Cenrādis Atjaunots: 10/06/2020

Vispārīgie pakalpojumi Cena (€)
Konta apkalpošana -
Portāla operatora pakalpojuma maksa⁷ 1€
Maksājumu apstrāde¹ Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
Investēšana Cena (€)
Investīcijas veikšana -
Līguma sagatavošana -
Apkalpošanas maksa pārdevējam 2% no darījuma summas
Komisijas maksa pircējam -
Finansējuma saņemšana Cena (€)
Starpniecības maksa² 2.5%-4%
Ikgadēja administrēšanas maksa³ 0%-2%
Notāra izmaksas par hipotēkas nostiprināšanu⁴ Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
EstateGuru drošības aģenta maksa par hipotēkas nostiprināšanu 484 EUR
EstateGuru drošības aģenta maksa par hipotēkas dzēšanu 121 EUR
Aizdevuma termiņa pagarināšana līdz 6 mēnešiem Līdz 1% no aizdevuma summas, min. €250
Oficiāls paziņojums Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
EstateGuru nodrošinājuma realizācijas maksa 5% no aizdevuma pamatsummas
Drošības aģenta komisijas maksa Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
Tiesu izpildītāja maksa⁵ Saskaņā ar pakalpojuma sniedzēju
Paziņojums par kavētu maksājumu ⁶ 20 EUR (Saskaņā ar EK direktīvu 2011/7/EU)

 

¹ – Maksājumu apstrādes maksa – maksa līdz 10EUR apmērā par maksājumu administrēšanu platformā. Precīza summa tiek aprēķināta pie maksājuma veikšanas – depozīta vai izmaksas.

² – Starpniecības maksa – platforma patur tiesības noteikt maksas apmēru, ņemot vērā aizdevuma summu, aizdevuma termiņu, atmaksas grafiku, aktīva likviditāti un aizņēmēja pieredzi. Piemēram, aizdevuma summai 1 000 000 euro ar LTV 50%, aizdevuma termiņam 12 mēneši ar ikmēneša procentu maksājuma un pamatsummas apmaksu beigās, var tikt ierosināta starpniecības maksa 2,5% no aizdevuma summas. Par aizdevuma summu EUR 50 000, LTV 69%, nodrošinājumu, kas atrodas reģiona pilsētā, pilnu aizdevuma atmaksu termiņa beigās, starpniecības maksa varētu būt 4% no aizdevuma summas.

³ – Ikgadēja administrēšanas maksa – platforma patur tiesības ierosināt noteiktu administrācijas maksas apmēru, ņemot vērā aizdevuma summu, aizdevuma termiņu, atmaksas grafiku, aktīva likviditāti un aizņēmēja pieredzi. Piemēram, aizdevuma summai 1 000 000 euro ar LTV 50%, aizdevuma termiņam 12 mēneši un ikmēneša procentu maksājumam ar pamatsummas atmaksu beigās var tikt ierosināta administrācijas maksa 0,5% gadā, kas maksājama saskaņā ar procentu maksāšanas grafiku.

⁴ – Notāra izmaksas par hipotēkas nostiprināšanu – vairāk par notāra darba izmaksām lasi šeit: https://likumi.lv/doc.php?id=259604

⁵ – Tiesu izpildītāja maksa – Igaunijā: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/517012019001/consolide; Latvijā: http://likumi.lv/doc.php?id=250209; Lietuvā: https://www.antstoliurumai.lt/index.php?id=1989

⁶ – Paziņojums par kavētu maksājumu – mēs ieturam līdz 40EUR (2*20EUR) maksu par kavētu maksājumu saskaņā ar EK direktīvu 2011/7/EU 6.pantu un vietējo likumdošanu, kas atsaucas uz šo direktīvu

⁷ – Portāla operatora maksa tiek aprēķināta un iekasēta katru reizi, kad investors izmaksā naudu no sava virtuālā konta uz bankas kontu.