Teisinė informacija

Investuotojų rizikos ataskaita

Estateguru valdo elektroninę skolinimo sistemą (toliau – „Platforma“), kuri sudaro galimybes investuotojams sudaryti tarpusavio skolinimo (P2P) sutartis su paskolų gavėjams.

Nėra garantijos, kad atgausite visą savo investiciją ar jos dalį. Egzistuoja tokia galimybė, kad bus prarastos visos per Platformą investuotos lėšos. Toliau apibūdiname priemones, kurių imamės tokiai rizikai mažinti.

Estateguru yra sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjas, kaip apibrėžta Europos sutelktinio finansavimo paslaugų teikėjų (angl. ECSP) verslui reglamente ((ES) 2020/1503), ir teikia galimybę potencialiems skolintojams ir paskolų gavėjams susipažinti ir sudaryti paskolų sutartis platformoje.

Jei Platformoje sudarysite paskolos sutartį, jūsų kapitalas patirs riziką. Nors Estateguru imasi toliau nurodytų rizikos valdymo priemonių, kad būtų mažinama ši klientų, per Platformą teikiančių paskolas (investuotojų), rizika, galite ir neatgauti visų ar dalies savo lėšų. Kiekvieną paskolos sutartį sudaro investuotojas ir paskolos gavėjas, o Estateguru veikia tik kaip skolintojų tarpininkė dėl atitinkamos paskolos sutarties.

Nors su investavimu susijusios įvairios rizikos rūšys, didžiausia rizika netekti investicijos kyla dėl paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymo – jei paskolos gavėjas nebegalės grąžinti paskolos. Projektų atrankos procesais Estateguru siekia apsaugoti jūsų investiciją nuo rizikos, kad paskolos gavėjas neįvykdys savo įsipareigojimų. Kai investuojate per Platformą, jūsų lėšos skolinamos tiems finansavimo siekiantiems paskolų gavėjams, kuriuos Estateguru kruopščiai patikrino, pasitelkdama savo įdiegtus procesus. Atidžiai perskaitykite šį tekstą ir įsitikinkite, kad supratote toliau aprašytas ir su jūsų investicijomis susijusias rizikos rūšis.

 • Jūsų lėšoms gresia rizika. Jūsų kapitalas patiria riziką ir gali būti, kad neatgausite visos savo investicijos arba jos dalies. Galimybę susigrąžinti visą šių paskolų kapitalą ir palūkanas lemia paskolos gavėjo galimybės bei noras grąžinti paskolą ir įsipareigojimų vykdymą užtikrinančio turto vertė (kurią gali paveikti esminis nekilnojamojo turto rinkos nuosmukis). Todėl negalime garantuoti, kad atgausite savo kapitalą ar gausite palūkanas. Nors paskolos užtikrinamos paskolos gavėjo turtu, tai negarantuoja jūsų paskolos grąžinimo (su palūkanomis), kaip nustatyta paskolos dokumentuose. Todėl niekada neturėtumėte investuoti daugiau nei esate pasiryžę prarasti.
 • Jūsų investicija neapsaugota. Svarbu žinoti, kad jūsų investicijos jokiu būdu negalima prilyginti indėliui, todėl jai netaikoma jokia investicijų ir indėlių draudimo priemonė ar kompensacijos mechanizmas.
 • Jūsų investiciniam portfeliui gresia rizika. Bet kokios paskolos, kurias suteikiate per Platformą, turėtų būti tik dalis diversifikuoto investicinio portfelio, apimančio nelikvidų ir likvidų turtą. Investuodami nedideles sumas į keletą investicinių projektų, riziką išskaidysite. Didžiąją dalį jūsų investicijų turėtų sudaryti likvidaus turto klasės, kad lengviau pasiektumėte savo kapitalą.
 • Svyravimai nekilnojamojo turto rinkoje. Nekilnojamojo turto rinkai būdingas cikliškumas ir turto vertė joje gali kilti arba kristi priklausomai nuo įvairiausių priežasčių, įskaitant politinius, ekonominius ir socialinius veiksnius. Istoriniai nekilnojamojo turto rinkos ar konkretaus nekilnojamojo turto rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis. Ateityje nekilnojamojo turto rinkos nuosmukis galėtų smarkiai neigiamai paveikti paskolos gavėjo galimybes grąžinti paskolą, kurią suteikėte per Platformą.
 • Nelikvidumas. Per Platformą suteiktos paskolos yra investicija. Jūsų investicija bus nelikvidi, t. y. kai jūsų investuotos lėšos panaudojamos paskoloms suteikti, savo lėšų neatgausite iki atitinkamos paskolos grąžinimo termino pabaigos. Taip pat nėra garantijos, kad savo lėšas atgausite ir atitinkamos paskolos grąžinimo terminui pasibaigus, jei paskolos gavėjas nevykdys savo įsipareigojimų ir negalės grąžinti paskolos.
 • Konsultacijos neteikiamos. Estateguru ir jos susiję juridiniai asmenys nei konsultacijų, nei rekomendacijų dėl investicijų neteikia.
 • Mokesčiai yra jūsų atsakomybė. Būkite atsargūs ir įvertinkite bet kokias mokestines prievoles, kurios galėtų jums kilti dėl palūkanų, gautų už Platformoje suteiktas paskolas. Ar jums kils mokestinių prievolių ir kokios jos bus priklauso nuo jūsų situacijos. Primygtinai rekomenduojame pasikonsultuoti su tinkamos kvalifikacijos mokesčių specialistais dėl jūsų mokestinės padėties, kuri priklauso nuo jūsų asmeninių aplinkybių ir ateityje gali keistis.

Taikomos rizikos valdymo priemonės

Saugumo agentas jūsų vardu imsis veiksmų dėl bet kokių praleistų mokėjimų ar įsipareigojimų nevykdymo. Saugumo agentas jūsų vardu vykdys bet kokių praleistų mokėjimų išieškojimą ir laikys bet kokį atitinkamą užstatą. Jei reikia, Saugumo agentas užtikrins išieškojimo iš užstato vykdymą ir bandys susigrąžinti tai, kas jums priklauso. Jei paskola tampa „neveiksni“, skirsnyje „Paskolų atnaujinimai“ nurodome atnaujintą informaciją, jog paskola „neveiksni“, kad būtumėte informuoti apie įsipareigojimų nevykdymą. Atkreipkite dėmesį, kad net jei Saugumo agentas vykdys išieškojimą iš užstato jūsų vardu, jūs galite ir neatgauti dalies arba ir visų savo lėšų.

Atliekame išsamų patikrinimą. Atidžiai išnagrinėjame tris svarbius kriterijus:

 1. Turtas: atliekame išsamų įsipareigojimų vykdymą užtikrinančio turto patikrinimą, įskaitant nepriklausomą profesionalų kiekvieno turto vieneto, kurį priimame kaip užstatą, vertinimą.
 2. Paskolos gavėjas: atliekame kiekvieno paskolos gavėjo finansinės būklės analizę, įvertiname jo kredito istoriją ir patikriname tapatybę, taip pat atliekame patikrinimą pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos tikslais ir dėl sukčiavimo.
 3. Paskolos grąžinimas: įvertiname kiekvieno paskolos gavėjo galimybes grąžinti paskolą.
 • Siekiame apriboti savo paskolų gavėjų paskolos ir įkeičiamo turto vertės santykį. Visos paskolų gavėjams suteiktos paskolos yra užtikrintos nekilnojamuoju turtu, o maksimalus paskolos ir turto vertės santykis (LTV) yra 75 %. Jūsų lėšas laikome atskirai nuo savo lėšų. Bet kokios piniginės lėšos, kurios dar nepaskirstytos paskoloms, laikomos atskiroje „klientų lėšų“ banko sąskaitoje. Estateguru nemokumo atveju šie pinigai būtų neprieinami Estateguru ar jos kreditoriams.
 • Saugumo agentas laikys užstatą jūsų vardu. Jei Estateguru nutrauktų veiklą, bet kokį jūsų vardu laikomą užstatą toliau valdytų Saugumo agentas ir trečioji šalis, t. y. EstateGuru paskirtas administratorius. Kiekvieną paskolos sutartį tiesiogiai sudaro paskolos gavėjas ir skolintojas (investuotojas), o užstatą laiko Saugumo agentas. EstateGuru tagatisagent OÜ (registracijos kodas 12766368) veiks kaip Saugumo agentas skolintojų vardu dėl bet kokio paskolos atžvilgiu laikomo užstato ir taip pat užtikrins išieškojimo iš užstato vykdymą skolintojų vardu.
 • Principas „kas atėjo pirmas, tas ir aptarnaujamas pirmas“. Su visais savo klientais elgiamės sąžiningai ir naujiems klientams nesuteikiame pirmenybės prieš esamus. Visus prašymus įnešti arba išimti pinigines lėšas savo Platformoje nagrinėjame griežtai vadovaudamiesi šiuo eiliškumo principu.
 • Imamės priemonių siekdami užtikrinti, kad Estateguru įsipareigojimų nevykdymo atveju veikla būtų tęsiama. Bendrovės Estateguru nemokumo, įsipareigojimų nevykdymo ar bankroto atveju užtikriname tokį mūsų paskolų administravimą, kad su šiomis paskolų sutartimis susiję mokėtini susitarimų mokesčiai būtų pakankami jų administravimo išlaidoms padengti bet kokio likvidavimo proceso metu. Yra parengti nenumatytų atvejų planai, pagal kuriuos trečioji šalis – administratorius – perimtų investuotojų paskolų dalių administravimą, jei dėl kokios nors priežasties to prireiktų.

Naršykite žinių centre