EIF atbalsta Estateguru jauna kredītu fonda izveidē 11/03/2022

Estateguru, kas ir pionieris MVU (mazo un vidējo uzņēmumu) tiešsaistes finansēšanas jomā Eiropā, gatavojas izveidot diversificētu kredītfondu institucionālajiem investoriem. Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir apņēmies kļūt par galveno ieguldītāju, izmantojot līdzekļus no Eiropas Garantiju fonda, kas tika izveidots, lai nodrošinātu Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pieeju pietiekamam finansējumam, lai mazinātu COVID-19 krīzes ietekmi ekonomikai un varētu turpināt izaugsmi un attīstību.

Estateguru kredītu fonds nodrošinās prioritāro finansējumu MVU Eiropā, kas tiks piešķirts, izmantojot Estateguru tiešsaistes aizdevumu platformu. Fonds ģeogrāfiski galvenokārt koncentrēsies uz Igauniju, Latviju, Lietuvu, Somiju un Vāciju. Fonds ir slēgts (7+1 gads) privātais fonds, kas pieejams kvalificētiem investoriem, kuri meklē pieeju šai aktīvu klasei. Paredzams, ka fonda pirmais slēgšanas termiņš būs 2022. gada otrā ceturkšņa beigas.

Uzņēmums Estateguru tika dibināts 2014. gadā, tas atvieglo ar nekustamo īpašumu nodrošinātu aizdevumu izsniegšanu MVU plašā mērogā. Līdz šim platformā tika finansēti vairāk nekā 3 300 aizdevumu ar kopējo summu 530 miljoni eiro.

“Ar šo fondu mēs radām pievilcīgu iespēju institucionālajiem investoriem. Tas nodrošinās viņiem piekļuvi Eiropas MVU nekustamā īpašuma kreditēšanas tirgum, kurā nav pietiekamas pieejas un kura apjoms tiek lēsts 400 miljardu eiro apmērā. Digitālās kreditēšanas platformas, tostarp arī Estateguru, spēj apkalpot šo tirgu efektīvāk nekā tradicionālie aizdevēji, vienlaikus piedāvājot investoriem ievērojamu peļņu” komenetē Estateguru kapitāla tirgu vadītāja Judith Tan (attēlā).

Eiropas Investīciju fonda izpilddirektors Alain Godard komentē: “Mēs priecājamies atbalstīt ar Eiropas Garantiju fonda Estateguru – strauji augošu tirgus aizdevēju, kura mērķis ir nodrošināt ātru un elastīgu finansējumu uzņēmumiem Baltijā, Somijā un Vācijā. Uzņēmumu mērķa nelielais apmērs nozīmē, ka arī aizdevumu summas ir nelielas, tāpēc MVU ir ierobežota piekļuve tradicionālo banku kreditēšanas pakalpojumiem, un tiem ir nepieciešami alternatīvi finansējuma avoti. To atbalstam ir būtiska nozīme, lai pārvarētu pandēmijas izraisīto globālo krīzi.”

Vispārīga informācija

Par Estateguru

Estateguru ir vadošā Eiropas mēroga aizdevumu tiešsaistes platforma, kas atvieglo ar nekustamo īpašumu nodrošinātu aizdevumu izsniegšanu MVU un piedāvā rūpīgi atlasītas ieguldījumu iespējas savai globālajai investoru bāzei. Tā attīsta digitālu ekosistēmu nekustamā īpašuma finansēšanai un investīcijām Eiropā un ārpus tās. Apvienojot dažādus pakalpojumu sniedzējus, MVU un investorus vienā tirgū, tas piedāvā kaut ko unikālu, ko nevar piedāvāt citas finanšu iestādes – vienotu, pārrobežu un digitālu pakalpojumu aizņēmējiem un investoriem. Uzņēmuma komandā ir 120 profesionāļi no 19 dažādām tautībām, ar birojiem Helsinkos, Londonā, Tallinā (galvenais birojs), Rīgā, Viļņā, Erevānā, Berlīnē un Amsterdamā.

Par EIF

Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir daļa no Eiropas Investīciju bankas grupas. Tā galvenais mērķis ir atbalstīt mikrouzņēmumus un MVU, palīdzot tiem piekļūt finansējumam. EIF izstrādā un izmanto riska kapitāla, izaugsmes kapitāla, garantiju un mikrofinansēšanas instrumentus, kas īpaši paredzēti šim tirgus segmentam. Tā darbība veicina ES mērķu sasniegšanu, sekmējot inovāciju, pētniecību un attīstību, uzņēmējdarbību, izaugsmi un darbavietu radīšanu.

Eiropas Garantiju fondu (EGF) izveidoja EIB grupa (EIB un EIF), izmantojot ES dalībvalstu ieguldījumus, lai aizsargātu uzņēmumus, kuri cīnās ar COVID-19 izraisīto globālo krīzi. Ar gandrīz 25 miljardu eiro garantijām EGF ļauj EIB un EIF ātri piedāvāt uzņēmumiem, galvenokārt MVU un uzņēmumiem ar vidēju kapitālu, piekļuvi aizdevumiem, garantijām, ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, kapitālam un citiem finanšu instrumentiem. EGF ir daļa no atveseļošanas pasākumu kopuma, ko ieviesusi Eiropas Savienība, lai sniegtu atbalstu vissmagāk cietušajām ES ekonomikas nozarēm kopumā 540 miljardu eiro apmērā.