Cenrādis Atjaunots: 25/05/2021

Vispārīgie pakalpojumi Cena (€)
Konta apkalpošana -
Portāla operatora pakalpojuma maksa⁷ 1€
Maksājumu apstrāde¹ Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
Komisijas maksa par neaktīvu kontu⁸ 2,5 € / mēnesī
Investēšana Cena (€)
Investīcijas veikšana -
Līguma sagatavošana -
Apkalpošanas maksa pārdevējam 2% no darījuma summas
Komisijas maksa pircējam -
Finansējuma saņemšana Cena (€)
Starpniecības maksa² 2.5%-4%
Ikgadēja administrēšanas maksa³ 0%-2%
Notāra izmaksas par hipotēkas nostiprināšanu⁴ Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
EstateGuru drošības aģenta maksa par hipotēkas nostiprināšanu 484 EUR
EstateGuru drošības aģenta maksa par hipotēkas dzēšanu 121 EUR
Aizdevuma termiņa pagarināšana līdz 6 mēnešiem Līdz 1% no aizdevuma summas, min. €250
Oficiāls paziņojums Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
Realizācijas maksa 5% no aizdevuma pamatsummas
Drošības aģenta komisijas maksa Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
Tiesu izpildītāja maksa⁵ Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
Paziņojums par kavētu maksājumu ⁶ 20 EUR (Saskaņā ar EK direktīvu 2011/7/EU)
Skolos administravimo mokestis⁹ 8,75% sumų, mokėtinų pagal Paskolos sutartis

¹ – Maksājumu apstrādes maksa – maksa līdz 10EUR apmērā par maksājuma veikšanu bankā. Precīza summa tiek aprēķināta pie maksājuma veikšanas un ir atkarīga no pakalpojuma sniedzēja noteiktā cenrāža.

² – Starpniecības maksa – platforma patur tiesības noteikt maksas apmēru, ņemot vērā aizdevuma summu, aizdevuma termiņu, atmaksas grafiku, aktīva likviditāti un aizņēmēja pieredzi. Piemēram, aizdevuma summai 1 000 000 euro ar LTV 50%, aizdevuma termiņam 12 mēneši ar ikmēneša procentu maksājuma un pamatsummas apmaksu beigās, var tikt ierosināta starpniecības maksa 2,5% no aizdevuma summas. Par aizdevuma summu EUR 50 000, LTV 69%, nodrošinājumu, kas atrodas reģiona pilsētā, pilnu aizdevuma atmaksu termiņa beigās, starpniecības maksa varētu būt 4% no aizdevuma summas.

³ – Ikgadēja administrēšanas maksa – platforma patur tiesības ierosināt noteiktu administrācijas maksas apmēru, ņemot vērā aizdevuma summu, aizdevuma termiņu, atmaksas grafiku, aktīva likviditāti un aizņēmēja pieredzi. Piemēram, aizdevuma summai 1 000 000 euro ar LTV 50%, aizdevuma termiņam 12 mēneši un ikmēneša procentu maksājumam ar pamatsummas atmaksu beigās var tikt ierosināta administrācijas maksa 0,5% gadā, kas maksājama saskaņā ar procentu maksāšanas grafiku.

⁴ – Notāra izmaksas par hipotēkas nostiprināšanu – vairāk par notāra darba izmaksām lasi šeit: https://likumi.lv/doc.php?id=259604

⁵ – Tiesu izpildītāja maksa – Igaunijā: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517012019001/consolide; Latvijā: http://likumi.lv/doc.php?id=250209; Lietuvā: https://www.antstoliurumai.lt/index.php?id=1989

⁶ – Paziņojums par kavētu maksājumu – mēs ieturam līdz 40EUR (2*20EUR) maksu par kavētu maksājumu saskaņā ar EK direktīvu 2011/7/EU 6.pantu un vietējo likumdošanu, kas atsaucas uz šo direktīvu

⁷ – Portāla operatora maksa tiek aprēķināta un iekasēta katru reizi, kad investors izmaksā naudu no sava virtuālā konta uz bankas kontu.

⁸ – “Neaktīva konta komisija” tiek iekasēta kā līgumsods lietotājiem, kuri ir noguldījuši līdzekļus savos kontos, bet pēdējos 12 mēnešus nav veikuši jaunus ieguldījumus primārajā vai otrreizējā tirgū un, kuriem nav arī aktīvu aizdevumu viņu portfelī. Komisija maksa tiks piemērota katru mēnesi, ja lietotāja kontā būs pozitīvs atlikums. Ja lietotājs veic ieguldījumu, konta statuss atkal tiks uzstādīts kā aktīvs.

⁹ – Portāla turētājam ir tiesības piemērot Aizņēmējam parāda apkalpošanas maksu (līgumsodu) 8,75% apmērā no summām, kas maksājamas atbilstoši Aizdevuma līgumiem