un neatkarīgas trešās puses administrators. Visi aizdevuma līgumi tiek slēgti aizņēmēju un aizdevēju (investoru), hipotēka tiek nostiprināta uz Drošības Aģentu, kas darbojas investoru vārdā. Estateguru tagatisagent OÜ (reģistrācijas kods 12766368) darbojas kā Drošības Aģents jebkuru problēmsituāciju risināšanas gadījumā, kā arī ierosina nodrošinājuma īpašuma piespiedu realizāciju, ja nepieciešams.
 • “Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ”. Mēs izturamies pret visiem saviem klientiem vienlīdzīgi, un nedodam nesenāk reģistrētiem lietotājiem papildu priekšrocības. Visus depozīta vai naudas izņemšanas pieprasījumus apstrādājam rindas kārtībā.
 • Iesāktie procesi neapstāsies pat tad, ja Estateguru pārtrauks darbību. Ja jebkādu iemeslu vai apstākļu dēļ būsim spiesti pārtraukt Estateguru darbību, mēs esam parūpējušies par to, lai visas uzsāktās saistības tiktu turpinātas. Esam izstrādājuši ārkārtas rīcības plānus, lai trešās puses administrators varētu pārņemt aizdevuma daļu pārvaldīšanu ieguldītājiem, ja tas būtu nepieciešams jebkura iemesla dēļ.

Lasīt zināšanu centru