Cenrādis Spēkā no: 19.10.2022

Vispārīgie pakalpojumi Cena (€)
Konta apkalpošana -
Portāla operatora pakalpojuma maksa⁷ 1€
Maksājumu apstrāde¹ Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
Komisijas maksa par neaktīvu kontu⁸ 2,5 € / mēnesī
Investēšana Cena (€)
Procentu starpība¹⁰ 0-1%
Investīcijas veikšana -
Līguma sagatavošana -
Apkalpošanas maksa pārdevējam 2% no darījuma summas
Komisijas maksa pircējam -
Finansējuma saņemšana Cena (€)
Starpniecības maksa² 2.5%-4%
Ikgadēja administrēšanas maksa³ 0%-2%
Notāra izmaksas par hipotēkas nostiprināšanu⁴ Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
EstateGuru drošības aģenta maksa par hipotēkas nostiprināšanu 490 EUR
EstateGuru drošības aģenta maksa par hipotēkas dzēšanu 125 EUR
Aizdevuma vai nodrošinājuma ieķīlāšanas termiņa pagarināšana Līdz 8% no pagarinātā termiņa summas, min. 250 EUR
Oficiāls paziņojums Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
Realizācijas maksa 10% no neatmaksātās aizdevuma summas
Drošības aģenta komisijas maksa Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
Tiesu izpildītāja maksa⁵ Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
Paziņojums par kavētu maksājumu ⁶ 20 EUR (Saskaņā ar EK direktīvu 2011/7/EU)
Parāda apkalpošanas maksa⁹ 8,75% no Aizdevuma līgumos maksājamajām summām

 

¹ – Maksājumu apstrādes maksa – LHV bankas saites pakalpojums pašlaik nav aktīvs. Bankas saite nav piemērojama individuālo Lemonway IBAN kontu īpašniekiem, kuri var izmantot parastos SEPA pārskaitījumus, lai iemaksātu līdzekļus savā Lietotāja kontā. Mēs turpinām strādāt pie maksājumu iespēju paplašināšanas mūsu ieguldītājiem un informēsim, tiklīdz tās būs pieejamas. 

² – Starpniecības maksa – platforma patur tiesības noteikt maksas apmēru, ņemot vērā aizdevuma summu, aizdevuma termiņu, atmaksas grafiku, aktīva likviditāti un aizņēmēja pieredzi. Piemēram, aizdevuma summai 1 000 000 euro ar LTV 50%, aizdevuma termiņam 12 mēneši ar ikmēneša procentu maksājuma un pamatsummas apmaksu beigās, var tikt ierosināta starpniecības maksa 2,5% no aizdevuma summas. Par aizdevuma summu EUR 50 000, LTV 69%, nodrošinājumu, kas atrodas reģiona pilsētā, pilnu aizdevuma atmaksu termiņa beigās, starpniecības maksa varētu būt 4% no aizdevuma summas.

³ – Ikgadēja administrēšanas maksa – platforma patur tiesības ierosināt noteiktu administrācijas maksas apmēru, ņemot vērā aizdevuma summu, aizdevuma termiņu, atmaksas grafiku, aktīva likviditāti un aizņēmēja pieredzi. Piemēram, aizdevuma summai 1 000 000 euro ar LTV 50%, aizdevuma termiņam 12 mēneši un ikmēneša procentu maksājumam ar pamatsummas atmaksu beigās var tikt ierosināta administrācijas maksa 0,5% gadā, kas maksājama saskaņā ar procentu maksāšanas grafiku.

⁴ – Notāra izmaksas par hipotēkas nostiprināšanu – vairāk par notāra darba izmaksām lasi šeit: https://likumi.lv/doc.php?id=259604

⁵ – Tiesu izpildītāja maksa – Igaunijā: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517012019001/consolide; Latvijā: http://likumi.lv/doc.php?id=250209; Lietuvā: https://www.antstoliurumai.lt/index.php?id=1989

⁶ – Paziņojums par kavētu maksājumu – mēs ieturam līdz 40EUR (2*20EUR) maksu par kavētu maksājumu saskaņā ar EK direktīvu 2011/7/EU 6.pantu un vietējo likumdošanu, kas atsaucas uz šo direktīvu

⁷ – Portāla operatora maksa tiek aprēķināta un iekasēta katru reizi, kad investors izmaksā naudu no sava virtuālā konta uz bankas kontu.

⁸ – “Neaktīva konta komisija” tiek iekasēta kā līgumsods lietotājiem, kuri ir noguldījuši līdzekļus savos kontos, bet pēdējos 12 mēnešus nav veikuši jaunus ieguldījumus primārajā vai otrreizējā tirgū un, kuriem nav arī aktīvu aizdevumu viņu portfelī. Komisija maksa tiks piemērota katru mēnesi, ja lietotāja kontā būs pozitīvs atlikums. Ja lietotājs veic ieguldījumu, konta statuss atkal tiks uzstādīts kā aktīvs.

⁹ – Portāla turētājam ir tiesības piemērot Aizņēmējam parāda apkalpošanas maksu (līgumsodu) 8,75% apmērā no summām, kas maksājamas atbilstoši Aizdevuma līgumiem

¹⁰ – Procentu starpība ir aizņēmēja samaksāto un ieguldītāja saņemto procentu starpība. Procentu starpību kā maksu ietur portāla operators pirms procentu maksājumu pārskaitīšanas uz ieguldītāju virtuālajiem kontiem. Konkrētā procentu likmju starpība, kas piemērojama projektam, ir norādīta projekta aprakstā.